Vluchtelingen

Menselijke waardigheid, solidariteit en naastenliefde: drie basisprincipes

Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht. Voor oorlog, geweld, discriminatie en vervolging, extreme armoede en klimaatverandering. Het grootste deel zoekt bescherming in eigen land of in buurlanden. Een deel gaat naar Europa. In 2016 vroegen 18.171 mensen asiel aan in Nederland. In 2015 waren dat er 43.093. Het grootste deel is afkomstig uit Syrië en Albanië. 11.814 mensen herenigden zich in 2016 als nareiziger met een familielid met een verblijfsvergunning. In totaal wonen er zo’n 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland.

Het evangelie vraagt ons gerechtigheid te doen en liefde te betonen in de omgang met vluchtelingen. Menselijke waardigheid, solidariteit en naastenliefde zijn daarbij drie belangrijke principes. “Elke vreemdeling die aan onze deur klopt biedt een kans om Jezus Christus te ontmoeten, die zich identificeert met alle ontvangen en afgewezen vreemdelingen door de eeuwen heen,” schreef paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen 2018. “Aan de moederlijke liefde van de Kerk vertrouwt de Heer iedereen toe, die gedwongen is om zijn thuisland te verlaten op zoek naar een betere toekomst. Die solidariteit moet concrete uitdrukking krijgen in elke fase van het migratieproces - vanaf het vertrek via de reis naar de aankomst en de terugkeer.”

“Elke vreemdeling die aan onze deur klopt, biedt een kans om Jezus Christus te ontmoeten, die zich identificeert met alle ontvangen en afgewezen vreemdelingen door de eeuwen heen.”

De boodschap bevat een reeks aan suggesties rond vier werkwoorden: verwelkomen, beschermen, bevorderen, integreren. Veel parochies zijn al actief op deze gebieden. Het boekje ‘Herbergzaam Nederland’, dat in 2016 uitkwam naar aanleiding van de gelijknamige brief van de Nederlandse bisschoppen liet al een reeks praktijkvoorbeelden zien.

Toen in het najaar van 2015 grote aantallen asielzoekers Nederland binnenkwamen, hebben veel parochies geholpen bij de (crisis)noodopvang. Alle tijdelijke centra zijn inmiddels weer gesloten. In een aantal gemeenten in het bisdom zijn asielzoekerscentra gevestigd. Kerkelijke vrijwilligers helpen in het activiteitenprogramma en bij de dagelijkse ondersteuning. Soms organiseren zij inloopactiviteiten in een kerk in de buurt of organiseren zij vieringen voor de asielzoekers.

Elke gemeente heeft de verplichting om vluchtelingen met een status te huisvesten. Ook hier helpen mensen bij de opvang: mensen wegwijs maken, helpen bij de inburgering, bij mobiliteit (denk aan fietsen) en met alledaagse vragen. Op sommige plaatsen wordt er zelfs gewerkt met zogenoemde ‘adoptiegezinnen’.

Paus Franciscus lanceerde op 27 september 2017 de twee jaar durende campagne ‘Samen op weg’ (‘Share the journey’) van Caritas Internationalis. Het doel van deze campagne was de wereld te vragen ‘hun armen te openen’ voor het ontmoeten van migranten en vluchtelingen op hun reis. Zo kan een cultuur van ontmoeting groeien.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven