Over Vronesteyn

Bij de dieslezing maakte Mgr. Woorts veel gebruik van afbeeldingen in een power point presentatie. In de livestream zijn deze beelden bij zijn levendige uitleg helaas minder goed zichtbaar. Onze excuses daarvoor.

Op maandag 2 oktober werd de 35e ‘dies’ van het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn gehouden. De ‘dies’ is de ‘verjaardag’ van de oprichting van Vronesteyn. Op deze dag sprak vanaf 18.00 uur Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, de 'diesrede' uit. Deze inleiding kon online worden gevolgd.

De inleiding van Mgr. Woorts had als thema: Maria, Moeder van de Heer, Moeder van de Kerk. In de aanloop naar het 70-jarig bestaan van het bisdom Rotterdam (in 2026) gaat het bisdom langere tijd op weg met het onderwerp nieuwe evangelisatie. In deze diocesane bezinning op de (nieuwe) evangelisatie wordt Maria, moeder van Jezus en moeder van de Kerk, als voorbeeld en voorspreekster betrokken.

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Centrum Vronesteyn

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Vronesteyn start nieuw ‘Kom en zie-jaar’: aanmelden kan nog

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 15 september 2023

  In mei van dit jaar sloten vier deelnemers hun ‘Kom en zie-jaar’ af. Op 25 september starten vier nieuwe deelnemers met het jaar. Het ‘Kom en zie-jaar’ wil mannen (18-45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping helpen ontdekken wie Jezus is en waartoe God hen roept. Aanmelden voor het nieuwe ‘Kom en zie-jaar’ kan nog steeds.

 • Vronesteyn start studiejaar 2023-2024

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 25 augustus 2023

  Op dinsdag 29 augustus zullen bisschop Van den Hende, rector Broeders van Vronesteyn, stafleden en studenten samen de eucharistie vieren in de huiskapel van Vronesteyn. Daarmee opent Vronesteyn het studiejaar 2023-2024.

 • Bisschop: ‘Onze gezamenlijke betrokkenheid op het roepingenwerk’

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 20 juli 2023

  “We zeggen vaak dat de Kerk een netwerk van liefde is, met de woorden van paus Paulus VI, tot opbouw van een beschaving van liefde. Dat netwerk krijgt gestalte heel bijzonder ook in onze gezamenlijke betrokkenheid op het roepingenwerk.” In een brief aan donateurs en ambassadeurs van Vronesteyn bedankt bisschop Van den Hende hen voor de betrokkenheid op de priester- en diakenopleiding.

 • Interview: Liesbeth Stalmeier neemt afscheid

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 06 juli 2023

  Liesbeth Stalmeier neemt afscheid van het werk op het bisdom na er zestien jaar werkzaam te zijn geweest. Ze heeft een functie in het onderwijs aanvaard als docent godsdienst-levensbeschouwing aan de Thomas More Hogeschool, een katholieke pabo.

 • Samenwerking Vronesteyn en Theologisch Instituut Rolduc

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 28 juni 2023

  De priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam gaat samenwerken met het Theologisch Instituut Rolduc (bisdom Roermond). Priester- en diakenstudenten voor het bisdom Rotterdam kunnen via Vronesteyn een opleiding in deeltijd volgen aan het Theologisch Instituut Rolduc en de eerste jaren van hun studie zo combineren met werk.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven