Algemeen nieuws

Bisschop schrijft brief over Kerkbalans aan alle betrokkenen

Door: Bisdom Rotterdam maandag 20 december 2021

Foto: Johan Wouters

Actie Kerkbalans en financieel draagvlak als teken van vitaliteit

In parochies zijn de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2022 in volle gang. Velen zetten zich in om deze actie jaarlijks mogelijk te maken. En met resultaat. De actie Kerkbalans is een manier om mensen met elkaar te verbinden. Heel duidelijk komt dit naar voren bij de gezamenlijke aandacht in januari aan het begin van de actie en in de folders die parochies en geloofsgemeenschappen maken om parochianen te informeren over activiteiten en de financiën.

In een brief aan parochiebesturen en vrijwilligers van de actie Kerkbalans geeft bisschop Van den Hende aan dat hij dankbaar is voor alle inspanningen. “Uiteindelijk gaat het bij de actie Kerkbalans om een bijdrage aan de gemeenschap van de Kerk voor de voortgang van ons leven in geloof. Alle gelovigen zijn geroepen om daar een bijdrage aan te geven”, aldus de bisschop.

“Het is elk jaar opnieuw een uitdaging om de opbrengst van de actie Kerkbalans op peil te houden of zo min mogelijk te laten dalen. Het kleiner worden van de Kerk, een trend die in heel West-Europa zichtbaar is, betekent dat het aantal mensen afneemt dat als vanzelfsprekend deelneemt aan de actie. Maar steeds ook sluiten nieuwe mensen aan bij de Kerk en ook zij kunnen worden gevraagd om een bijdrage te geven voor de opbouw van de parochiegemeenschap. Het is belangrijk daarom dat we blijven bouwen aan het financiële draagvlak voor de Kerk”, schrijft de bisschop. “Dat kan door via de (parochie)media breed aandacht te vragen voor de actie. En dat kan persoonlijk en concreet bij mensen met wie de parochie (op)nieuw in contact komt bij de viering van de sacramenten en in het pastoraat.”

“We staan samen voor de grote opdracht om ons kerkelijk leven anno nu vorm te blijven geven.”

“Het werven van de financiële middelen is geen doel op zich, maar staat in het teken van de drievoudige zending van de Kerk: de verkondiging van Jezus Christus, het vieren van de sacramenten, het dienstwerk van de liefde. In de mate waarin we als bisdom en als parochies toekomen aan deze taken, zijn we vitaal. En daarvoor is financieel draagvlak nodig. Ook dat is een teken van vitaliteit”, aldus bisschop Van den Hende.

“We staan samen voor de grote opdracht om ons kerkelijk leven anno nu vorm te blijven geven. We zullen daarbij oog moeten houden voor de verbreding van het draagvlak voor de actie Kerkbalans, door steeds ook nieuwe mensen uit te nodigen hun financiële bijdrage te geven ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in onze contreien. Dit zou nooit kunnen zonder de inspanning die in uw midden ook geleverd is en wordt ten behoeve van de ledenadministratie in DocBase in relatie met Exact Online.”

De bisschop wenst alle betrokkenen veel zegen bij de verdere voorbereiding van de actie Kerkbalans: “Graag bid ik dat we enthousiast mogen blijven voor dit belangrijke werk en wil u vragen ook in uw parochie te bidden voor de gezamenlijke inspanning voor Kerkbalans.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven