Kerncijfers bisdom Rotterdam over de deelname aan het kerkelijk leven

Jaarlijks worden de kerncijfers van het bisdom Rotterdam opgenomen in het Jaarverslag. De cijfers gaan over het kerkbezoek en de sacramentenbediening in het bisdom Rotterdam. Ook is informatie opgenomen over het aantal priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn in parochies in het bisdom.

Cijfers per 1 januari 2017

  • Grootte van het bisdom: ruim 3400 kmĀ²
  • Aantal inwoners: meer dan 3,61 miljoen mensen
  • Van wie rooms-katholiek: bijna 13,5% van de bevolking (487.000)
  • 48 parochies in 2 vicariaten
  • 63 priesters werkzaam in parochies (inclusief migrantenparochies)
  • 19 diakens werkzaam in parochies
  • 31 pastoraal werkers (m/v) werkzaam in parochies
  • Circa 25.000 vrijwilligers
  • En enige tientallen pastorale beroepskrachten in de categoriale pastoraal (ziekenhuizen, zorginstellingen en gevangenissen)