Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Wat vraagt God van mij? - Eerste ‘Kom en zie-jaar’ afgerond

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 25 mei 2023

  Op 22 mei sloten vier deelnemers hun ‘Kom en zie-jaar’ af. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst op Vronesteyn. ‘Kom en zie’ is het jaar van onderscheiding rond vragen: Waartoe ben ik geroepen? Waar kan ik mij aan geven? Wat vraagt God van mij? Het werd in 2022-2023 voor het eerst gehouden, van september tot en met mei.

 • FOTOVERSLAG Bisschop Van den Hende wijdt Arno Aardoom tot diaken

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 22 mei 2023

  In de H. Willibrorduskerk in Teteringen wijdde bisschop Van den Hende op zondag 21 mei Arno Aardoom en Mick Huybrechts tot diaken. Arno is priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en Mick voor het bisdom Antwerpen. Beiden ontvingen hun opleiding en vorming aan de priesteropleiding Bovendonk.

 • Interview voor de diakenwijding: Arno Aardoom

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 05 mei 2023

  Op zondag 21 mei wordt Arno Aardoom (45) tot diaken gewijd voor het bisdom Rotterdam, als stap op weg naar de priesterwijding. In de aanloop naar de wijding, kort voor de retraite die daarop de laatste voorbereiding is, vertelt hij over zijn roeping.

 • Arno Aardoom opgenomen als kandidaat voor de wijding

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 27 april 2023

  Voorafgaand aan de diakenwijding (21 mei) is priesterstudent Arno Aardoom opgenomen als kandidaat voor de wijding (‘admissio’, ofwel aanvaarding). Dat gebeurde in de kapel van Vronesteyn op 26 april in de aanwezigheid van zijn ouders.

 • De boodschap van de paus voor Roepingenzondag

  Door: Rkkerk.nl & Bisdom Rotterdam donderdag 27 april 2023

  Op 26 april verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag. Het is dit jaar de zestigste keer dat deze dag wordt gevierd. Roepingenzondag werd ingesteld door paus Paulus VI in 1964, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Paus Franciscus laat de boodschap daarom dit jaar afsluiten met een gebed van paus Paulus VI.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven