Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • 40-dagencampagne: Vasten voor een goed doel

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 15 maart 2019

  De 40-dagencampagne ‘Netwerk van liefde’ is in het bisdom Rotterdam in volle gang. Deze week vasten jongeren in Hillegom 24 uur voor een goed doel, maken parochianen in Vlaardingen kennis met een pater die zich inzet voor vluchtelingen, en is in Maassluis een vastenochtend.

 • 40-dagencampagne: Oecumenische avondgebeden en vespervieringen

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 12 maart 2019

  In de Veertigdagentijd zoeken sommige rooms-katholieke geloofsgemeenschappen en protestantse gemeenten elkaar op in de voorbereiding op Pasen. Zij vasten en bidden samen, en geven aalmoezen voor een gemeenschappelijk diaconaal doel.

 • 40-dagencampagne: Themavieringen over water en de klimaatmars

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 08 maart 2019

  De Veertigdagentijd is begonnen en daarmee ook decampagne vanVastenactiemet hetthema ‘Schoon water verandert alles’. Vastenactie steuntmet de hulp vankatholieke parochies, instellingen en scholenvijf waterprojecten in verschillende delen van de wereld.

 • 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’ gaat voor de derde keer van start

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 28 februari 2019

  Op Aswoensdag (6 maart) begint de Veertigdagentijd. Voor het bisdom Rotterdam betekent dit ook de start van de 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. Daarmee geeft het bisdom extra aandacht aan de vele diaconale activiteiten die katholieke parochies, scholen en instellingen in deze periode organiseren.

 • Op vrijdag 8 februari nodigde Mgr. Van den Hende zes gasten uit om bij de Boskantkerk in Den Haag tijdens de Laurentiusconferentie met elkaar te spreken over de opvang van vluchtelingen. Elk van deelnemers is op eigen wijze betrokken bij de opvang van vluchtelingen. 8 februari is de jaarlijkse Internationale Gebedsdag tegen Mensenhandel.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven