Roeping     

Priesters en diakens vervullen hun dienstwerk voor de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde is.

Vronesteyn

Vronesteyn is het Centrum voor de priester- en diakenopleiding

Huwelijk en gezin

Het huwelijk tussen man en vrouw is een verbond. Het is een jawoord dat je mag verdiepen in wederkerigheid met de lange adem die daarvoor nodig is.

Roepingenzondag

Op Roepingenzondag bidt de Kerk voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven