Bisschop

Bisschop Van den Hende

"Als gelovigen van het bisdom Rotterdam worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

De term ‘synodaliteit’ komt van het Griekse woord ‘sunodos’, dat bestaat uit twee delen: ‘sun’ (samen) en ‘hodos’ (weg). Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is.

In Handelingen van de Apostelen wordt van de eerste christenen gezegd dat zij mensen van de Weg worden genoemd. Op de eerste plaats doet deze aanduiding denken aan de persoon van Jezus zelf die in het Evangelie zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14, 6). Op de tweede plaats wordt duidelijk dat de christenen als mensen van de Weg samen op tocht zijn. Hun gezamenlijke weg in geloof wordt gekenmerkt door geloofstrouw en gemeenschapszin.

De apostelen en andere leerlingen kregen van Jezus te horen dat zij op hun weg niet te veel moesten meenemen (cf. Matteüs 10, 7-15, Lucas 10, 1-12). Hun belangrijkste bagage is hun geloof, hoop en liefde. Om het Evangelie te verkondigen in woord en daad, is het belangrijk allereerst zelf het met heel je hart aan te nemen en in eigen persoon het geloof in de weg van Jezus vóór te leven.

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

Als gelovigen van het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met de wereldwijde Kerk, worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn. Dat betekent dat wij ons als Kerk moeten blijven verzamelen rond de verrezen Heer (de weg, de waarheid en het leven) en dat wij daadwerkelijk leven van zijn woord en sacrament, om samen de Blijde Boodschap te kunnen verspreiden.

Het betekent ook dat wij ons als gemeenschap en persoonlijk goed moeten blijven toerusten en verdiepen waar het gaat om de inhoud en rijkdom van ons geloof in de Heer en zijn Evangelie, met het oog op de verkondiging ervan in de wereld van nu. Daarom hebben in ons bisdom de afgelopen jaren steeds de inhoud en de diepgang van ons geloof centraal gestaan in de themajaren die we mochten houden.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Bisdom verwelkomt twee nieuwe religieuze communiteiten

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 31 mei 2023

  In het bisdom Rotterdam worden twee nieuwe religieuze communiteiten gevestigd. Dat schrijft bisschop Van den Hende in een brief die voor Pinksteren is verstuurd aan religieuzen in het bisdom.

 • Vuurdoop! voor vormelingen op de zaterdag voor Pinksteren

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 31 mei 2023

  Op zaterdag 27 mei kwamen 250 vormelingen en 70 ouders en begeleiders bijeen in de kathedraal in Rotterdam voor de Vuurdoop. De deelnemers openden de dag samen in de kerk. In verschillende talen werd door vormelingen gebeden om de komst van de Heilige Geest.

 • Bisschop zegent crematorium op begraafplaats Sint Barbara

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 mei 2023

  Op 25 mei zegende bisschop Van den Hende het nieuwe crematorium in op begraafplaats Sint Barbara in Den Haag. Geestelijk adviseur van het bestuur Ad van der Helm, pastoor in Zoetermeer, ging voor met de bisschop in een korte gebedsviering. De Stichting R.K. Begraafplaatsen had deze bijeenkomst georganiseerd voor mensen die betrokken waren bij de bouw en buurtbewoners en nodigde de bisschop uit.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende mei 2023

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 mei 2023

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd met activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten. Reguliere vergaderingen in en van het bisdom, en individuele afspraken zijn niet opgenomen.

 • Met een pinksterbrief ter bemoediging aan alle betrokkenen bij caritas en diaconie in de parochies benadrukken de Nederlandse bisschoppen het belang van caritas en diaconie. “Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht”, schrijven de bisschoppen.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven