Algemeen nieuws

Diakenwijdingen: Interview met Daan Huntjens en Peter Winnubst

Door: Bisdom maandag 06 november 2017

Daan Huntjens. (Foto: Johan Wouters).

Twee wijdingen voor het bisdom Rotterdam

Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens en Peter Winnubst op zaterdag 18 november tot diaken door handoplegging en gebed. Voor Daan Huntjens, die priesterstudent is, is de diakenwijding een stap op weg naar de priesterwijding. Peter Winnubst wordt permanent diaken.

Daan Huntjens (29) wist op zevenjarige leeftijd al dat hij priester wilde worden. Toen zijn grootvader stierf, was de uitvaart de eerste eucharistieviering die hij bezocht: “Toen de priester de geconsacreerde hostie ophief, voelde ik dat er iets bijzonders aan de hand was.” Voordat Daan voor het bisdom Rotterdam aan de priesteropleiding begon aan grootseminarie St. Willibrord in Vogelenzang​, studeerde hij eerst Duits in Leiden. In die periode groeide hij in zijn geloof: “Ik ging - zeker na het overlijden van mijn ouders - God des te serieuzer nemen: ik begon persoonlijk te bidden en te biechten en probeerde dagelijks de mis te bezoeken. Door mijn groei in geloof voelde ik mij als vanzelf weer aangetrokken tot het priesterschap.”

Het diaconaat is voor hem méér dan een tussenstap naar de priesterwijding, het is het fundament: “Het diaconaat heeft voor mij een waarde op zich. Het feit dat ik naast Peter sta, helpt mij om dat nog dieper te beseffen. Hij wordt immers permanent diaken en ik merk aan hem hoe belangrijk deze wijding voor hem is.”

“Mijn verlangen om diaken te worden groeide steeds meer. Ik wilde graag de verbindingsman zijn tussen de kerk en de maatschappij.”

Peter Winnubst (51) is getrouwd met zijn vrouw Mieke en heeft drie kinderen. Hij groeide op in een katholiek gezin en woonde een groot deel van zijn jeugd in Zuid-Afrika en Namibië. Daar leerde hij de Fraters van Tilburg kennen: “De fraters van Tilburg maakten een belangrijk deel uit van mijn leven. Van hen heb ik geleerd een mens te zijn onder de mensen. Ik wil er vanuit het geloof voor de ander zijn, midden in de gebrokenheid van deze wereld.” Vanwege het werk van zijn vader ging het gezin terug naar Nederland toen Peter 13 jaar was. Hij overwoog het priesterschap, maar ontdekte dat het niet zijn weg is. Hij werd sportleraar op internationale scholen en had zijn eigen tennisschool. Samen met zijn vrouw bleef hij zich actief inzetten in de parochies. “Mijn verlangen om diaken te worden groeide steeds meer. Ik wilde graag de verbindingsman zijn tussen de kerk en de maatschappij.”

Peter Winnubst. (Foto: MK de Wolf).

Op Centrum Vronesteyn en de priester- en diakenopleiding Bovendonk werd Peter Winnubst verder opgeleid en gevormd voor het diaconaat. Wat het voor hem betekent om diaken te worden? “In deze tijd zijn vele mensen op zoek naar verdieping. Ik denk dat er een uitdaging ligt om naar deze mensen toe te stappen, er voor hen te zijn. Vanuit je manier van leven kun je getuigen van de liefde van Christus.” Daan Huntjens: “Jezus zegt dat je als dienaar steeds op dezelfde plek zult zijn als Hij. Of je als diaken nu aan het altaar staat, Hem dient in een zieke die je bezoekt of een rouwende die je bijstaat. En of je Hem verkondigt in de catechese of de psalmen bidt in het getijdengebed: steeds is Hij er.”

‘O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd’ (Psalm 116 [115], 16)

In psalm 116 vindt Daan inspiratie voor zijn taak als diaken: ‘O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd’ (Psalm 116 [115], 16). Daan: “Het woord ‘knecht’ klinkt in onze moderne oren misschien afschrikwekkend. Maar het betekent dat je volkomen afhankelijk bent van God. Laat je je helemaal door Hem leiden? Dan kun je instrument zijn voor zijn liefdevolle plannen met de mensen om je heen. Dat is het beste wat jou én je naasten kan overkomen.” Maria is daarin zijn grote voorbeeld: “In een gebed voor de diakens tot Maria wordt zij aangeroepen als meesteres van geloof, naastenliefde, gebed, nederigheid en de dienst in het verborgene. Van harte vertrouw ik dan ook mijn diaconaat aan haar toe.”

Daan Huntjes spreekt op 6 september de geloofsbelijdenis en eed van trouw uit bij de opening van het studiejaar. (Foto: Peter van Mulken).

Ook Peter noemt een psalm als belangrijke bron van inspiratie. Het is psalm 23: De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken. Vanuit die bijbelzin wil hij mens zijn onder de mensen. “Ik ben opgegroeid met het besef dat wij allemaal een roeping hebben om werkers te zijn in Gods tuin. Die roeping is ons hele leven in beweging. Ik denk dat ik als verbindingsman tussen kerk en samenleving mensen mag aansporen om gehoor te geven aan hun roeping. Zo vormen we samen Christus’ Kerk, ieder vanuit zijn eigen levenssituatie en met zijn of haar eigen talenten.”

Na de wijding gaat Daan Huntjens als diaken aan de slag in de parochie van de Federatie Vlietstreek, waar hij vanaf 1 september gestart is als diaken kandidaat: “Er is genoeg te doen. Bijvoorbeeld op het gebied van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, het volwassenencatechumenaat en het aanbod voor jonge gezinnen. Verder ga ik meedraaien in de bereikbaarheidsdienst voor uitvaarten, staat het eerste huwelijk al gepland en ben ik benieuwd welk kind ik als eerste mag dopen.”

Peter Winnubst spreekt op 6 september de geloofsbelijdenis en eed van trouw uit bij de opening van het studiejaar. (Foto: Peter van Mulken).

Peter Winnubst is benoemd als lid van het pastoraal team van de Parochie H. Augustinus in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk. “Dankbaar kijk ik uit naar mijn wijding en hoop dit met velen te mogen delen in de parochie en het bisdom. Zo kunnen we samen gehoor geven aan onze roeping: een levende steen te zijn in zijn Kerk.”

  • De eucharistieviering, waarin Peter Winnubst en Daan Huntjens diaken worden gewijd, vindt plaats in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. De viering begint om 11.00 uur.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven