Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • WJD in het Westland: Maria als (rol)model voor jongeren

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 17 januari 2019

  Panama en Ameland staan in het teken van de Wereldjongerendagen 2019. In dit kader was bisschop Van den Hende op 16 januari in Honselersdijk te gast bij de RKJ Westland. Begonnen werd met een eucharistieviering in de pastorie met assistentie van diaken Walter Burgering, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

 • Bijzondere jubilea in het bisdom Rotterdam in 2019

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 14 januari 2019

  In 2019 vieren verschillende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom Rotterdam een jubileum. Er zijn in totaal 25 jubilea in 2019. Ook Mgr. Van den Hende heeft een jubileum en emeritus-bisschop Van Luyn.

 • Dit is de brief van de bisschop over het Jaar van de Roepingen 2019

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 13 januari 2019

  In het weekend van 12 en 13 januari wordt in de parochies in het bisdom een brief van Mgr. Van den Hende verspreid en voorgelezen over het Jaar van de Roepingen. Dit nieuwe diocesane themajaar start op het het feest van de Doop van de Heer (13 januari).

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende december 2018

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 01 januari 2019

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

 • Mgr. Van den Hende en jongeren in gesprek over jong en oud in de Kerk

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 27 december 2018

  Op donderdag 20 december spraken jongeren en de bisschop met elkaar over jongeren en de Kerk. Deze vierde avond was het slot van een serie gesprekken rond de bisschoppensynode in Rome (8-28 oktober).

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven