Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

Jezus vraagt ons om te blijven bidden

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’ (Joh. 15, 5). We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is (1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5). Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen (1 Petr. 2, 4-5) en als sluitsteen (Ef. 2, 19-21) . Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’ (Joh. 15, 12). ‘Blijft in mijn liefde’ (Joh. 15, 19b).

Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onzekerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’ (Joh. 15, 5). Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden (Lc. 18, 1). Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Tour of Faith: over de zaligsprekingen als identiteitskaart van de christen

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 11 december 2018

  De Tour of Faith op 9 december vond plaats bij de blauwe zusters in de kerk van de Boskant in Den Haag, en stond in het kader van voorbereiding op het Kerstfeest. Na de eucharistieviering, waarin zo’n 35 jongeren aanwezig waren, verzorgde de bisschop een catechese over de zaligsprekingen van Jezus als opmaat naar het sacrament van boete en verzoening.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende november 2018

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 03 december 2018

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten,

 • Dit was de afsluiting van het Jaar van Gebed

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 25 november 2018

  “Een heel jaar lang hebben we aandacht besteed aan de opdracht van de Heer om te volharden in gebed.” Op zondag 25 november sloot Mgr. Van den Hende het Jaar van Gebed af tijdens een eucharistieviering in de HH. Elisabeth en Laurentius Kathedraal.

 • Wat geef je iemand mee die aan je vraagt ‘Hoe moet je bidden?’

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 22 november 2018

  ‘Hoe moet je bidden? En hoe bidje zelf?’ Wat zou je degene die deze vraag stelt als eerste willen meegeven? Deze vraag legt Mgr. Van den Hende tijdens de Randstadavond.

 • Op Christus Koning: de afsluiting van het Jaar van Gebed

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 16 november 2018

  Op zondag 25 november, het feest van Christus Koning, sluit het bisdom het diocesane Jaar van Gebed af. Dit gebeurt met een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal om 11.00 uur.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven