Bisschop

Bisschop Van den Hende

"De geloofsbelijdenis en de sacramenten zijn belangrijk, maar de werken van barmhartigheid mogen we niet vergeten."

Ons geloof vertaalt zich in barmhartigheid

In het jaar van barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016) hebben we op een heel bijzondere manier weer aandacht gekregen voor de werken van barmhartigheid. De geloofsbelijdenis en de sacramenten zijn belangrijk, alles wat met de Heer en het evangelie te maken heeft, maar de werken van barmhartigheid mogen we niet vergeten. We kunnen ons geloof als christenen heel bijzonder in woorden en daden naar voren brengen door deze werken.

Veel mensen dachten aan het begin van het heilig jaar misschien: barmhartigheid, is het geen oud woord? Paus Franciscus heeft het ons heel sterk opnieuw op het hart gedrukt als kern van het evangelie. Hij geeft aan dat het gaat om zowel het beoefenen van barmhartigheid en het ontvangen van barmhartigheid (sacrament van boete en verzoening).

Naast de lichamelijke werken van barmhartigheid, kennen we de geestelijke werken van barmhartigheid.

Naast de lichamelijke werken van barmhartigheid, kent de Kerk de geestelijke werken van barmhartigheid. Je kunt die laatste niet zo makkelijk traceren als de lichamelijke werken van barmhartigheid, die in Matteüs 25 staan.

Wat opvalt, als je erover nadenkt, is dat de geestelijke werken niet denkbaar zijn zonder de Heilige Geest. We lezen in de Galatenbrief over de vruchten van de Geest (Galaten 5, 22): liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid; goedheid; trouw; zachtheid; ingetogenheid. Deze vruchten van de Geest zijn de ingrediënten om werken van geestelijke barmhartigheid te kunnen volbrengen. Ze zijn het fundament ervoor. Want hoe zou je zonder goedheid onwetenden kunnen onderrichten en zonder zachtheid vergevingsgezind kunnen zijn? Zonder vriendelijkheid je kunnen inzetten voor mensen die ziek zijn? En zonder innerlijke vreugde kunnen komen tot troost?

Bijzondere heiligen in de Kerk laten barmhartigheid zien. Denk aan moeder Teresa en haar grote inzet. Ze heeft onwetenden onderricht, mensen gegidst in zorg en geloof. Ze heeft mensen goede raad gegeven, bedroefden getroost en lastige mensen verdragen. Ze heeft zondaars vermaand die onrecht in stand hielden en door het kastensysteem mensen niet hielpen. En ze heeft veel verdragen als het gaat om onrecht. Ook heeft ze mensen met haar gebed ondersteund.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Hoe zou je zonder goedheid onwetenden kunnen onderrichten en zonder zachtheid vergevingsgezind kunnen zijn?

De parabels over barmhartigheid in de Bijbel zijn: de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37), de barmhartige vader (Lucas 15, 11-32), de barmhartige koning (Matteüs 18, 23-35).

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid (met enkele verwijzingen naar de Bijbel) zijn:

 • Onwetenden onderrichten (Matteüs 5, 1-2)
 • Twijfelaars goede raad geven (Matteüs 28, 17)
 • Bedroefden troosten (Matteüs 5, 4; 2 Korintiërs 1, 4)
 • Zondaars vermanen (Jezus: Johannes 8, 11; Matteüs 18, 15; Galaten 6, 1-2; 2 Tessalonicenzen 3, 15; Jacobus. 5, 19-20)
 • Beledigers vergeven (Matteüs 6, 12; Efeciërs 4, 26; Romeinen 12, 21)
 • Wie ons ergeren/ lastige mensen verdragen (1 Korintiërs 13, 4; Jacobus 5, 7-11)
 • Bidden tot God voor de levenden en de doden (Johannes 17, 35; 2 Makkabeeën 12, 45)

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid (Matteüs 25, 35-36) zijn:

 • De hongerigen spijzen
 • De dorstigen laven
 • De naakten kleden
 • De vreemdelingen herbergen
 • De zieken verzorgen
 • De gevangenen bezoeken
 • De doden begraven (Tobit 1, 17)

Lees meer

 • Video: Zo werkt de Laurentiusconferentie

  Door: Bisdom donderdag 27 april 2017

  “Door de Laurentiusconferentie deelt de Kerk vanuit haar evangelische bewogenheid van haar rijkdom en hoort ook wat anderen daarover te zeggen hebben, om zo als netwerk actief te kunnen aansluiten en ook aansluiting te kunnen bieden.” Dit zegt Mgr. Van den Hende in deze video over de Laurentiusconferentie.

 • Geloofsgesprek Mgr. Van den Hende over Pasen

  Door: Bisdom zondag 16 april 2017

  Op zondag 16 april is Mgr. Van den Hende te gast in het Geloofsgesprek bij Leo Fijen. Bij de reliek van het heilig kruis in de H. Antonius kerk in Dordrecht spreekt de bisschop over Pasen: “De zondag is de dag van de verrijzenis. Pasen is het hoogfeest van de verrijzenis. Het is het stralende feest van de Heer die de dood heeft overwonnen.”

 • Jongeren vieren Palmzondag

  Door: Bisdom vrijdag 14 april 2017

  Jongeren van het bisdom Rotterdam en van het bisdom Breda vieren samen Palmzondag op 9 april in de St. Victorkerk in Waddinxveen. Dit gebeurt in het kader van de diocesane Wereldjongerendag. De ontmoeting start met een eucharistieviering, waarin Mgr. Van den Hende hoofdcelebrant is en pater Mark-Robin Hoogland en parochiepriester Bertrand van Paassen concelebreren.

 • “Bidden is ons vertrekpunt, onze levende band met de Heer die het middelpunt is van de Kerk als netwerk van liefde.” Dit zegt Mgr. Van den Hende in de homilie tijdens de chrismamis op woensdag 12 april in de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth.

 • Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor de paus

  Door: Bisdom donderdag 13 april 2017

  “God en mens werken samen. Deze bloemen zijn een geweldige combinatie tussen wat God als Schepper ons geeft: de schepping en wat de mens aan talenten van God heeft gekregen. De gave van het leven en het vakmanschap van mensen gaan hier hand in hand.” Op dinsdag 11 april zegent Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus.

Lees meer