Bisdom Rotterdam Activiteiten

woensdag 22/11/2023

Opdat de ruimte meeviert - online symposium

“Opdat de ruimte meeviert...” is de titel van de uitgave die in januari 2021 bij het bisdom Rotterdam is verschenen. In november wordt hierover nu in twee bijeenkomsten een online symposium gehouden.

De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden gevolgd en vinden plaats op:

  • woensdag 8 november (20.00 - 22.00 uur)
  • woensdag 22 november (20.00 - 22.00 uur)

Het online symposium van twee avonden is bedoeld voor leden van pastorale teams, parochiebesturen en vrijwilligers die (willen) gaan nadenken over (her)inrichting van hun kerkgebouw.

“Met het woord kerk wordt het kerkgebouw alsook de gelovige gemeenschap aangeduid”, schreef bisschop Van den Hende in het voorwoord van “Opdat de ruimte meeviert...”. De bisschop wijst erop dat het gebouw en de gemeenschap van gelovigen niet zonder meer samenvallen. Die laatste moet vitaal zijn om tot herinrichting te kunnen besluiten.

Wanneer vervolgens nagedacht wordt over (her)inrichting van de liturgische ruimte in een kerkgebouw is de nodige liturgische en theologische basiskennis een belangrijke voorwaarde om concrete plannen tot herinrichting te kunnen maken. De twee werkboeken “Opdat de ruimte meeviert...” gaan hierop in.

Tijdens het online symposium komen de volgende facetten aan de orde:

  • De randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, voordat er kan worden gestart met de gedachtegang rond het proces van herinrichting (door vicaris-generaal Van Deelen)
  • De verschillende aspecten van (her)inrichting van de liturgische ruimte vanuit liturgisch en theologisch perspectief (door Richard Bot, diocesaan referent kerk, interieur en kerkelijke kunst)
  • Het schrijven van een theologisch-iconografisch programma en een ambitiedocument in het proces van planvorming (door pastoraal werker Marlène Falke die spreekt vanuit haar ervaring met eerdere projecten rond herinrichting van liturgische ruimten in het bisdom Rotterdam)
  • Het Plan van eisen (pve) en diverse andere aspecten in het proces van planvorming en uitvoering rond herinrichting van kerkgebouwen (door architect Nicole Roeterdink die diverse ontwerpen maakte voor herinrichting van kerkgebouwen in het bisdom Rotterdam)

Tijdens beide onlinebijeenkomsten is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie van het Teams-programma.

De werkboeken "Opdat de ruimte meeviert ..." deel I en 11 zijn verkrijgbaar bij het Bisdombureau. Zie hiervoor op deze website onder uitgaven. De kosten voor de boeken bedragen €50,00.

Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. het toesturen van de link naar de onlinebijeenkomst en kan via dit formulier

Lees ook: Over de inrichting van kerkgebouwen: ‘Opdat de ruimte meeviert’ (bericht d.d. 20 januari 2021)

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven