Onderwijs en zorg

De liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt. We worden geroepen die liefde te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen.

Onderwijs

Onderwijs aan kinderen en jongeren is een grote dienst aan de samenleving

Zorg

Zorgen voor zieken is een werk van barmhartigheid