Algemeen nieuws

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens 2018 herzien (AVG)

Door: Rkkerk.nl zondag 26 mei 2019

De parochie is verantwoordelijk voor het onderzoeken en melden van datalekken

Op 25 mei wordt een herziene tekst van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van kracht. Op deze dag is het precies één jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad.

Het afgelopen jaar zijn veel parochies en andere kerkelijke instellingen volop aan de slag gegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Het genoemde reglement is daarbij belangrijk. Het is van toepassing op alle parochies. In de definitiebepaling zijn een aantal wijzigingen aangebracht, waardoor duidelijker is verwoord wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Voor parochies is de wijziging van artikel 19 van het Reglement het belangrijkste. Hierin staat dat de parochie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van datalekken en een eventuele melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bisschop wordt door de parochie altijd in kennis gesteld van de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG-contactpersoon van het bisdom is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Met de aandacht voor het thema datalekken wordt een nieuwe stap gezet in de implementatie van de AVG.

Om parochies te helpen bij het onderzoeken en registreren van incidenten, waarbij mogelijk persoonsgegevens betrokken zijn, zijn een Modelregister voor de registratie van datalekken en beveiligingsincidenten beschikbaar en een Handleiding datalekken. De Handleiding datalekken laat zien hoe de parochie stap voor stap met eventuele lekken om moet gaan. Mochten er na het lezen van de handleiding nog vragen over blijven, dan kan men mailen naar fgledenadministratie@rkk.nl.

Parochies wordt aangeraden rkkerk.nl/AVG in de gaten te houden voor verdere berichtgeving. Dat kan ook via abonnement op de nieuwsbrief over de AVG.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven