Bedevaart Rome

zondag 23/04/2017
Informatiebijeenkomst in Gouda over de bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims.

Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met deze reis worden op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden.

In Gouda is er een informatiebijeenkomst op:
23 april
13.00 uur
Antonius zaal van de Josephzaal
Aalberseplein 2, Gouda

Bekijk de videoboodschap met de persoonlijke uitnodiging van bisschop Van den Hende en de video met meer informatie over de bedevaart!

Mgr. Van den Hende nodigt uit voor de bedevaart:
Ga ook mee! Bedevaart Bisdom Rotterdam:
Daar kijk ik echt naar uit - Bedevaart Bisdom Rotterdam: