Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Eerste stap op weg naar Roepingenzondag 2023

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 20 maart 2023

  Op donderdag 16 maart kwamen ambassadeurs van Vronesteyn samen in Voorburg voor ontmoeting en gesprek. De bijeenkomst was de eerste stap op weg naar Roepingenzondag 30 april. Rector Broeders van Vronesteyn heette hen van harte welkom deze avond. “Uw werk is heel belangrijk voor de roepingenpastoraal”, benadrukte hij.

 • Lees de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 07 maart 2023

  In de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn schrijft pastor Sander Verschuur, parochievicaris in de parochie H. Theresia van Ávila, over zijn eerste ervaringen als priester in de parochie. De tip van de spirituaal gaat deze keer over de viering van het paastriduüm.

 • Vier stappen op weg naar Roepingenzondag

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 02 maart 2023

  Roepingenzondag wordt dit jaar gehouden op 30 april. Rector Broeders van Vronesteyn schrijft in een brief die aan pastorale beroepskrachten is verstuurd: “Onze gezamenlijke inzet voor de roepingenpastoraal in het bisdom is belangrijk.”

 • VIDEO Rector Broeders nodigt uit voor Oriëntatiedag Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 27 februari 2023

  Jaarlijks houdt Vronesteyn een Oriëntatiedag over de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen (18-45 jaar) die nadenken over het priesterschap of diaconaat in gesprek met rector Broeders over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken.

 • Doet u ook mee met de kerstactie Vronesteyn?

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 december 2022

  Via centrum Vronesteyn worden nieuwe priesters en diakens opgeleid voor het kerkelijk leven in de parochies van het bisdom Rotterdam. “Priesters en diakens zetten zich in voor de verspreiding van de blijde boodschap. Wilt u met Kerstmis hun opleiding steunen?” is het verzoek dat bij de kerstactie van Vronesteyn wordt gedaan.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven