Bisschop

Bisschop Van den Hende

"Als gelovigen van het bisdom Rotterdam worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

De term ‘synodaliteit’ komt van het Griekse woord ‘sunodos’, dat bestaat uit twee delen: ‘sun’ (samen) en ‘hodos’ (weg). Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is.

In Handelingen van de Apostelen wordt van de eerste christenen gezegd dat zij mensen van de Weg worden genoemd. Op de eerste plaats doet deze aanduiding denken aan de persoon van Jezus zelf die in het Evangelie zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14, 6). Op de tweede plaats wordt duidelijk dat de christenen als mensen van de Weg samen op tocht zijn. Hun gezamenlijke weg in geloof wordt gekenmerkt door geloofstrouw en gemeenschapszin.

De apostelen en andere leerlingen kregen van Jezus te horen dat zij op hun weg niet te veel moesten meenemen (cf. Matteüs 10, 7-15, Lucas 10, 1-12). Hun belangrijkste bagage is hun geloof, hoop en liefde. Om het Evangelie te verkondigen in woord en daad, is het belangrijk allereerst zelf het met heel je hart aan te nemen en in eigen persoon het geloof in de weg van Jezus vóór te leven.

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

Als gelovigen van het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met de wereldwijde Kerk, worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn. Dat betekent dat wij ons als Kerk moeten blijven verzamelen rond de verrezen Heer (de weg, de waarheid en het leven) en dat wij daadwerkelijk leven van zijn woord en sacrament, om samen de Blijde Boodschap te kunnen verspreiden.

Het betekent ook dat wij ons als gemeenschap en persoonlijk goed moeten blijven toerusten en verdiepen waar het gaat om de inhoud en rijkdom van ons geloof in de Heer en zijn Evangelie, met het oog op de verkondiging ervan in de wereld van nu. Daarom hebben in ons bisdom de afgelopen jaren steeds de inhoud en de diepgang van ons geloof centraal gestaan in de themajaren die we mochten houden.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Bisschop schrijft in Tussenbeide over vitaliteit van parochies

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 01 december 2021

  “Opnieuw wordt het Kerstmis en nog steeds zijn we niet los van het coronavirus. In ons dagelijks leven -of je wilt of niet- hebben we ermee te maken.” Bisschop Van den Hende schrijft in het kerstnummer van Tussenbeide over de impact van corona op het samenleven en het kerkelijk leven. Het artikel ‘Geloven in vitaliteit’ is als voorpublicatie te lezen via deze bisdomwebsite.

 • De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende november 2021

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 01 december 2021

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd met activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten. Ook activiteiten van de bisschop buiten het bisdom worden opgenomen. Reguliere vergaderingen in en van het bisdom, en individuele afspraken zijn niet opgenomen.

 • Bij het bisdom verscheen een brochure als terugblik op de Laurentiusconferenties die gehouden zijn op initiatief van het bisdom Rotterdam. Verspreid over een aantal jaren kwamen in zes conferenties onderwerpen ter sprake die verband houden met de actualiteit van de opbouw en de inrichting van onze samenleving.

 • Cursus voor parochiebestuurders: kerkgebouwen

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 november 2021

  Via een online Teams-bijeenkomst namen parochiebestuurders op 23 november deel aan de diocesane cursus voor parochiebestuurders. Deze avond stonden de kerkgebouwen op de agenda. Karien van Velsen is architect en hoofd van het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB).

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven