Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Is het tijd voor iets nieuws? Nieuwsbrief Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 24 december 2021

  In de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn vraagt de ‘tip van de spirituaal’ deze keer of het tijd is voor iets nieuws. “Staan we voor een nieuwe tijd? Leven we in een speciale tijd voor de Katholieke Kerk? Door de coronacrisis verandert er veel.” En hoe kan Kerstmis tijd zijn voor iets nieuws?

 • In de kerstactie voor Vronesteyn vraagt bisschop Van den Hende aandacht voor priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Voor de voortgang van het geloof in de parochies zijn priesters en diakens nodig. In het bisdom bereidt Vronesteyn mannen hierop voor door studie, vorming en begeleiding.

 • Op zaterdag 13 november wijdde bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester voor het bisdom Rotterdam.

 • LIVESTREAM Priesterwijding Sander Verschuur

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 12 november 2021

  Op zaterdag 13 november zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal vanaf 11.00 uur.

 • Gesprek over priesterschap voor de Nationale Roepingenweek

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 08 november 2021

  Voorafgaand aan de Nationale Roepingenweek (7-14 november) troffen ambassadeurs van Vronesteyn, rector Broeders en bisschop Van den Hende elkaar online op 4 november. Ook aanwezig was Sander Verschuur, die op zaterdag 13 november in de kathedraal in Rotterdam de priesterwijding zal ontvangen.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven