Bisdom Rotterdam Activiteiten

zaterdag 20/05/2017
Deel dit item

Jaarlijkse bijeenkomst voor

(aspirant-)leden  van pastoraatsgroepen en pastorale beroepskrachten die leiding geven aan pastoraatsgroepen

Programma
09.30 uur Binnenkomst met koffie en thee
10.00 uur Opening
Thema: Vertrouw je Mij?
10.10 uur Inleiding door Marlene Falke-de Hoogh, pastoraal werker te Leiden en Ommelanden, Lekenkarmeliet.
10.40 uur Stellen van vragen aan de inleider
10.55 uur Indeling en instructie voor groepsgesprekken
11.00 uur Pauze
11.10 uur Ontmoeting in kleine groepen naar aanleiding van de inleiding
12.00 uur Plenair gesprek
12.30 uur Korte gebedsviering
12.45 uur Lunch (verzorgd)
13.30 uur Einde

Toelichting bij het thema: Vertrouw je Mij?

Aan het slot van het Johannes evangelie krijgt Petrus tot drie keer toe de opdracht van Jezus: “Weid mijn schapen!” Dat gebeurt nadat Jezus drie keer aan Petrus heeft gevraagd of hij Hem liefheeft en dat is vooraf gegaan door een wonderbaarlijke visvangst (vgl. Johannes 21, 1-19). Blijkbaar ligt aan de basis van de inzet voor het Evangelie en de Kerk, de liefde en het vertrouwen in Jezus Christus.

Wat betekent dat voor de inzet die leden van pastoraatsgroepen leveren aan de opbouw van de geloofsgemeenschap? Hoe blijven ze zelf hun geloof, hun liefde en vertrouwen in de Heer, voeden en hoe draagt de pastoraatsgroep er aan bij dat het geloof van de parochianen gevoed wordt?

Marlene Falke zal aan de hand van deze passage uit het Johannesevangelie met ons verder verkennen wat deze mystieke bron van liefde en vertrouwen, kan betekenen voor het werk en de spiritualiteit van de pastoraatsgroep.

Na de inleiding krijgt u de mogelijkheid om hierover verder in gesprek te gaan en ervaringen, inzichten en meningen uit te wisselen.

Het laatste half uur van het morgenprogramma is er ruimte voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen op grond van het besprokene in de groepsgesprekken.

Kosten
€ 10,00 p.p. Hiervoor wordt een rekening gestuurd naar het parochiebestuur.

10.00-13.30 uur
Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft

Meer informatie bij Hein Steneker.

Ik wil me graag inschrijven voor deze activiteit!

Vul uw naam in

Vul een correct emailadres in

Bedankt voor uw inschrijving!

Controleer het postvak van uw email voor de bevestigingsmail, de in deze mail aanwezige link dient u te gebruiken om uw inschrijving te activeren.