Pastorale School

Alles wat u wilt u weten over de Pastorale School in vraag en antwoord

Staat uw vraag er hieronder niet bij? Neem contact op met de Pastorale Dienstverlening.

De Pastorale School

Voor wie is de Pastorale School?
De Pastorale School is voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of gaat doen in parochies en andere pastorale organisaties in het bisdom Rotterdam.

Wat biedt de Pastorale School?
De Pastorale School biedt een bisdombreed, gevarieerd scholings- en toerustingsaanbod met Leerroutes van één of meer modules. Alles kan centraal én op locatie georganiseerd worden. De modules zijn theologisch en didactisch goed doordacht en worden door professioneel geschoolde docenten gegeven. Individuele leerroutes zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag die bij een parochie, samenwerkingsverband en/of de cursist leeft.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • U doet vrijwilligerswerk voor een parochie of andere vorm van pastoraat in het bisdom Rotterdam
  • U doet het vrijwilligerswerk waarvoor u geschoold wilt worden of u staat op het punt te beginnen met dit werk
  • De contactpersoon van de parochie of pastorale organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, meldt u aan via het inschrijfformulier (indien u zich via een andere weg aanmeldt, wordt u in contact gebracht met de contactpersoon van zijn parochie)
  • Voorafgaand aan de aanmelding is er een intakegesprek tussen u en de contactpersoon

Huiswerk en toetsing

Hoeveel huiswerk is er?
Na elke bijeenkomst geeft de docent huiswerk op. Bijvoorbeeld een opdracht of het lezen van literatuur (maximaal vijf bladzijden). De totale huiswerkbelasting per bijeenkomst is maximaal anderhalf uur.

Wordt er getoetst?
Ja. Hierbij wordt een schriftelijke of mondelinge inbreng van de cursist verwacht. Voor het goed doorlopen van de module dient u naar beste vermogen deze inbreng te verzorgen. Indien deze inbreng niet gegeven wordt of sterk onder de maat is, kan een docent besluiten dat er geen attest wordt uitgereikt aan u, dan wel dat dit wordt opgeschort tot het moment dat de voldoende inbreng er wel is.

Is er een certificaat aan verbonden?
Na elke met goed gevolg afgelegde module krijgt u een attest (schriftelijk bewijs van een met goed gevolg doorlopen module). Dit attest blijft onbeperkt geldig. U krijgt een attest voor een module, indien u niet meer dan één keer met geldige reden afwezig bent geweest en hebt voldaan aan de eisen van de toets.

De docent laat na afloop van een module aan de coördinator van de Pastorale School weten welke cursisten wel en niet in aanmerking komen voor een attest. Bij een eventueel geschil hieromtrent tussen u en de docent kan een beroep gedaan worden op de coördinator voor bemiddeling. De uiteindelijke beslissing ligt bij de docent.

U ontvangt het attest per post. De contactpersoon van een parochie wordt door de coördinator in kennis gesteld wanneer een cursist uit zijn parochie een attest ontvangen heeft.

Vrijstellingen

Kan ik vrijstelling krijgen?
In sommige gevallen is het mogelijk dat u vrijstelling krijgt van een of meer inleidende modules: 1) indien u op een eerder tijdstip al een of meer inleidende modules hebt gevolgd en hiervan een attest hebt, 2) indien u in het bezit bent van een certificaat Pastorale School oude stijl, 3) indien u met goed gevolg het eerste jaar Pastorale School in de oude stijl hebt gevolgd, 4) indien u andere pastorale scholing hebt gevolgd, 5) eerder een of meer inleidende modules hebt gevolgd.

Iedereen die in het verleden de tweejarige Pastorale School oude stijl in het bisdom Rotterdam heeft afgerond en hiervoor een certificaat heeft ontvangen, krijgt vrijstelling van alle inleidende modules. Indien u voor een ander werkveld kiest (bijvoorbeeld van Leren naar Pastoraat), dan wordt echter wel dringend aanbevolen om ook de basismodule van het betreffende werkveld te volgen.

Indien u met goed gevolg het eerste jaar Pastorale School oude stijl gedaan heeft, maar nog niet het tweede jaar, dan krijgt u vrijstelling van de module Vrijwilliger in de kerk.

Indien u via een andere weg al pastorale scholing heeft ontvangen, bijvoorbeeld via een Pastorale School in een ander bisdom of via een theologische opleiding, is er meestal ook vrijstelling mogelijk. Deze vrijstelling wordt echter alleen gegeven in overleg met de coördinator, die hierover beslist.

Kosten

Wat zijn de kosten en wie betaalt deze?
Voor de prijs van de modules worden enkel de direct gemaakte kosten van de docentvergoeding, de zaalhuur en het lesmateriaal doorberekend. Hierdoor blijven de kosten voor de parochies relatief laag. De prijs van modules wordt jaarlijks per 1 september vastgesteld. Per module, per persoon:

  • vijf bijeenkomsten € 50,00
  • vier bijeenkomsten € 40,00
  • drie bijeenkomsten € 30,00

Deze kosten zijn inclusief het verstrekte lesmateriaal.

De kosten worden door de Pastorale Dienstverlening bij de parochies van de cursisten in rekening gebracht. U krijgt dus zelf geen rekening. U dient zich uiterlijk een week voor de aanvang van de module telefonisch of per e-mail af te melden, anders wordt het cursusgeld bij uw parochie in rekening gebracht. In het geval van aantoonbare overmacht is er overleg met de coördinator mogelijk.

De lessen

Wie geven de lessen?
De docent kan een medewerker van de Pastorale Dienstverlening zijn, maar ook pastorale beroepskrachten, theologen en catecheten worden gevraagd om modules te geven. Er is een ‘pool’ van docenten, waarop een beroep wordt gedaan om modules te geven. Er wordt wel zoveel mogelijk vermeden dat de eigen pasto(o)r aan cursisten lesgeeft.

Waar worden de lessen gehouden?
De lesruimte kan flexibel gekozen worden. Als alle cursisten uit één parochie of één samenwerkingsverband komen, wordt de cursus in een parochiezaal van de parochie of het samenwerkingsverband gehouden. Komen alle cursisten uit één regio, dan wordt in die regio naar de meest geschikte plek gezocht. Komen de cursisten uit het hele bisdom, dan zoeken we een goed bereikbare plaats. De lesruimte dient geschikt te zijn en over faciliteiten te beschikken voor het geven van een cursus.

Wanneer worden de lessen gehouden?
Wat betreft het tijdstip is veel mogelijk. Als alle cursisten overdag de module kunnen volgen, kan het overdag georganiseerd worden. Als de cursisten elke week de cursus kunnen volgen, kan dat. Als deelnemers juist eens in de twee weken de cursus willen volgen, kan dat ook. Op een zaterdagochtend? Geen probleem.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven