Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Tour of Faith over het hiernamaals

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 30 mei 2021

  “Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.” Op zondag 30 mei ging de Tour of Faith over de vraag wat ons paasgeloof zegt over het hiernamaals en de hemel. Bisschop Van den Hende gaf de catechese en beantwoordde vragen, nadat de Tour of Faith was gestart met een eucharistieviering.

 • Jaarverslag 2020 bisdom Rotterdam met digitale trends

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 20 mei 2021

  Deze week verscheen het Jaarverslag 2020 van het bisdom Rotterdam. Het jaarverslag wordt sterk gekleurd door de maatregelen vanwege het coronavirus. Zoals Mgr. Van den Hende in het voorwoord schrijft: “Het publiceren van een jaarverslag is een traditie maar niet louter als een invuloefening. Ieder jaar is immers anders.” Dat geldt zeker ook voor het jaar 2020.

 • FOTOVERSLAG Diakenwijding Sander Verschuur

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 mei 2021

  “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Sander Verschuur waardig bevonden is.” Met die plechtige woorden van rector Schnell werd op zondag 9 mei Sander Verschuur voorgedragen voor de diakenwijding.

 • ‘Vanuit betrokkenheid bouwen aan financieel draagvlak voor de parochie’. Dat was het thema op de tweede in een reeks van drie bijeenkomst rond Kerkbalans. Bisschop Van den Hende was op de avond van 10 mei te gast. Hij sprak over de middelen die nodig zijn voor de zending van de Kerk en stelde concreet de vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid op de actie Kerkbalans vergroten?

 • Het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum is weer open

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 12 mei 2021

  Voor het eerst sinds de winter opende de bedevaartskerk in Brielle haar deuren weer. Op zaterdag 8 mei werd met een plechtige eucharistieviering de opening van het bedevaartseizoen gevierd.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven