Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Doet u ook mee met de kerstactie Vronesteyn?

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 december 2022

  Via centrum Vronesteyn worden nieuwe priesters en diakens opgeleid voor het kerkelijk leven in de parochies van het bisdom Rotterdam. “Priesters en diakens zetten zich in voor de verspreiding van de blijde boodschap. Wilt u met Kerstmis hun opleiding steunen?” is het verzoek dat bij de kerstactie van Vronesteyn wordt gedaan.

 • Vronesteyn: ‘Kom en zie-onderscheidingsjaar’ lijkt rustig jaar

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 december 2022

  Inmiddels is het traject “Kom en zie” bijna halverwege. Het ‘Kom en zie-onderscheidingsjaar’ startte in september en loopt tot juni. “Vier jongemannen nemen de tijd om wekelijks extra te bidden, teksten uit de Bijbel te overwegen en maandelijks elkaar te ontmoeten op Vronesteyn”, schrijft spirituaal pastoor Jeroen Smith in de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn.

 • Bisschop Van den Hende over de priesteropleiding in het bisdom

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 22 december 2022

  Bij de adventsviering op Vronesteyn hield bisschop Van den Hende op maandag 19 december een toespraak over de opleiding van priesters en diakens in het bisdom. De bisschop ging daarbij ook in op het nieuws dat seminarie Bovendonk voor late roepingen voorlopig stopt.

 • Diocesane presentatie van de DOCAT

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 27 november 2022

  Op donderdag 24 november vond de diocesane presentatie van de DOCAT plaats. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de diakenkring van het bisdom door bisschop Van den Hende en waarbij ook de vertaler van het boek aanwezig was.

 • Tochtgenoten: Van ‘nietsnut’ tot heilige

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 21 november 2022

  Tijdens de Nationale Roepingenweek (7 t/m 12 november) vond in de reeks ‘Tochtgenoten’ een online bijeenkomst plaats die werd verzorgd door pastoor Jeroen Smith, spirituaal van Vronesteyn.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven