Over Vronesteyn

Vronesteyn begeleidt (jonge) mannen op hun weg naar de diaken- of  priesterwijding

De opleiding tot priester en diaken omvat meer dan alleen leerstof. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Daarom is Vronesteyn er. Het is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10).

Het Centrum Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt in dit centrum op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

Het raam in de kapel van Vronesteyn. (Foto: Peter van Mulken)

 • “De adventstijd is van ouds een periode van verlangend uitzien naar de komst van de Heer. Maar misschien moeten we het omdraaien. Dat we beseffen dat het Gods verlangen is om naar óns toe te komen.” Hiermee opent Mgr. Van den Hende zijn homilie tijdens de adventsviering van priester- en diakenopleiding Vronesteyn in de huiskapel in Voorburg.

 • Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018

  Door: Bisdom maandag 11 december 2017

  De boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018 is gepubliceerd. Roepingenzondag valt dit jaar op 22 april. Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven, schrijft de paus in zijn boodschap. Deze is in verschillende talen op de website van het Vaticaan geplaatst.

 • Bisschop en rector vragen om gebed voor Vronesteyn

  Door: Bisdom vrijdag 08 december 2017

  “Mag ik u uitnodigen om drie minuten per dag te bidden voor Vronesteyn?” Die vraagt stelt rector Walter Broeders in de nieuwe folder van Vronesteyn. Deze wordt verspreid onder donateurs en met het nieuwe nummer van Tussenbeide.

 • ‘Gewijd voor de zware taak van het diaconaat’

  Door: Bisdom zondag 19 november 2017

  “We zijn dankbaar als bisdom dat we opnieuw in ons midden twee mannen tot diaken mogen wijden.” Zo opent Mgr. Van den Hende zijn homilie op zaterdag 18 november in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De bisschop wijdt deze dag Daan Huntjens (29) en Peter Winnubst (51) tot diaken.

 • Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens en Peter Winnubst op zaterdag 18 november tot diaken door handoplegging en gebed. Voor Daan Huntjens, die priesterstudent is, is de diakenwijding een stap op weg naar de priesterwijding. Peter Winnubst wordt permanent diaken.

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding