Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

Jezus vraagt ons om te blijven bidden

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’ (Joh. 15, 5). We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is (1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5). Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen (1 Petr. 2, 4-5) en als sluitsteen (Ef. 2, 19-21) . Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’ (Joh. 15, 12). ‘Blijft in mijn liefde’ (Joh. 15, 19b).

Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onzekerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’ (Joh. 15, 5). Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden (Lc. 18, 1). Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Op Christus Koning: de afsluiting van het Jaar van Gebed

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 16 november 2018

  Op zondag 25 november, het feest van Christus Koning, sluit het bisdom het diocesane Jaar van Gebed af. Dit gebeurt met een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal om 11.00 uur.

 • Mgr. Van den Hende: ‘Roeping heeft te maken met het leven in geloof’

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 14 november 2018

  Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie.

 • Tour of Faith: over de roeping tot heiligheid

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 13 november 2018

  “Heiligen zijn ook mensen en fouten maken hoort erbij. Zolang je maar leert van je fouten en ze bij God neerlegt.” Dit is een van de constateringen uit de deelgroepen tijdens de Tour of Faith op zondag 11 november. Jongeren gingen deze zondag in Dordrecht met elkaar in gesprek over heiligen en heilig worden. Ze deden dat na een korte catechese van bisschop Van den Hende over het onderwerp.

 • Mgr. Van den Hende wijdt Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 12 november 2018

  “Natuurlijk zoek je voor een dag als vandaag zelf je pak uit, poets je je schoenen en laat je de kaarten voor de uitnodiging drukken. Maar het is de Heilige Geest die ons bijeenbrengt.” Op zaterdag 10 november wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken in een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

 • De psalm in de liturgie: van compositie naar gezongen gebed

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 07 november 2018

  Koorzangers, dirigenten, organisten en cantores kwamen op zaterdag 3 november in Rijswijk bijeen voor een studiedag over de psalm in de liturgie. De bisschop sprak in zijn inleiding over de bijzondere plaats van psalmen in de liturgie en hoe het voor koorzangers van compositie tot onderdeel van hun eigen gebedsleven kan worden. Ook werd er gezongen en maakten deelnemers kennis met composities van verschillende antwoordpsalmen.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven