40-dagencampagne

Veertig dagen voor Pasen:
 extra aandacht voor solidariteit met mensen in een netwerk van liefde

Het bisdom roept katholieke parochies, scholen en instellingen op om alle activiteiten, die zij in de Veertigdagentijd organiseren ten behoeve van mensen in nood, aan te melden. Het kan gaan om eigen activiteiten in het kader van de Vastenactie of een diaconale actie dichtbij. Of om activiteiten die men opzet samen met andere partners, zoals een oecumenische soberheidsmaaltijd. Ook komen meer bezinnende of vierende activiteiten in aanmerking, waarin de zorg voor mensen in nood expliciet aan bod komt. Overal waar deze activiteiten plaats vinden en mensen omzien naar anderen, wordt immers een knoop gelegd in het netwerk van liefde.

Downloads Veertigdagentijd 2017:

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd. Het is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Dat vraagt om inkeer en bezinning, om geestelijke concentratie op de grote geheimen van het geloof. Verschillende vormen van onthouding kunnen helpen die concentratie te vergroten. Bovendien wordt daarmee ook solidariteit tot uitdrukking gebracht met hen die gebukt gaan onder de zwaarte van het leven.

Het bisdom Rotterdam richt in de Veertigdagentijd de schijnwerper op de vele diaconale activiteiten die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode organiseren. Daarmee levert het een bijdrage aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde.

In de Veertigdagentijd bereiden christenen zich voor op het Hoogfeest van Pasen, waarop ze vieren dat Christus het kwaad, het lijden en de dood overwint. Van oudsher doen ze dat door extra aandacht te besteden aan vasten, gebed en aalmoezen geven. Het beoefenen van soberheid maakt ruimte vrij om relaties te herstellen met God, met anderen en met de schepping. Zo is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt om werk te maken van naastenliefde en diaconie en zich te bezinnen op de gelovige motieven hiervoor.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding