Elisabethcertificaat

Het Elisabethcertificaat zet de sociale en diaconale inzet van parochies in de schijnwerper

Sinds 2008 kent het Bisdom Rotterdam elke twee jaar de diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ toe. Met deze prijs worden diaconale activiteiten van parochies en kerkelijke instellingen zichtbaar gemaakt voor een breder publiek en krijgt de inzet van diaconale vrijwilligers erkenning. De formule van de diaconieprijs is in de loop der jaren geregeld aangepast.

De grootste wijziging vond in 2020 plaats vanwege de coronapandemie: geen prijswinnaars in diverse categorieën, maar een blijk van waardering voor alle diaconale initiatieven, die parochies en instellingen in de eerste golf van de pandemie hadden ondernomen voor de meest kwetsbare mensen. Alle 74 aangemelde activiteiten ontvingen een speciaal ontworpen Elisabethcertificaat. Gezien de reacties, werd deze uit nood geboren formule zeer gewaardeerd. Op grond van deze ervaringen besloot het bisdombestuur om ook in 2022 Elisabethcertificaten uit te reiken voor bepaalde diaconale activiteiten.

In 2024 worden opnieuw Elisabethcertificaten uitgereikt en wel op zaterdag 16 november. Dit jaar wordt aangesloten bij het thema van het Heilig Jaar (Jubeljaar) 2025: Pelgrims van hoop (1 december 2024 - 30 november 2025). Het gaat om diaconale activiteiten die hoop geven, verbinding brengen waarbij mensen elkaar ontmoeten en leren kennen, om activiteiten waarbij mensen samen optrekken, samen over grenzen heen aanpakken of samen delen.

Met de uitreiking van de Elisabethcertificaten worden diaconale activiteiten van parochies en kerkelijke instellingen en de inzet van vrijwilligers zichtbaar gemaakt. De uitreiking op zaterdag 16 november valt in het weekend dat de Kerk de Werelddag van de armen viert en de heilige Elisabeth van Thüringen gedenkt. De uitreiking valt ook binnen de periode waarin caritasinstellingen en parochies zijn uitgenodigd voor de Caritas Actie: een actiemaand voor caritas en diaconie (26 oktober - 24 november).

Elisabeth van Thüringen

De naam en datum van de uitreiking van de diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ en het Elisabethcertificaat zijn geïnspireerd door de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231). Volgens een bekende legende was zij met broden in haar rokken onderweg naar arme mensen in een naburig dorp, toen haar zwager haar achterop kwam. De familie was bang dat zij alle bezittingen aan het wegschenken was. Toen zij gesommeerd werd haar rokken te openen, vielen er geen broden uit maar prachtige rozen. Elisabeth van Thüringen geldt als patrones van de caritas (naastenliefde). Op 17 november wordt zij herdacht. De prijs wordt in beginsel uitgereikt op de zaterdag voor haar feestdag. Elisabeth van Thüringen is een van de patroonheiligen van de kathedraal van het bisdom Rotterdam.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven