Verdergaan naar hoofdinhoud Aanmelden

Curriculum vitae

Mgr. dr. Johannes Harmannes Jozefus van den Hende  

Persoonlijke gegevens 

  • Geboren op 9 januari 1964 in Groningen
  • Diakenwijding: 15 september 1990 te Groningen (Mgr. J. Möller)
  • Priesterwijding: 6 april 1991 te Groningen (Mgr. J. Niënhaus, wegens ziekte Mgr. J. Möller)
  • Bisschopswijding: 25 november 2006 te Breda 
  • Benoemd door Paus Benedictus XVI tot Bisschop van Rotterdam op 10 mei 2011
  • Geïntroniseerd in de Kathedrale kerk te Rotterdam op 2 juli 2011 
 


Opleidingen

1976-1982  St. Maartenscollege te Groningen/Haren (gymnasium alpha)
1982-1989 Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, doctoraal examen augustus 1990

1989-1994

Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, Faculteit kerkelijk recht
Promotie april 1995
Thesis: Particular Councils and Conferences of Bishops from Vatican II up to the 1983 Code


Benoemingen

1994-2003  Pastoor in Oosterwolde, Gorredijk en Zorgvlied
1997-2006 Rechter officialaat Utrecht-Groningen
2000-2006 Vicaris-generaal van de bisschop van Groningen-Leeuwarden
2002-2006 (Waarnemend) pastoor in Wehe den Hoorn en Kloosterburen
2003-2006 Bisschoppelijk vicaris regio Groningen-Drenthe
2006-2007 Bisschop-coadjutor van het Bisdom Breda 
2007-2011 Bisschop van Breda (31 oktober 2007)
2011-heden Bisschop van Rotterdam

Rond de benoeming

Zaterdag 2 juli 2011 is Mgr. J.H.J. van den Hende geïnstalleerd als Bisschop van Rotterdam.
Enkele actualiteiten uit de benoemingsperiode:


Terug