Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Diaconie in coronatijd: lessen en ervaringen in parochies

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 09 oktober 2020

  Welke lessen over diaconie in coronatijd nemen we mee uit het afgelopen halfjaar? Wat betekent dit voor de invulling van de diaconie in de komende maanden? Deze vragen stonden centraal tijdens het taakveldoverleg dienen van het bisdom Rotterdam dat eind september gehouden werd.

 • Brief bisschop Van den Hende over geloven in coronatijd

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 02 oktober 2020

  Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen van de regering heeft bisschop Van den Hende op 2 oktober een brief geschreven aan alle gelovigen in het bisdom Rotterdam. “In de afgelopen dagen klonk regelmatig de verzuchting ‘daar gaan we weer’ als reactie op het weer toenemen van het aantal corona-besmettingen”, schrijft de bisschop.

 • Kerken ondertekenen pleidooi voor hulp aan vluchtelingen

  Door: Rkkerk.nl vrijdag 25 september 2020

  In drie grote landelijke dagbladen is een oproep gepubliceerd aan de politiek om meer te doen voor de 13.000 mannen, vrouwen en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Deze oproep is door tientallen organisaties ondertekend. Daaronder ook de Raad van Kerken in Nederland, waarin de Rooms-katholieke Kerk participeert.

 • Gebed en financiële steun voor Beiroet

  Door: Rkkerk.nl woensdag 12 augustus 2020

  Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. De Nederlandse bisschoppen vragen om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen.

 • Diaconieprijs krijgt geheel andere opzet dan vooraf gedacht

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 21 juni 2020

  De diaconieprijs die dit najaar uitgereikt zou worden, krijgt een geheel andere opzet dan vooraf gedacht, meldt de digitale nieuwsbrief Dienen. De prijs wordt in november uitgereikt aan alle diaconale initiatieven van parochies en caritas instellingen in coronatijd.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven