Algemeen nieuws

 • Op maandag 17 juli neemt Mgr. Van den Hende een exemplaar van het boek 'De genade van de steiger' in ontvangst tijdens een ontmoeting op het bisdomkantoor in Rotterdam.

 • Pater Dirk Bruggeman sj overleden

  Door: Bisdom donderdag 20 juli 2017

  Op donderdag 13 juli 2017 overleed in Huize Aqua Viva te Nijmegen, de zeereerwaarde pater Dirk Anton George Bruggeman sj, van de Sociëteit van Jezus.

 • Bisdom publiceert Jaarverslag 2016

  Door: Bisdom maandag 17 juli 2017

  Het Bisdom Rotterdam publiceert het Jaarverslag 2016. Hierin is opgenomen het jaaroverzicht 2016, de jaarrekening 2016 en kerngegevens van het bisdom. In het bijzonder is dit jaar opgenomen de ‘Prognose pastorale beroepskrachten parochiepastoraat 2020’.

 • Mattheus Theodorus Maria Holland scj overleden

  Door: Bisdom donderdag 13 juli 2017

  Op maandag 10 juli 2017 overleed in Huize Rosa te Nijmegen, de zeereerwaarde pater Mattheus Theodorus Maria Holland scj, priester van het H. Hart van Jezus.

 • Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de eucharistie

  Door: Rkkerk.nl woensdag 12 juli 2017

  Paus Franciscus vraagt in een brief aan de bisschoppen en bisschoppenconferenties wereldwijd om toe te zien op de samenstelling en kwaliteit van brood en wijn voor de eucharistie. Deze brief is vorige week naar de bisschoppenconferenties gestuurd.

 • Louis Jacques Willem Berger overleden

  Door: Bisdom maandag 10 juli 2017

  Op vrijdag 7 juli 2017 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer Louis Jacques Willem Berger, priester van het bisdom Rotterdam.

 • Op de sterfdag van de Martelaren van Gorcum: 9 juli

  Door: Bisdom zondag 09 juli 2017

  Op zondag 9 juli was Mgr. Van den Hende hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Gorinchem. De bisschop vierde de eucharistie in Gorinchem, omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de martelaren werden heiligverklaard en hun sterfdag (9 juli, 1572) dit jaar op een zondag viel. Pastoor De Jong concelebeerde.

 • Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online

  Door: Rkkerk.nl vrijdag 07 juli 2017

  De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

 • Mgr. Van den Hende neemt nieuwe uitgave Katholieke Bijbelstichting (KBS) in ontvangst.

 • Op zaterdag 8 juli verschijnt het nieuwe nummer van Tussenbeide. Het wordt verspreid in Brielle bij de Nationale Bedevaart en daarna in de parochies in het bisdom. Tussenbeide besteedt deze keer veel aandacht aan de martelaren van Gorcum. “Getuigen van je geloof is niet alleen een uitdaging in het verleden”, schrijft Mgr. Van den Hende in het openingsartikel.

Lees meer