Algemeen nieuws

Coronavirus: Brief van bisschop Van den Hende aan de gelovigen

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 13 maart 2020

Brief van de bisschop aan alle gelovigen in parochies en instellingen

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

In een brief aan alle gelovigen die op vrijdag 13 maart is verstuurd, dankt bisschop Van den Hende hen op voorhand voor de betrachte zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in parochies en instellingen. De bisschop vraagt om gebed en om aandacht te houden voor kwetsbare mensen die in Christus’ Naam een beroep doen op onze solidariteit (cf. Matteus 25, 40): “Al kan er in deze tijd van het coronavirus sprake zijn van quarantaine en isolement, we worden geroepen om niet ons hart te sluiten, noch voor Heer en noch voor onze medemens.”

Brief van bisschop Van den Hende

Broeders en zusters,

Vanaf vandaag zijn verscherpte maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Ook in ons land heeft dit virus zich in de afgelopen weken meer en meer verspreid.

In het licht van de maatregelen van de Nederlandse overheid, hebben de bisschoppen hun verantwoordelijkheid genomen en in gezamenlijkheid aanvullende maatregelen gepubliceerd. De bekendmaking van deze maatregelen is gebeurd via de website van bisdom en kerkprovincie alsook via mailverkeer.

Deze maatregelen raken op indringende wijze het liturgische en pastorale leven van de Kerk. Tot op 31 maart a.s. komen in de parochies en instellingen alle zondagsvieringen te vervallen alsook die aan de vooravond (zaterdagavond). Ook wordt gevraagd om in de komende tijd af te zien van andere bijeenkomsten in parochies. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang deze buitengewone omstandigheden zullen voortduren.

Ik wil u op voorhand danken dat u in de parochies en instellingen in ons bisdom de maatregelen in alle zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid ter harte wilt nemen, in het besef dat voornoemde maatregelen in combinatie met een overvloed aan berichtgeving in de media, tevens de nodige bezorgdheid en misschien wel angst teweegbrengen.

Van harte verzeker ik u van mijn verbondenheid in gebed, in het besef dat de Kerk slechts in de kracht van ons geloof en ons bidden een netwerk van liefde kan zijn. Het is daarom dat ik de voortgang van het gebed als wezenlijk deel van de zending van onze Kerk wil benadrukken, ook in tijden van crisis en beperkingen.

Op zondagen wordt de gelegenheid geboden om de eucharistie te vieren, zij het op afstand, door de televisie en via radio en internet. In de berichtgeving van de bisschoppen wordt expliciet gewezen op de waarde van de geestelijke communie, n.l. “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze 'geestelijke gemeenschap' zijn genade.”

Ook wil ik ieder van u uitnodigen, mede ingegeven door de Veertigdagentijd, werk te maken van onze christelijke opdracht om te bidden (Lucas 18, 1) en wanneer wij dagelijks een moment de Heilige Schrift openen en het woord van God overwegen in ons hart, dan kan dat ons gebed op een bijzondere manier voeden en verdiepen.

In uw persoonlijk gebed vraag ik u -meer dan ooit- ruimte te maken om te bidden voor de noden van anderen, voor de slachtoffers van het coronavirus en hun verzorgers, voor mensen die de samenleving van dienst zijn in de zorg en in het onderwijs alsook voor hen die in zwaar weer komen door de economische gevolgen van deze pandemie. Tevens vraag ik u om in verbondenheid met elkaar tijd te vinden voor het rozenkransgebed.

De Vastenactie blijft ondertussen onze aandacht vragen voor vluchtelingen en andere kwetsbare mensen, die in Christus’ Naam een beroep doen op onze solidariteit (cf. Matteus 25, 40). Al kan er in deze tijd van het coronavirus sprake zijn van quarantaine en isolement, we worden geroepen om niet ons hart te sluiten, noch voor de Heer en noch voor onze medemens.

In kracht van de heilige Geest wens ik u allen de nodige sterkte toe en een actieve gezindheid die getuigt van onderlinge betrokkenheid als vrienden van de Heer.

In gebed verbonden,

+ J. van den Hende
bisschop van Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven