Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Ruim tachtig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten zijn op zaterdag 11 november bijeen in de Caeciliakerk in Rotterdam voor de diocesane Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’. Vicaris-generaal H. Verbakel reikt de prijs uit aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam.

 • PCI-en informeren zich over fondswerving

  Door: Bisdom dinsdag 07 november 2017

  Geldwerving staat centraal bij de twee vicariaatsbijeenkomsten die de Diocesane Caritas Instelling (DCI) en het bisdom Rotterdam eind oktober organiseerden voor de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen (PCI-en).

 • Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten

  Door: Bisdom maandag 06 november 2017

  Tijdens de Laurentiusconferentie op vrijdag 3 november spreken de deelnemers over de zorg voor migranten. Het is voor de derde keer dat een Laurentiusconferentie wordt gehouden. Liesbeth Stalmeier is gespreksleider. Mgr. Van den Hende leidt het onderwerp in.

 • Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling

  Door: Bisdom maandag 06 november 2017

  “De geestelijke verzorging levert een veel grotere bijdrage aan het herstel dan ik vooraf had kunnen denken”, zegt de heer Ronald Geleynse op woensdag 25 oktober. Hij verwelkomt Mgr. Van den Hende bij Parnassia Groep in Den Haag.

 • Mgr. Van den Hende nodigt uit tot een Jaar van Gebed

  Door: Bisdom zaterdag 21 oktober 2017

  Het bisdom Rotterdam houdt met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, bij de start van de Advent op 3 december, een Jaar van Gebed. Mgr. Van den Hende kondigde dit aan in Rome op de laatste dag van de bisdombedevaart: “Een Jaar van Gebed, of in Romeinse termen een ‘annus orationis’.”

Lees meer