Bisdom Rotterdam Activiteiten

donderdag 30/03/2017
Deel dit item
Werkconferentie ‘Geld maakt gelukkig’

De PCI-en in bisdom Rotterdam zijn uitgenodigd voor de Werkconferentie 'Geld maakt gelukkig'. Dit is de derde werkconferentie na ‘Signalen van armoede’ (2014) en ‘Arm en toch rijk’ (2015).

Het hart van het PCI-werk is de financiële ondersteuning van individuen en gezinnen in noodsituaties. In het verlengde daarvan ligt de toekenning van financiële bijdragen aan collectieve vormen van noodleniging, zoals de voedselbank, schuldhulpmaatje, noodfondsen en inloophuizen. Veel PCI-en zijn ook actief met kerstpakkettenacties.

Werkconferentie 'Geld maakt gelukkig'
Donderdag 30 maart
Parochiezaal van de parochie De Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, Rotterdam

Onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’

Eind oktober verscheen het onderzoeksrapport  ‘Armoede in Nederland 2016’, waarvoor ook PCI-en in het bisdom Rotterdam gegevens hebben aangeleverd. Het onderzoek liet een groei zien van de financiële hulp, die kerken verleenden aan individuen en aan collectieve vormen van armoedebestrijding. Medewerker diaconie Jan Maasen zal de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen voor de PCI-en presenteren en daarover in gesprek gaan met de deelnemers. Door kennis te nemen van de resultaten kunnen PCI-en en diaconale vrijwilligers vaststellen hoe hun inzet zich verhoudt tot het landelijke beeld. En de aanbevelingen geven mogelijk aanleiding tot verbetering van de eigen praktijk.

Workshops gaan in op belangrijke aspecten van de financiële hulpverlening:

  • Omgaan met individuele hulpvragen                                   
  • PCI en schuldhulpverlening. Do’s en Don’t’s.
  • Doorpraten over onderzoeken
  • Participatie in noodfonds of noodhulpbureau