Netwerk van liefde

Netwerk van liefde

De Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.

Je bent lid van het lichaam van Christus               

De apostel Paulus schrijft: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

In de Kerk als Lichaam van Christus worden wij gevoed met Christus’ lichaam en bloed in de eucharistie (1 Korintiërs 11, 23-26). En vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.

Mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen, om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld.              

Vanaf Paulus VI spraken meerdere pausen over de Kerk als een netwerk van liefde om in Christus’ naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Paus Franciscus benadrukt: “Het beeld van het lichaam van Christus wil de gelovige niet reduceren tot een eenvoudig deel van een anoniem geheel, louter tot een element van een groot raderwerk, maar onderstreept veeleer de vitale eenheid van Christus met de gelovigen en van alle gelovigen onder elkaar” (Lumen Fidei 22).

De apostel Paulus schrijft: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.” In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen (1 Korintiërs 12, 12-30) om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het rijk van God.

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • 40-dagencampagne maakt ‘netwerk van liefde’ zichtbaar

  Door: Bisdom maandag 19 februari 2018

  Op Aswoensdag (14 februari) is de Veertigdagentijd begonnen. Voor het bisdom Rotterdam betekende dat ook de start van de 40-dagencampagne met als thema ‘Netwerk van Liefde’. Met die campagne richt het bisdom de schijnwerper op de vele diaconale activiteiten, die katholieke parochies, scholen en instellingen in deze periode organiseren.

 • Met bijna 100 mensen start de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer samen met de Protestantse Gemeente Zoetermeer de actie Kerkbalans 2018. Penningmeester Peter Albers heet rond 12.00 uur iedereen welkom in parochieel centrum De Kapelaan.

 • Bisschop zegent kerststal op basisscholen

  Door: Bisdom vrijdag 15 december 2017

  Voorafgaand aan Kerstmis zegende Mgr. Van den Hende een nieuwe kerststal op twee basisscholen. Op vrijdag 8 december zegende de bisschop een kerststal op Basisschool de Bavokring in Rotterdam. De maandag erop was de bisschop te gast op de RK Montessorischool De Schakel in Rotterdam Hoogvliet.

 • Kerstactie bisdom Rotterdam steunt ouderen in Paramaribo

  Door: Bisdom woensdag 13 december 2017

  “Aan allen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.” Met deze tekst uit het Johannes evangelie (Johannes 1, 20) wenst Mgr. Van den Hende iedereen via de kerstkaart van het bisdom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. Het bisdom Rotterdam steunt deze Kerst de zorg voor ouderen in het bisdom Paramaribo (Suriname).

 • Jaar van Gebed van start

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 03 december 2017

  Vandaag op de eerste zondag van de Advent, ging het diocesane Jaar van Gebed van start. Bisschop Van den Hende was als celebrant aanwezig in de zondagse eucharistieviering in de Hartebrugkerk van Leiden. Daar opende hij aan het einde van de eucharistieviering het diocesane Jaar van Gebed met een speciaal gebed om zegen over het komende jaar.

Lees meer