Algemeen nieuws

 • Nederlandse versie logo bisschoppensynode 2023 beschikbaar

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 12 oktober 2021

  Het Secretariaat van de Bisschoppensynode, dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de bisschoppensynode in 2023, publiceerde ook een logo. Op rkkerk.nl is daarvan nu een Nederlandse versie beschikbaar.

 • De Bisschoppenconferentie heeft een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze handreiking is bedoeld als uitgangspunt voor de besprekingen die elk bisdom organiseert over het thema van de synode: ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende september 2021

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 07 oktober 2021

  Op deze website werd voor de coronatijd maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd met activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten. Met ingang van september wordt dit hervat.

 • Het model-privacyverklaring voor parochies is herzien en te downloaden via rkkerk.nl. In deze nieuwe versie is nog duidelijker beschreven van wie een parochie persoonsgegevens ontvangt en voor welk doel deze worden verwerkt.

 • Het nieuwe pastorale jaar is in september gestart met de installatie van twee pastoors in parochies in het bisdom en de presentatie van parochievicarissen en een diaken. Vicaris-generaal Van Deelen was hoofdcelebrant in deze installatievieringen en presentatievieringen.

 • Pater Franciscus Gerardus Johannes Weersink overleden

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 23 september 2021

  Op vrijdag 17 september is in Huize Aqua Viva op 89-jarige leeftijd overleden, de zeereerwaarde pater Franciscus Gerardus Johannes Weersink, pater van het Heilig Sacrament. Pater Frans Weersink s.s.s. werd geboren op 10 juli 1932 te Vasse en priester gewijd op 3 januari 1962. Hij was verbonden met de pastoraal van het bisdom Rotterdam.

 • Collecteschema 2022 verzonden aan parochies

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 22 september 2021

  Parochiebesturen in het bisdom Rotterdam hebben het collecteschema 2022 ontvangen, zoals dat op 15 juni is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het collecteschema schrijft een aantal concrete doelen voor, waarvoor een bijdrage vanuit de Nederlandse kerkprovincie wordt gevraagd.

 • De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 • Reactie bisdom Rotterdam n.a.v. berichtgeving over Prinsjesdagviering

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 21 september 2021

  Naar aanleiding van vragen op 20 september van het Nederlands Dagblad aan het bisdom Rotterdam inzake de Prinsjesdagviering 2021 heeft het bisdom een toelichting gegeven aan de krant inzake geluiden die de krant had vernomen dat het bisdom zou hebben geprobeerd de Prinsjesdagviering van 21 september te laten annuleren.

 • Paus Franciscus: Naar een steeds groter “wij”

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 19 september 2021

  “Wanneer de gezondheidscrisis voorbij is, zou de slechtste reactie zijn te vervallen in een nog koortsachtiger consumentisme en nieuwe vormen van egoïstische zelfbescherming. Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar alleen van ‘wij’.” Zo begint de boodschap van de paus voor de 107de Werelddag van de migrant en de vluchteling.

 • Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven