Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Gebed en financiële steun voor Beiroet

  Door: Rkkerk.nl woensdag 12 augustus 2020

  Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. De Nederlandse bisschoppen vragen om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen.

 • Diaconieprijs krijgt geheel andere opzet dan vooraf gedacht

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 21 juni 2020

  De diaconieprijs die dit najaar uitgereikt zou worden, krijgt een geheel andere opzet dan vooraf gedacht, meldt de digitale nieuwsbrief Dienen. De prijs wordt in november uitgereikt aan alle diaconale initiatieven van parochies en caritas instellingen in coronatijd.

 • Op zondag 10 mei wordt tijdens de eucharistieviering op NPO2 gecollecteerd in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. Ook door andere kerkgenootschappen wordt op 10 mei gecollecteerd onder het motto #nietalleen. De collectes zijn voor initiatieven die kerken in het kader van #nietalleen ondernemen.

 • VIDEO Boodschap van bisschop Van den Hende aan de zorg

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 06 mei 2020

  Bisschop Van den Hende heeft een videoboodschap opgenomen voor de zorg. “Op dit moment, waarop we gevraagd worden uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden, zijn er veel mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg die geen afstand kunnen houden, omdat ze vanuit hun beroep, vanuit hun roeping mag je rustig zeggen, mensen nabij zijn met verzorging en verpleging.”

 • FOTOVERSLAG: Bisschop bezoekt uitdeelpunt voedselbank

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 01 mei 2020

  Op woensdagochtend 29 april bezoekt Mgr. Van den Hende het uitdeelpunt van de voedselbank in de Emmausgangersparochie in Rotterdam-IJsselmonde. De pakketten van de voedselbank worden uitgedeeld in de parochiezaal naast de kerkruimte, waar normaliter de eucharistie wordt gevierd.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven