Algemeen nieuws

Bijzondere herdruk: Teksten van pater Titus Brandsma na zijn arrestatie

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 28 april 2022

De uitgaven zijn een exacte kopie van de boekjes zoals die in 1944 verschenen. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Teksten van pater Titus in opdracht van de Gestapo, persoonlijke bladzijden over zijn arrestatie en over de eerste dagen daarna in zijn cel

Vanwege de heiligverklaring op 15 mei van pater Titus Brandsma verschijnen bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn “Het laatste geschrift” en “Mijn cel” met “Dagorde van een gevangene”. De eerste tekst is door hem geschreven in opdracht van de Gestapo in de gevangenis in Scheveningen. De andere twee teksten zijn persoonlijke bladzijden over zijn arrestatie en over de eerste dagen daarna in zijn cel.

De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. Ze worden aangeboden aan parochies in het bisdom Rotterdam. De boekjes zijn op verzoek ook voor anderen beschikbaar.

“Het zou na een nacht te Arnhem, hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik in cel 577 op 20 Januari binnengebracht”, schrijft pater Titus op 23 januari 1942. “Den volgenden morgen moest ik om half negen klaar zijn voor het verhoor in Den Haag. In den middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden en zou ik met het oog op mijn gezondheid weer naar huis gaan.” Pater Titus is dan 60 jaar oud. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Hij lijdt onder een chronische ziekte en heeft een laag lichaamsgewicht: “56 kilo, waarvan men voor de kleeding 2 kilo aftrok”, zegt hij daarover, nadat hij in de Scheveningse gevangenis is gewogen.

De eerste paar dagen schrijft hij op bevel van de Gestapo de tekst die antwoord geeft op de vraag: Waarom verzet zich het Nederlandse volk, met name het katholieke volksdeel, tegen de N.S.B.? Dit is de tekst die is uitgegeven als “Het laatste geschrift”.

Pater Titus zet daarin uiteen hoe in Duitsland een “economisch-politieke beweging een stelsel [werd], een ideologie” met verstrekkende gevolgen. Hoe in Nederland de NSB geen verbetering brengt en daarom botst met de “werkelijkheidszin” van de bevolking, maar ook dat de ideologische strekking botst met de “godsdienstzin” van de bevolking. Pater Titus schrijft over de “vrijheidsliefde” van de mensen en zegt over de bezetting: “Nederland is nog altijd Nederland. Het heeft nog zijn oude grenzen en hoopt en vertrouwt die te behouden, eenmaal weer in volle vrijheid en in bestendigen vrede met het Duitsche volk.”

“Ik begrijp intusschen dat men de houding van de bisschoppen en van de katholieke pers niet aangenaam vindt en de opdracht van den aartsbisschop, aan mij gegeven en door mij vervuld, toch eenigszins beschouwt als een daad van verzet op grond van onze katholieke beginselen”, constateert hij op 23 januari. “De tegenstellingen der beginselen is er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat ervoor geleden moet worden.” Zijn arrestatie vond plaats op 19 januari 1942. Op 26 juli van dat jaar stierf hij in Dachau.

  • Parochies en andere belangstellenden die één of enkele exemplaren van de boekjes willen ontvangen, kunnen hiervoor mailen naar bureau@bisdomrotterdam.nl. De boekjes kosten € 1,00 per stuk en worden samen als set verkocht voor € 2,00. Om de verzending eenvoudig te houden, wordt daarbij gevraagd om een gift en wordt geen factuur verstuurd
  • De bisdommen Groningen-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch maakten in samenwerking met de Karmel Orde en met medewerking vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam het magazine ‘Titus Brandsma: Heilige van de Lage Landen’. Hiervan wordt nu een tweede oplage gedrukt. Dit magazine kan nog tot 9 mei worden besteld bij het bisdom ’s-Hertogenbosch via communicatie@bisdomdenbosch.nl Zie ook rkkerk.nl
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven