Bisdom Rotterdam

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Het bisdom wordt geleid door bisschop Van den Hende

Bisschop

Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende is de bisschop van het bisdom Rotterdam

Wat geloven wij

De verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde maken deel uit van de ene zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd

Bisdombureau

De afdelingen van het bisdombureau op alfabetische volgorde met contactgegevens

Medewerkers pastoraat

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom

Werken bij

Informatie over werken bij het bisdom Rotterdam als priester, diaken of pastoraal werk(st)er

Kerngegevens

Informatie over kerncijfers en parochies

Bedevaart Rome 2017

Reis mee met het bisdom naar Rome in oktober 2017