Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • LIVESTREAM Priesterwijding Ad van Luijn

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 29 september 2022

  Op zaterdag 1 oktober wijdt bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Ad van Luijn tot priester voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid wordt uitgezonden als livestream.

 • Vronesteyn start studiejaar 2022-2023

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 22 september 2022

  “We blijven altijd leerling van de Heer. Ik hoop dat jullie dat met mij ook zo beseffen, dat je steeds weer leert op de weg van het evangelie. Bij Jezus’ familie horen (Lucas 8, 19-21) is geen eigen verdienste, maar roeping.” Op dinsdag 20 september opende Vronesteyn het nieuwe studiejaar met een eucharistieviering in de huiskapel. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant en hield de homilie.

 • VIDEO Voor de priesterwijding - Ad van Luijn

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 01 september 2022

  In mei 2022 werd hij diaken gewijd en op zaterdag 1 oktober zal bisschop Van den Hende hem tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. In deze video vertelt Ad van Luijn over zijn weg naar het priesterschap. Hoe begon hij aan de priesteropleiding op Vronesteyn? Wat ging daaraan vooraf? En hoe heeft Vronesteyn hem begeleid in de tijd van studie en vorming?

 • Bisschop, studenten en staf starten studiejaar op seminarie Bovendonk

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 27 augustus 2022

  Op vrijdag 26 augustus startte seminarie Bovendonk in Hoeven het studiejaar met een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende twee studenten aanstelde tot lector. De bisschop deed dat op verzoek van bisschop Liesen van Breda, die vanwege ziekte verhinderd was.

 • ‘Kom en zie-onderscheidingsjaar’ via Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 14 juli 2022

  Met ‘Kom en zie’ start in september 2022 een onderscheidingsjaar via Vronesteyn, als centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven