Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Bisschop roept op tot steun aan de Adventsactie

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 23 november 2020

  Op zondag 29 november start de adventsperiode. Elk jaar voert de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie de Adventscampagne uit, samen met honderden vrijwilligers uit de parochies. Door corona is dat dit jaar minder goed mogelijk. De bisschop vraagt daarom aandacht voor de Adventsactie op zijn kerstkaart en verstuurt deze dagen een brief aan pastorale beroepskrachten en vrijwilligers van MOV-groepen.

 • Livestream diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ 2020

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 12 november 2020

  Vanwege de heersende coronapandemie heeft de diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van het Bisdom Rotterdam een bijzondere invulling gekregen. Dit jaar wordt op 14 november een Elisabethcertificaat uitgereikt aan alle diaconale initiatieven die zich tijdens de eerste coronagolf hebben ingezet voor kwetsbare mensen in kerk en samenleving.

 • DiaconAction kaartenactie: Ons hart gaat uit naar onze naaste

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 10 november 2020

  November en december zijn voor jongeren ‘DiaconAction maanden’. Samen gaan ze aan de slag om iets te betekenen voor een naaste in hun omgeving. Dit jaar is daar een hartverwarmende kaart voor gemaakt.

 • In zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen, die op zondag 15 november door de Kerk wordt gevierd, neemt paus Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn.

 • Tip: Zakbijbeltjes als cadeautje met Kerstmis

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 28 oktober 2020

  Het bisdom Rotterdam heeft vanwege het Jaar van het Woord van God zakbijbeltjes laten maken. Het bisdom stelt de zakbijbeltjes voor Kerstmis kosteloos beschikbaar aan Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom voor de mensen met wie zij als PCI contact hebben.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven