Algemeen nieuws

 • Nieuwe automatisering, kerkgebouwen en diocesane afdracht

  Door: Bisdom vrijdag 17 november 2017

  Tijdens twee vicariaatsbijeenkomsten is met penningmeesters, budgethouders en anderen gesproken over onder meer de ontwikkelingen rond de nieuwe automatisering van parochies. Algemeen econoom John Bakker opent op 13 november de avond in Delft (vicariaat Rotterdam). Vicaris Lex van Deelen opent een dag later de bijeenkomst in Waddinxveen (vicariaat Den Haag).

 • Verandering in het bisdombestuur

  Door: Bisdom vrijdag 17 november 2017

  Met ingang van 1 januari 2018 treedt Mgr. Dick Verbakel (63) terug als vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam. Dit gebeurt op zijn verzoek, omdat hij zich meer volledig wil richten op zijn pastorale taak van pastoor van de parochies H. Ursula te Delft en O.L.Vrouw van Sion in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland.

 • Voorbeeldartikel Actie Kerkbalans (2)

  Door: Bisdom maandag 13 november 2017

  Bisdom Rotterdam publiceert in de aanloop naar de Actie Kerkbalans voorbeeldartikelen voor parochies die zij kunnen inzetten in hun communicatie. Om de campagne van 2018 tot een succes te maken, is het van belang parochianen tijdig te herinneren aan de Actie Kerkbalans en hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. De voorbeeldberichten helpen daarbij.

 • Boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen

  Door: Bisdom zaterdag 11 november 2017

  “Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden.” Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de eerste Werelddag van de Armen (19 november 2017). Op de website van de Kerkprovincie is de Nederlandse vertaling gepubliceerd. De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus. De paus kondigde deze dag aan bij het einde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

 • Ter voorbereiding op de bisschoppensynode in 2018 zijn parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. In Nederland werd de vragenlijst via de bisdommen toegestuurd aan de pastorale teams in de parochies. De ontvangen antwoorden zijn nu gebundeld en verzonden aan Rome.

 • Foto’s met het hart gemaakt: Ramon Mangold

  Door: Bisdom woensdag 08 november 2017

  Tien jaar werkte fotograaf Ramon Mangold eraan. Op dinsdag 7 november vond in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden de boekpresentatie plaats van ‘Katholiek Brabant’. Mgr. Van den Hende nam namens de bisschoppen en als voormalig bisschop van Breda een eerste exemplaar in ontvangst.

 • Hans Joseph Herman Berkemeijer overleden

  Door: Bisdom woensdag 08 november 2017

  Op 7 november 2017 is overleden de eerwaarde heer Hans Joseph Herman Berkemeijer, diaken van het bisdom Rotterdam, geboren op 4 juli 1927 te ‘s-Gravenhage en diaken gewijd op 30 september 1990.

 • Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens en Peter Winnubst op zaterdag 18 november tot diaken door handoplegging en gebed. Voor Daan Huntjens, die priesterstudent is, is de diakenwijding een stap op weg naar de priesterwijding. Peter Winnubst wordt permanent diaken.

 • Willibrordzondag en voortgaande oecumenische dialoog

  Door: Bisdom vrijdag 03 november 2017

  In de Katholieke Kerk wordt op Willibrordzondag 5 november aandacht besteed aan de oecumene. Mgr. Van den Hende is bisschop-referent voor Oecumene. Hij nam samen met het Beraad Rome-Reformatie het initiatief tot een oecumenische ontmoeting met gezangen uit de katholieke en protestantse traditie en het bidden van de vespers.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende oktober 2017

  Door: Bisdom woensdag 01 november 2017

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

Lees meer