Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • “Voor een synodale Kerk” - gesprek op school met 5 VWO

  Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 april 2022

  Op woensdag 6 april ontmoette bisschop Van den Hende drie groepen 5VWO-leerlingen van het Stanislas College. De bisschop bezocht hen in Pijnacker, waar leerlingen zich in een aantal lessen hadden verdiept in de Kerk en de thema’s van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

 • Chrismamis 2022: hulp van parochies bij opvang Oekraïense vluchtelingen

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 06 april 2022

  In de Goede Week, wanneer de Veertigdagentijd ten einde loopt, wordt aan de vooravond van het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) de Chrismamis gevierd, met de wijding van het chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de ziekenzalving. In de Chrismamis brengen alle geledingen van het bisdom hun verbondenheid tot uitdrukking met Christus, die gekruisigd en verrezen is.

 • Paus Franciscus heeft op vrijdag 25 maart de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus vond de toewijding plaats in bisdommen wereldwijd. In Den Haag sprak bisschop Van den Hende de daarvoor door de paus aangereikte “Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria” uit in een gebedsviering.

 • Bid mee met de tekst van de Akte van Toewijding

  Door: Rkkerk.nl woensdag 23 maart 2022

  Paus Franciscus heeft het gebed voor de Akte van Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria aan de bisschoppen wereldwijd gestuurd. Op rkkerk.nl is de Nederlandse vertaling van het gebed gepubliceerd. Paus Franciscus vraagt bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen om mee te bidden op vrijdag 25 maart om de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

 • VIDEO Over het katholiek sociaal denken

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 23 maart 2022

  De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze principes zijn: het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit. Wie Gods geboden wil volgen - en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste - kan niet om deze uitgangspunten heen.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven