Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • ‘Kom en zie-onderscheidingsjaar’ via Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 14 juli 2022

  Met ‘Kom en zie’ start in september 2022 een onderscheidingsjaar via Vronesteyn, als centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

 • Paus Franciscus over roeping in de context van de synodale Kerk

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 12 juli 2022

  Kort voor Roepingenzondag 8 mei verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag: “Geroepen om de menselijke familie op te bouwen.” De Nederlandse vertaling van de boodschap is gepubliceerd op rkkerk.nl als download van Kerkelijke Documentatie.

 • Bisschop Van den Hende wijdt Ad van Luijn voor het bisdom Rotterdam

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 23 mei 2022

  “Schenk uw dienaar hier […] vaardigheid in zijn werk, zachtmoedigheid bij het vervullen van zijn dienstwerk en volharding in het gebed.” Met dit en andere gebeden werd op zondag 22 mei Ad van Luijn tot diaken gewijd.

 • Interview voor de diakenwijding: Ad van Luijn

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 11 mei 2022

  Op zondag 22 mei ontvangt Ad van Luijn (57) de diakenwijding. In de kapel van Bovendonk in Hoeven zal bisschop Van den Hende hem door handoplegging en gebed wijden tot diaken van het bisdom Rotterdam. De diakenwijding is voor Ad van Luijn een stap op weg naar de priesterwijding. Ad van Luijn ontving zijn opleiding en vorming via Vronesteyn aan Bovendonk.

 • Deze zondag 8 mei viert de Kerk Roepingenzondag. In zijn boodschap voor deze dag die kort voor Roepingenzondag verscheen (“Geroepen om de mensenfamilie op te bouwen”), staat paus Franciscus stil bij de roeping van de Kerk en hoe alle geledingen daaraan meewerken.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven