Algemeen nieuws

Belangrijke pijlers in preventiebeleid: antecedentenonderzoek en VOG

Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 september 2023

Foto: Ramon Mangold

Bij het begin van het nieuwe werkjaar is door het bisdom Rotterdam het preventiebeleid opnieuw onder de aandacht gebracht van parochiebesturen

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010-2011) is de Katholieke Kerk in Nederland zich zeer bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en het belang van het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen en zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het evangelie van Christus voor te houden.

Bij het begin van het nieuwe werkjaar zijn daarom enkele belangrijke pijlers van het preventiebeleid van de Kerk opnieuw onder de aandacht gebracht van parochiebesturen in het bisdom Rotterdam. In een brief van de afdeling personeelszaken wordt aandacht gevraagd voor het ‘Formulier navraag antecedenten op het gebied van seksueel misbruik’ en de ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

Benoemingen van pastorale beroepskrachten worden alleen gedaan als de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangereikt. Het aanvragen van een VOG verloopt langs gedigitaliseerde weg en wordt begeleid door de personeelsafdeling van het bisdom.

Waar het gaat om het ‘Formulier navraag antecedenten op het gebied van seksueel misbruik’ (oftewel de vrijwaringsverklaring) mogen priesters of andere pastorale beroepskrachten geen pastorale of sacramentele activiteit uitoefenen als daarvoor niet dit formulier door de eigen bisschop of hogere overste is ingevuld. Deze voorwaarde geldt onder alle omstandigheden en voor alle priesters en pastorale beroepskrachten die assisteren in territoriale parochies, personele parochies en instellingen van categoriale zorg.

Bij benoemingen voor het diocesaan pastoraal personeelskader wordt dit door het bisdom getoetst. Waar het gaat om assistenties in parochies door personen die geen pastorale benoeming hebben van de bisschop, moet dit ook worden getoetst. De parochie moet in die gevallen het ingevulde antecedentenformulier voorafgaand aan de betreffende pastorale inzet aan de bisschop van Rotterdam sturen ter attentie van het hoofd personeelszaken.

Het antecedentenformulier en de VOG zijn belangrijke pijlers in het preventiebeleid van de Katholieke Kerk. Ook het onafhankelijk Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en de Gedragscode Pastoraat zijn pijlers in het preventiebeleid.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven