Algemeen nieuws

Hendrikus (Dick) Adrianus Verbakel overleden

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 13 september 2022

Op vrijdag 9 september is, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de hoogeerwaarde heer Hendrikus (Dick) Adrianus Verbakel, priester van het bisdom Rotterdam, Erekapelaan van Zijne Heiligheid de Paus, geboren op 19 februari 1954 te Bleiswijk en priester gewijd op 1 maart 1986.

Dick Verbakel werd in 1983 aangesteld als pastoraal werker in de parochie St. Adrianus te Naaldwijk. Bij gelegenheid van zijn priesterwijding op 1 maart 1986 werd hij benoemd tot kapelaan van deze parochie. Met ingang van 1 januari 1988 kreeg hij de opdracht van de bisschop van Rotterdam om de opleiding ‘pastoral counseling’ aan de Maryland University in Baltimore (USA) te gaan volgen. Daar is hij in het voorjaar van 1992 gepromoveerd. Na zijn terugkeer werd hij in 1992 parttime benoemd tot pastoor van de parochie H. Bonifatius te Rijswijk (tot 1 november 1995) en vanaf 1993 tevens in een parttime aanstelling tot pastoraal therapeut en supervisor in dienst van het bisdom Rotterdam. Met ingang van 1 maart 1995 werd hij naast zijn pastoorsfunctie en zijn functie als pastoraal therapeut benoemd tot medewerker voor het pastoraat in dienst van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Rotterdam.

Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris en op 1 januari 1999 volgde zijn benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam. Naast deze functie werd hij op 1 september 2012 parttime benoemd tot lid van het pastoraal team van het cluster Sint Ursula te Delft en O.L. Vrouw van Sion te Den Hoorn e.o. In 2016 werd hij benoemd tot pastoor van deze samenwerkende parochies. Op 1 januari 2018 werd hem op eigen verzoek en onder grote dankzegging eervol ontslag verleend als vicaris-generaal en bleef hij actief als bisschoppelijk vicaris voor de migrantengemeenschappen in het bisdom Rotterdam. Naast zijn reguliere taken was hij in de loop der jaren in heel veel parochies in ons bisdom actief als administrator.

Met ingang van 1 mei 2022 werd hem om gezondheidsredenen en op zijn eigen verzoek uit al deze functies eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Als afgeleide van deze benoemingen heeft Mgr. Verbakel tal van functies op diocesaan en interdiocesaan niveau bekleed. Van 1997 tot 2018 was hij lid van het bisdombestuur, van het Kathedraal Kapittel en van de Priesterraad. Van 1995 tot 1997 was hij lid van de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin en Ouderenpastoraat en vanaf 1997 was hij voorzitter van de Diocesane Beleidscommissie Jongerenpastoraat en Catechese en tevens docent aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Namens het bisdom Rotterdam was hij lid van de interdiocesane stuurgroep Cura Migratorum en van 1999 tot 2012 lid van de Bisschoppelijke Beleidsadvies Commissie. Vanaf juli 2018 tot heden was hij voorzitter van Pro Nobis et Posteris van het bisdom Rotterdam. De laatste jaren was hij betrokken bij het wel en wee van de broeders van Voorhout.

Mgr. dr. Verbakel heeft zich zesendertig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid is het bisdom hem dankbaar. Pastoor Verbakel verbond nabijheid met een zakelijke inslag, met humor en relativerend vermogen. Met hart en ziel was hij priester en zielzorger van de mensen die aan de zorgen van de Kerk zijn toevertrouwd. Als priester en als bestuurder wilde hij herder zijn.

Er is gelegenheid om afscheid van Mgr. Verbakel te nemen op vrijdag 16 september van 16.00 tot 19.00 uur in de kerk van Maria van Jesse, Burgwal 20 te Delft. Aansluitend vindt de avondwake plaats.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 17 september om 10.30 uur in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305 in Rotterdam. Na de viering wordt pastor Verbakel naar zijn laatste rustplaats gebracht in het arcadegraf op de begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 in Rotterdam.

(Foto: Guus Schoonewille)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven