Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Op zaterdag 19 september wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken voor het bisdom Rotterdam. Het Woord van God kan zich ook in onze dagen uitbreiden als we heel ons hart geven, preekte de bisschop.

 • Bestel ‘het grote Bijbel kwartet’

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 september 2020

  Vanwege het diocesane Jaar van het Woord van God liet bisschop Van den Hende een kwartetspel maken. ‘Het grote Bijbel kwartet’ werd gepresenteerd tijdens de misdienaarsdag op 12 september. Wilt u ook graag een exemplaar van ‘het grote Bijbel kwartet’?

 • LIVESTREAM Diakenwijding

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 september 2020

  Op zaterdag 19 september zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid wordt uitgezonden via een livestream.

 • Bisschop doet ‘het grote Bijbel kwartet’ cadeau op misdienaarsdag

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 17 september 2020

  Op zaterdag 12 september vond de eerste van twee misdienaarsdagen plaats. Het bisdom presenteerde daarbij vanwege het diocesane Jaar van het Woord van God een kwartetspel: het grote bijbelse kwartet.

 • Geen bedevaarten dit jaar, maar wel een tv-mis vanuit Lourdes

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 16 september 2020

  De televisiemis komt op zondagochtend 27 september live vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit Lourdes op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven