Mgr. Van den Hende:
“Het gaat niet alleen om praten over je geloof, maar ook om te getuigen door volgehouden liefde, door steeds elkaar te willen zoeken en steeds elkaar te willen vinden.”

NIEUWSBERICHTEN

 • Bisschop neemt boek over kerkelijke schilderkunst in ontvangst
 • Pater Dirk Bruggeman sj overleden
 • Emeriti bezoeken Mariatentoonstelling
 • Bisdom publiceert Jaarverslag 2016
 • Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de eucharistie
 • Bisschop neemt boek over kerkelijke schilderkunst in ontvangst

  Op maandag 17 juli neemt Mgr. Van den Hende een exemplaar van het boek 'De genade van de steiger' in ontvangst tijdens een ontmoeting op het...

 • Pater Dirk Bruggeman sj overleden

  Op donderdag 13 juli 2017 overleed in Huize Aqua Viva te Nijmegen, de zeereerwaarde pater Dirk Anton George Bruggeman sj, van de Sociëteit ...

 • Emeriti bezoeken Mariatentoonstelling

  Emeriti (priesters en diakens) van Bisdom Rotterdam komen op uitnodiging van Mgr. Van den Hende donderdag 13 juli naar het Catharijneconvent...

 • Bisdom publiceert Jaarverslag 2016

  Het Bisdom Rotterdam publiceert het Jaarverslag 2016. Hierin is opgenomen het jaaroverzicht 2016, de jaarrekening 2016 en kerngegevens van h...

 • Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de eucharistie

  Paus Franciscus vraagt in een brief aan de bisschoppen en bisschoppenconferenties wereldwijd om toe te zien op de samenstelling en kwaliteit...

Vind een kerk bij mij in de buurt

Nationale Bedevaart: Homilie Mgr. Van den Hende

LEES MEER

Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online

LEES MEER

ACTIVITEITEN

Geloofsgesprek en mediaviering

Repetitie Pelgrimskoor

Repetitie Pelgrimskoor

Repetitie Pelgrimskoor

Repetitie Pelgrimskoor