Bisdom Rotterdam Activiteiten

maandag 30/10/2017
Over de mogelijkheden van projectfinanciering bij het bieden van hulp

Eind oktober organiseren de Diocesane Caritas Instelling (DCI) en het bisdom twee vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-bestuurders. De bijeenkomst voor PCI'en in het vicariaat Rotterdam is op maandag 30 oktober.

Het onderzoek ‘Het huishoudboekje van de PCI’ heeft laten zien, dat de helft van de PCI’en jaarlijks meer uitgeeft dan zij ontvangen. Het werven van levend geld wordt ook voor PCI’en belangrijker om aan hun opdracht te kunnen blijven voldoen. Tijdens deze bijeenkomsten zal Henriëtte Hulsebosch, directeur van Kansfonds, de mogelijkheden van projectfinanciering schetsen. Daarnaast zullen ook andere vormen van inkomstenverwerving besproken worden.

Maandag 30 oktober
20.00-22.00 uur
Adelbertkerk
Minervaweg 7, Delft


(Foto: Cristian Bernal, flickr.com)