Over de bisschop

De bisschop is priester, leraar en herder

De bisschop heeft een belangrijke taak waar het gaat om het sacramentele leven in het bisdom. Elk jaar zegent de bisschop voor het hele bisdom in de chrismamis de heilige oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie van de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt.

In deze chrismamis wijdt de bisschop ook het heilig Chrisma. Het chrisma wordt gebruikt voor de dopelingen na het doopsel en vormelingen worden hiermee gezalfd. Ook wordt het gebruikt voor het zalven van het altaar bij de altaarwijding en het zalven van handen bij de priesterwijding.

De bisschop wijdt priesters en diakens voor de Kerk van Rotterdam. Priesterstudenten en diakenkandidaten ontvangen hun vorming aan het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn. Het centrum staat onder leiding van een rector.

"We moeten zorgen voor een netwerk van liefde, dat mensen in aanraking brengt met de liefde van Christus."

De Kerk is een netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van liefde. De patroonheilige van het bisdom, de heilige diaken Laurentius, herinnert het bisdom er steeds opnieuw aan dat diaconie, geworteld in Christus, een levende opdracht moet blijven. Mgr. Van den Hende: "We moeten bidden, verkondigen en liturgie vieren én we moeten zorgen voor een netwerk van liefde, dat mensen in aanraking brengt met de liefde van Christus. Als we op die manier verder kunnen gaan als Kerk van Rotterdam, kan dat zelfs bij krimpscenario’s niet zonder vrucht blijven.”

De grote opdracht die de Kerk in de samenleving heeft, vraagt om solidariteit. Mgr. Van den Hende: “Kunnen we elkaar dragen zoals Jezus ons draagt? Kunnen we elkaar helpen om Gods instrument te zijn met onze gaven en talenten?” De onderlinge solidariteit, die belangrijk is voor onder meer de parochies in het bisdom, is ook belangrijk voor de verschillende generaties. Steeds nieuwe generaties mogen zich geroepen weten tot gelovige inzet in de Kerk en in de samenleving. De bisschop onderstreept die uitnodiging aan jonge mensen door zijn deelname aan het programma van de Wereldjongerendagen.

Meer over bisschop Van den Hende

Mgr. Van den Hende bij de Wereldjongerendagen 2016 in Polen. (Foto: Ramon Mangold)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven