Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • “Daadwerkelijke zorg voor gelovigen die vervolgd worden of die uit de verdrukking komen is een daad van liefde. Het is een getuigenis als ledematen van het lichaam van Christus elkaar helpen en steunen wanneer andere ledematen te lijden hebben.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het nieuw verschenen nummer van het internationaal katholiek tijdschrift Communio (2017/3-4), dat als thema heeft de christelijke vluchtelingen in Europa.

 • Video: Zo werkt de Laurentiusconferentie

  Door: Bisdom donderdag 27 april 2017

  “Door de Laurentiusconferentie deelt de Kerk vanuit haar evangelische bewogenheid van haar rijkdom en hoort ook wat anderen daarover te zeggen hebben, om zo als netwerk actief te kunnen aansluiten en ook aansluiting te kunnen bieden.” Dit zegt Mgr. Van den Hende in deze video over de Laurentiusconferentie.

 • “Eenzaamheid heeft vele verschijningsvormen. Het kan zijn dat er nooit meer iemand over de vloer komt. Het kan ook zijn dat er wel sociale contacten zijn en niemand wordt vergeten, maar dat het mensen niet lukt om met hun talenten en ambities aan te sluiten bij de samenleving.” Met deze woorden opent Mgr. Van den Hende op 21 april de Laurentiusconferentie ‘Eenzaam in Rotterdam’.

 • Collecte Chrismamis bestemd voor zuster Anima in Rusland

  Door: Bisdom donderdag 06 april 2017

  De collecte van de Chrismamis op 12 april wordt dit jaar gehouden voor het werk van zuster Anima. De speciale collecte is bestemd voor het werk van de blauwe zusters ten behoeve van de armen en eenzame mensen in de stad Kazan.

 • Zuster Guadalupe spreekt deze dagen op diverse plaatsen in Nederland over haar ervaringen in Aleppo. Op zaterdagavond 1 april vertelt ze over haar ervaringen bij de blauwe zusters in Den Haag aan de Fluwelen Burgwal. ’s Middags is er dan al een ontmoeting geweest met jongeren.

Lees meer