Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Mgr. Van den Hende bezoekt zorginstelling in Dordrecht

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 22 mei 2019

  “Werken in de zorg vanuit je katholieke identiteit is niet alleen werken voor katholieke mensen in het huis, maar juist vanuit de katholieke inspiratie er zijn voor alle mensen.” Dit zegt Mgr. Van den Hende tijdens zijn bezoek aan De Merwelanden in Dordrecht.

 • Uitgebreide Tour of Faith op 30 juni

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 21 mei 2019

  Op zondag 30 juni is er in Schiedam een bijzondere editie van de Tour of Faith. Het is de laatste Tour of Faith (ToF) van het seizoen. De bisschop nodigt alle deelnemers aan jongerenactiviteiten van het afgelopen jaar uit.

 • Sinds zaterdag 11 mei is de bedevaartskerk van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle weer geopend voor pelgrims uit het hele land. Aan het begin van de viering werd de schrijn met de relieken van de martelaren teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar. De reliekschrijn is de afgelopen maanden gerestaureerd.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende april 2019

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 05 mei 2019

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

 • "Gaat niet het kruis van de Heer het hele jaar met ons mee?"

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 03 mei 2019

  Op donderdag 18 april werd voorafgaand aan The Passion de eucharistieviering van Witte Donderdag gevierd in de H. Antoniuskerk in Dordrecht. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant en preekte over het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven