De medewerkers van het bisdombureau ondersteunen de bisschop bij zijn taken

Officialaat

Het officialaat is de kerkelijke rechtbank. Zaken die door het officialaat worden behandeld zijn onder meer aanvragen voor dispensaties of verloven die de bisschop in sommige gevallen moet verlenen voordat een huwelijk kan worden ingezegend. Ook aanvragen voor nietigverklaringen komen bij het officialaat terecht.

Per 1 september 2013 heeft de kerkelijke rechtbank van het bisdom Rotterdam haar bevoegdheden overgedragen aan de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom.

Huwelijkszaken die niet langs gerechtelijke weg behandeld hoeven te worden, zoals huwelijksverloven en huwelijksdispensaties, blijven door het bisdom Rotterdam behartigd worden.

 • Contactgegevens
  Koningin Emmaplein 5
  3016 AA Rotterdam
  Dr. H.C. (Huub) Flohr
  , officiaal
  T. 010 - 2815171 / F. 010 - 4367190
Voor meer informatie over de werkzaamheden van het officialaat in het aartsbisdom en een korte uitleg van de procedure kunt u terecht op de website van Aartsbisdom Utrecht.

Pastorale dienstverlening

De afdeling activeert en stimuleert de vrijwilligers in de parochies en de pastorale beroepskrachten. De afdeling is nauw betrokken bij de organisatie van diocesane pastorale projecten en manifestaties en verzorgt diverse publicaties. Ook verzorgt zij de Pastorale School. Er zijn vier secties: leren, vieren, dienen en pastoraat.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815184 / F. 010 - 4367190
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Pers & Communicatie

De afdeling verzorgt de communicatie van het bisdom via de website, het bisdomblad Tussenbeide en woordvoering.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815171
E. persencommunicatie@bisdomrotterdam.nl
E. tussenbeide@bisdomrotterdam.nl

Personeel en Organisatie

De afdeling adviseert de bisschop over de benoeming van pastorale beroepskrachten, onderhoudt contacten met de beroepskrachten en de pastorale teams en verricht een aantal administratieve taken op het terrein van het personeelsbeheer. De afdeling kan worden ingezet rond ziekteverzuim, functioneringsgesprekken en conflictbemiddeling.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815189/ F. 010 - 4367190
E personeelszaken@bisdomrotterdam.nl

Vicarissen

 • Vicaris-generaal en regiovicaris Den Haag
  Mgr. A.J. (Lex) van Deelen
 • Regiovicaris Rotterdam
  Drs. H.M.W. (Henri) Egging
  Aandachtsveld: religieus leven
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven