Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

  • Bij het bisdom verscheen een brochure als terugblik op de Laurentiusconferenties die gehouden zijn op initiatief van het bisdom Rotterdam. Verspreid over een aantal jaren kwamen in zes conferenties onderwerpen ter sprake die verband houden met de actualiteit van de opbouw en de inrichting van onze samenleving.

  • “De Week van het Katholiek Onderwijs vindt plaats van 13 tot 17 december, maar het materiaal is geschikt voor de hele Advent.” Liesbeth Stalmeier is bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholieke onderwijs en werkte mee aan het materiaal dat naar katholieke scholen wordt verstuurd en dat bovendien gebruikt kan worden door parochies en ook thuis.

  • Ontmoeting van diocesane bezoekgroep en bisschop Van den Hende

    Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 05 november 2021

    In het bisdom Rotterdam is een diocesane bezoekgroep actief met een benoeming van de bisschop. De bezoekgroep bestaat uit priesters, pastoraal werk(st)ers en een diaken, die speciale aandacht hebben voor de emeriti en gepensioneerde pastorale beroepskrachten.

  • Op 28 oktober sprak bisschop Van den Hende tijdens het jaarlijkse symposium van de Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus. Het symposium werd geleid door diaken Van Aarle en vond plaats in de Kerk Johannes Geboortekerk in Zevenhoven. Het thema was ‘Eén tegen eenzaamheid’. Bisschop Van den Hende was de eerste inleider. Daarna sprak politicus Van der Staaij (SGP) en was er gelegenheid voor het stellen van vragen.

  • Van 16 tot en met 18 oktober bracht de Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Youssef III een bezoek aan Nederland. Op maandag 18 oktober had hij in Arnhem een ontmoeting met vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties die projecten ondersteunen in Libanon en het Midden-Oosten. Bisschop Van den Hende is bisschop-referent voor de Oosterse Kerken. Hij was aanwezig bij deze ontmoeting en leidde het gesprek.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven