Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers met een jubileum in 2017

Bisdompriesters

 • 25 jaar priester
  Dr. A.J.M. van der Helm (13-06-1992)

 • 40 jaar priester
  C.G.M.M. Dernee (15-10-1977)

 • 50 jaar priester
  Dr. R.G.A. Kurvers (20-05-1967)
  Mgr. P.M. Vismans (20-05-1967)
  Drs. G.J. Warmerdam (20-05-1967)

 • 55 jaar priester
  A.J.L.M. Bosman (16-06-1962)
  Th.A. Damme (16-06-1962)
  M.J.M. Jagerman (16-06-1962)

 • 60 jaar priester
  J.A. Duivesteijn (15-06-1957)
  Mgr. H.J.M. Hofstede (15-06-1957)

 • 65 jaar priester
  S.C.Th. de Vette (07-06-1952)

 • 70 jaar priester
  Drs. S.H.J. van der Meer (31-05-1947)

Permanent diakens

 • 12,5 jaar diaken
  Drs. G. Brink, op 21 november (21-05-2005)
 • 25 jaar diaken
  Drs. W.G. Bloem (13-09-1992)

Pastoraal werkers

 • 12,5 jaar
  Mw. drs. J.C. Meijer, op 1 januari (01-07-2004)
  Mw. P.C.M. Feijen-Redegeld MEd, op 1 maart  (01-09-2004)
  Mw. I.A.M. van der Aart, op 1 september (01-03-2005)
 • 25 jaar
  Mw. M.J.H.M. Hoogenbosch (16-08-1992)