Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Op maandag 17 juni sloten bisschop Van den Hende en staf en studenten van Vronesteyn het studiejaar af met een eucharistieviering en een gezamenlijke maaltijd.

 • “Het ‘Kom en zie-jaar’ gaf verdieping”

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 10 juni 2024

  In september start een nieuw ‘Kom en zie-jaar’. Dit is het oriëntatiejaar dat in het bisdom Rotterdam wordt aangeboden via Vronesteyn voor mannen (18-45 jaar) die nadenken over hun roeping. Bas Oude Ophuis deed mee aan het afgelopen jaar en vertelt over zijn ervaringen.

 • Ontmoeting bisschop Van den Hende en deelnemers ‘Kom en zie’

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 16 mei 2024

  Op maandag 13 mei sloten vier deelnemers hun ‘Kom en zie-jaar’ af. Bisschop Van den Hende was hierbij te gast. Met de deelnemers, rector Walter Broeders en spirituaal Jeroen Smith bad de bisschop de vespers. Daarna was er een gezamenlijke maaltijd en een gesprek.

 • Op donderdag 2 mei publiceerde de nieuwsdienst van het Vaticaan een brief van paus Franciscus gericht aan de parochiepriesters. De brief kwam aan het einde van een meerdaagse conferentie van parochiepriesters in het kader van de synode ‘Voor een synodale Kerk’. De Nederlandse vertaling van deze brief wordt via de bisdommen aan de parochiepriesters gestuurd.

 • Nieuwsbrief Vronesteyn: Roepingenzondag en missionaire parochie

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 17 april 2024

  Voor Roepingenzondag 21 april is de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn verstuurd. Met daarin het laatste nieuws van de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Een van de priesters uit het bisdom Rotterdam die deelnam aan de conferentie missionaire parochie (6 april, Veenendaal) was pastoor Rochus Franken, spirituaal van Vronesteyn. In de nieuwsbrief vertelt hij wat hij meeneemt van deze dag.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven