Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Jaar van de Sacramenten en start ‘diocesane fase’ bisschoppensynode

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 23 september 2021

  Op zondag 17 oktober begint een nieuw diocesaan themajaar in het bisdom Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum die met hun leven hebben getuigd van het geloof in de eucharistie. Bisschop Van den Hende kondigde het Jaar van de Sacramenten eerder dit jaar aan tijdens de Nationale Bedevaart Brielle (19 juli).

 • LIVESTREAM Sluiting bedevaartseizoen Brielle

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 23 september 2021

  Op zaterdag 2 oktober sluit het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle het bedevaartseizoen af. Dat gebeurt met een eucharistieviering die om 14.00 uur begint. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant. Custos Glas concelebreert. De eucharistieviering wordt uitgezonden als livestream op YouTube.

 • De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 • Start diocesane cursus voor parochiebestuurders

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 20 september 2021

  Dit najaar start een diocesane cursus voor parochiebestuurders. De cursus is bedoeld voor parochiebestuurders die in recente jaren zijn benoemd en voor degenen die al langer actief zijn en eraan deel willen nemen als opfriscursus. “Het bisdom wil u graag ondersteunen in uw werkzaamheden als parochiebestuurder”, schrijft vicaris-generaal Lex van Deelen in de uitnodiging aan parochiebestuurders.

 • De Nederlandse bisschoppen hebben in hun vergadering van 14 september de leden van de Permanente Raad gekozen: een voorzitter en een vicevoorzitter plus een lid. De huidige leden, die in 2016 werden gekozen, zijn herkozen.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven