Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Bisschop zegent de bloemen voor Rome

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 29 maart 2021

  Op maandag 29 maart zegende bisschop Van den Hende de bloemen die naar Rome gaan. De rozen die naar Rome gaan, worden bij gelegenheid van het paasfeest bij paus Franciscus in Rome bezorgd en bij kwetsbare ouderen in de eeuwige stad.

 • Boodschap van paus Franciscus voor Wereldziekendag 11 februari

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 05 februari 2021

  Donderdag 11 februari (de gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Lourdes) viert de Kerk Wereldziekendag. Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor deze dag over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het evangelie van Matteus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Matteüs 23, 8).

 • Kerstkaart van bisschop Van den Hende

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 23 december 2020

  “Het mens-geworden Woord van God wacht ook nu op ons antwoord.” Dat schrijft bisschop Van den Hende dit jaar op zijn kerstkaart. Download de kerstkaart of lees hier de kerstwens van de bisschop.

 • Op 11 december vond een Laurentiusconferentie plaats over het thema jongeren en eenzaamheid. De eenzaamheid onder kwetsbare jongeren is gegroeid door corona, bijvoorbeeld onder dakloze jongeren voor wie lange tijd de gezamenlijke ontmoetingen niet door konden gaan. En ook is de groep kinderen en jongeren die eenzaam zijn, gegroeid.

 • Bisschop bezoekt gevangenis voor Kerstmis

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 15 december 2020

  Bisschop Van den Hende bezocht op donderdag 10 december de penitentiaire inrichting Dordrecht. De bisschop gaf aan de gevangenis een bijzondere kerstgroep. Hij ging daarmee in op een speciaal verzoek.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven