Nieuwsoverzicht

  • “Broeders en zusters, u bent met velen naar hier gekomen om aanwezig te zijn bij deze uitvaartmis voor Ruud Lubbers. We mogen hem toevertrouwen aan de Heer die zijn leven gemaakt heeft, gedragen heeft en het ook zal voltooien.” Zo opent Mgr. Van den Hende op dinsdag 20 februari de homilie tijdens de eucharistieviering bij de uitvaart van Ruud Lubbers in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

  • 40-dagencampagne maakt ‘netwerk van liefde’ zichtbaar

   Door: Bisdom maandag 19 februari 2018

   Op Aswoensdag (14 februari) is de Veertigdagentijd begonnen. Voor het bisdom Rotterdam betekende dat ook de start van de 40-dagencampagne met als thema ‘Netwerk van Liefde’. Met die campagne richt het bisdom de schijnwerper op de vele diaconale activiteiten, die katholieke parochies, scholen en instellingen in deze periode organiseren.

  • Paus Franciscus heeft een dag van gebed en vasten aangekondigd voor de vrede in de hele wereld, maar met name voor vrede in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Soedan. Deze dag vindt plaats op vrijdag 23 februari.

  • Start 40-dagencampagne met het askruisje in het Jaar van Gebed

   Door: Bisdom donderdag 15 februari 2018

   Op Aswoensdag opent Mgr. Van den Hende de 40-dagencampagne met een eucharistieviering en het het askruisje in de kapel van het bisdomkantoor. Met de 40-dagencampagne wil het bisdom Rotterdam het diaconale werk - als evangelische opdracht van de Heer - in parochies zichtbaar maken.

  • Bisdom maakt gebedskaart vanwege het Jaar van Gebed

   Door: Bisdom dinsdag 13 februari 2018

   Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden.

  • Kathedraal Rotterdam viert 50-jarig jubileum

   Door: Bisdom zaterdag 10 februari 2018

   Dit jaar viert het bisdom het 50-jarig jubileum van de kathedraal (1968-2018). Het bisdom zelf bestaat inmiddels meer dan 60 jaar. Het jubileum van de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan loopt daar een decennium op achter. Dat komt omdat het bisdom Rotterdam de eerste jaren een andere kathedraal had.

  • Sinds begin 2016 is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Deze gratis VOG-regeling zou tot en met 2017 lopen, maar is nu verlengd tot 1 januari 2019.

  • Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

   Door: Rkkerk.nl donderdag 08 februari 2018

   Dinsdag 6 februari vond de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen plaats, dit keer in het bisdomshuis van ’s-Hertogenbosch, waar bisschop De Korte gastheer was. De ontmoeting werd geleid door Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

  • Paus vertrouwt alle zieken toe aan Maria

   Door: Rkkerk.nl donderdag 08 februari 2018

   Zondag 11 februari staan in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd de zieken centraal op Wereldziekendag. Paus Franciscus vertrouwt in zijn boodschap voor deze dag alle zieken toe aan Maria, moeder van tederheid.

  • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende januari 2018

   Door: Bisdom donderdag 01 februari 2018

   Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

  Lees meer