Nieuwsoverzicht
  • Nederlandse bisschoppen ontmoeten Vlaamse collega’s

   Door: Rkkerk.nl vrijdag 24 februari 2017

   Dinsdag 21 februari waren de Nederlandse bisschoppen op bezoek in het aartsbisdom Mechelen-Brussel in België voor een ontmoeting met de Vlaamse bisschoppen. Gastheer was kardinaal Jozef de Kesel.

  • Waar wij vasten, worden anderen gevoed

   Door: Bisdom donderdag 23 februari 2017

   Ook dit jaar start het bisdom Rotterdam op Aswoensdag, 1 maart a.s., de jaarlijkse bisdombrede voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’.

  • 300e module Pastorale School gestart

   Door: bisdom Rotterdam donderdag 23 februari 2017

   Op 21 februari 2017 is in de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag de 300e module van de Pastorale School van start gegaan.

  • “Jezus zocht de stilte op, samen met zijn leerlingen (Marcus 6, 30-32). Hier op de pabo hebben leraren en studenten ook ruimte en stilte nodig om vandaaruit hun werk te kunnen doen, gedragen door Gods liefde.” Dit zegt Mgr. Van den Hende op vrijdag 17 februari als hij de stilteruimte en de nieuwbouw van de Thomas More pabo in Rotterdam zegent.

  • Mgr. Van den Hende: ‘Politiek en democratie voor heel de mens’

   Door: Rkkerk.nl donderdag 16 februari 2017

   Dinsdag 14 februari werd het verkiezingsdebat van de Raad van Kerken gehouden in Dudok in Den Haag. De Raad nodigde Mgr. Van den Hende als voorzitter van de Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam uit voor een inhoudelijke bijdrage over armoede.

  • Bedevaart Rome: folders en posters voor parochies

   Door: Bisdom donderdag 16 februari 2017

   Deze week ontvangen alle kerklocaties in het bisdom Rotterdam vanwege de bisdombedevaart een pakketje met posters en flyers en de data van informatiebijeenkomsten. Vicaris-generaal Tjeerd Visser heeft pastoors en teamleiders per brief geïnformeerd over de informatiebijeenkomsten.

  • “Barmhartigheid, hoe doe je dat?” Op zondag 12 februari preekt Mgr. Van den Hende in Delft bij de Tour of Faith in de H. Franciscus en Clara kerk. “We hebben in het Heilig Jaar veel gehoord over barmhartigheid, over de werken van barmhartigheid in Matteüs 25. Is barmhartigheid iemand een boterham geven, die je anders toch niet op had gegeten? Of geld geven dat je makkelijk kunt missen?”

  • De Zeester is een R.K. school die is ontstaan door de fusie van twee katholieke basisscholen in Monster. De nieuwe school heeft in 2016 een nieuw gebouw gekregen. In het bijzijn van alle leerlingen zegent Mgr. Van den Hende de stilteruimte in.

  • Projectkoor voor de bedevaart naar Rome

   Door: Bisdom maandag 13 februari 2017

   Op de website van VNB is de inschrijving voor de bedevaart van het bisdom Rotterdam naar Rome geopend. Pelgrims die het leuk vinden om te zingen, kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor de reis wordt namelijk een Projectkoor gevormd.

  • Op donderdag 2 februari verzorgde prof. dr. Thomas Quartier osb een expertmeeting voor geestelijke verzorgers in het bisdom Rotterdam. Thema van de bijeenkomst was: “Liturgische spiritualiteit voor de geestelijk verzorger: Over rituelen en gebed in de praktijk”.

  Lees meer