Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Deze zomer: Groei en bloei

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 30 juli 2021

  Begin juli verscheen Tussenbeide met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Parochies konden de zomerbijlage extra bestellen. Verschillende parochies deden dat. De Tussenbeide met zomerbijlage werden extra verspreid via de kerken en ook thuisbezorgd.

 • Op dinsdag 31 augustus opent de priester- en diakenopleiding Vronesteyn het studiejaar met een eucharistieviering in de kerk van de HH. Laurentius en Ignatius (Eendrachtskapel). De viering begint om 18.00 uur. Belangstellenden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 • Op zondag 18 juli was bisschop Van den Hende celebrant in de mediaviering. Deze werd uitgezonden vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de homilie en tijdens de voorbede was er speciaal aandacht voor de slachtoffers van de watersnood, die mensen in het zuiden van het land in het bisdom Roermond treft en ook velen in Duitsland en België.

 • “Op 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen - voor het merendeel inwoners van Gorcum - gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.” Met deze woorden opende custos Jack Glas op zaterdag 10 juli de Nationale Bedevaart.

 • Tussenbeide zomernummer nu met Groei & bloei zomerbijlage

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 07 juli 2021

  Tussenbeide verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips en een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. Lezers van Tussenbeide ontvangen daarbij ook een ‘groei- & bloeikaart’.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven