Over Vronesteyn

Vronesteyn begeleidt (jonge) mannen op hun weg naar de diaken- of  priesterwijding

De opleiding tot priester en diaken omvat meer dan alleen leerstof. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Daarom is Vronesteyn er. Het is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10).

Het Centrum Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt in dit centrum op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

Het raam in de kapel van Vronesteyn. (Foto: Peter van Mulken)

 • Vronesteyn sluit studiejaar af

  Door: Bisdom donderdag 06 juli 2017

  Studenten en de staf van priester- en diakenopleiding Vronesteyn sluiten samen met Mgr. Van den Hende op 3 juli het studiejaar af. Ze blikken terug op het afgelopen jaar, staan in dankbaarheid stil bij de zegeningen en luiden samen de vakantie in.

 • Mgr. Van den Hende wijdt Eli Stok tot priester

  Door: Bisdom maandag 12 juni 2017

  We bidden dat de Heilige Geest jouw leven mag bezielen tot welzijn van jouzelf en tot opbouw van de gemeenschap.” Hiermee opent vicaris-generaal Verbakel de eucharistieviering op zaterdag 10 juni, waarin Eli Stok de priesterwijding ontvangt.

 • Priesterwijding: Interview met Eli Stok

  Door: Bisdom maandag 29 mei 2017

  Op zaterdag 10 juni zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Eli Stok (27) tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijding vindt plaats in de kathedraal van Rotterdam tijdens een plechtige eucharistieviering, die begint om 11.00 uur.

 • Roepingenzondag en het gebed om roepingen

  Door: Bisdom donderdag 04 mei 2017

  “Op Roepingenzondag bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Bidden om roepingen kunnen wij echter niet beperken tot één zondag.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het gebedenboekje dat wordt verspreid vanwege Roepingenzondag 7 mei 2017.

 • Roepingenzondag 2017: Boodschap van paus Franciscus

  Door: Rkkerk dinsdag 25 april 2017

  Zondag 7 mei wordt in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Voor deze 54e Roepingenzondag heeft paus Franciscus als thema gekozen: Voor de zending door de Geest voortgestuwd. De geautoriseerde Nederlandse vertaling van zijn boodschap voor deze dag is nu beschikbaar.

Lees meer