Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Tour of Faith: Wat zijn jouw goede voornemens deze Veertigdagentijd?

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 maart 2019

  “Het is goed dat we ons op Pasen voorbereiden om ons met heel ons hart aan de Heer te kunnen geven. Ons hart is vaak verder van Hem verwijderd dan we denken.” Op zondag 10 maart preekt Mgr. Van den Hende tijdens de Tour of Faith over de Veertigdagentijd als periode om je leven opnieuw af te stemmen op de Heer.

 • Het askruisje: teken van gezindheid en opdracht

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 07 maart 2019

  De tijd van vasten, gebed en aalmoezen is aangebroken: de Veertigdagentijd. Medewerkers van het bisdom Rotterdam ontvingen tijdens een eucharistieviering in de huiskapel het askruisje uit handen van Mgr. Van den Hende. Hij legt uit hoe deze Veertigdagentijd een belangrijke periode is voor onze roepingen.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende februari 2019

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 01 maart 2019

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

 • Video: Mgr. Audo uit Syrië bezoekt Nederland

  Door: Rkkerk.nl vrijdag 01 maart 2019

  In een vlog van katholiekleven.nl spreekt Emy Jansons met Mgr. Audo sj. De katholiek-chaldeeuwse bisschop van Aleppo heeft de oorlogsjaren in de stad doorgebracht. In februari is hij enkele dagen in Nederland. Tijdens zijn bezoek aan Nederland was er op maandag 18 februari in Utrecht een ontmoeting van hem en Mgr Van den Hende, als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en John Bakker, als voorzitter van het economencollege.

 • Van schaamte naar toeleg op preventie

  Door: Katholiekleven.nl woensdag 27 februari 2019

  Aan het eind van de bijeenkomst van bisschoppen en religieuzen in Rome blikt Mgr. Van den Hende terug op de driedaagse bijeenkomst over misbruik van minderjarigen. De bisschop doet een oproep om pijn en schaamte om te zetten in toeleg op preventie.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven