Meldpunt

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de R.-K. Kerk in Nederland. Op de website van het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag leest u wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden.

Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang.