De medewerkers van het bisdombureau ondersteunen de bisschop bij zijn taken

Bisschop en secretariaat

Bisschoppelijk gedelegeerden

Bisschoppelijke gedelegeerden voor de priesteropleiding en voor de pastorale werkers zijn door de bisschop gedelegeerd voor een deeltaak en dragen zorg voor: begeleiding, toeleiding, opleiding, vorming en toerusting van toekomstige priesters, diakens en pastorale werkers (m/v).

De bisschoppelijk gedelegeerde voor Katholiek Onderwijs en Catechese vervult een brugfunctie tussen de bisschop en het rooms-katholiek onderwijs en heeft een bijzondere taak in verband met de rooms-katholieke identiteit van de scholen en de verzorging van het vak godsdienst/levensbeschouwing.

De bisschoppelijke gedelegeerde voor het Categoriaal Pastoraat is betrokken op de beroepskrachten in het categoriaal pastoraat, enerzijds omdat de Kerk vanuit haar zending betrokken is op de wereld van zorg en justitie, anderzijds om inhoud te geven aan het gegeven van de bisschoppelijke zending.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815171

Bisdomarchief

De archiefadeling beheert de semi-statische en statische archieven van het bisdom, adviseert de interne bisdomorganisatie over de documentaire informatievoorziening en adviseert en ondersteunt parochies en andere kerkelijke instellingen van het bisdom over het archiefbeheer.

De bisdomarchieven vanaf circa 1970 bevinden zich bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. De bisdomarchieven over de periode circa 1853 - 1970 bevinden zich bij het Nationaal Archief in Den Haag. Archiefbescheiden ouder dan 50 jaar en die bij het Nationaal Archief berusten, zijn openbaar voor derden. Voor het raadplegen van archiefbescheiden van jongere datum is schriftelijke toestemming van de bisdomarchivaris vereist.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815181

  • Archivaris (vacant)

Bouwzaken en cultuur

De afdeling adviseert het bisdombestuur en parochiebesturen over gebouwen en begraafplaatsen als deze eigendom zijn van een kerkelijke instelling. Ook adviseert de afdeling over roerende goederen van die gebouwen en begraafplaatsen, als zij waarde hebben vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt.

Caritas

De afdeling draagt zorg voor de uitvoering van het charitatieve beleid. Het gaat er daarbij vooral om om mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en projecten te stimuleren.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815178

Economaat

Het Economaat is verantwoordelijk voor de financieel-economische bedrijfsvoering van het bisdom en houdt toezicht op de zogenoemde rekenplichtige besturen: parochies, parochiële caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen. Tot de toezichthoudende taak behoren onder meer het afgeven van bisschoppelijke machtigingen (bijvoorbeeld bij renovatie van kerkgebouwen) en het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en verantwoordingen. Verder ondersteunt het Economaat parochies en andere instellingen, onder meer met advies op administratief, juridisch en financieel-economisch gebied (bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van onroerende zaken, subsidies, personele aangelegenheden et cetera).

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815171 / F. 010 - 4367190
E. administratie@bisdomrotterdam.nl

Kanselarij

De kanselarij is het ambtelijk secretariaat voor het bisdombestuur en verzorgt het bisdomsecretariaat, waaronder het rooster van toediening van het heilig Vormsel, de jaarlijkse inzameling van statistische gegevens, de verwerking van verzoeken van individuele gelovigen en de voorbereiding van diocesane liturgische vieringen, manifestaties en ontmoetingen.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815189 / F. 010 - 4367190

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven