Algemeen nieuws

Johannes Gerardus Maria Zuidgeest overleden

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 20 november 2020

Op donderdagmorgen 19 november 2020 is onverwachts overleden, de hoogeerwaarde heer Johannes (Jan) Gerardus Maria Zuidgeest, priester van het bisdom Rotterdam, Erekapelaan van Zijne Heiligheid de Paus, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, geboren op 27 mei 1933 te Naaldwijk en priester gewijd op 23 mei 1959.

Mgr. Jan Zuidgeest werd na zijn priesterwijding achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies HH. Engelbewaarders te Hazerswoude-Dorp (1959), St. Joseph te Hillegom (1960) en O.L Vrouw van Lourdes en HH. Martelaren van Gorcum te Rotterdam (1963). Met ingang van 1 augustus 1968 werd hij benoemd tot godsdienstleraar en moderator aan de scholengemeenschap Lager Beroepsonderwijs te Rotterdam (Geerlandthof en later St. Lucia). Op 1 februari 1977 werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs en de catechese in het bisdom Rotterdam.

Vanaf 1 februari 1984 was hij vicaris-generaal van de bisschop van Rotterdam. Op 16 maart 1993 werd hij wegens het vertrek van de toenmalige bisschop door het Kathedraal Kapittel van het bisdom Rotterdam gekozen tot diocesaan administrator. Met ingang van 12 februari 1994 werd hij door de nieuwe bisschop, Mgr. A.H. van Luyn sdb, parttime benoemd tot vicaris-generaal, een taak die hij met ingang van 1 maart 1994 combineerde met een parttime benoeming tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs.

In 1997 volgde op de meest eervolle wijze zijn ontslag als vicaris-generaal en werd hij fulltime pastoor van de parochie te Berkel en Rodenrijs. In 1999 werd die taak uitgebreid tot het moderatorschap van de toenmalige parochiefederatie 3B-hoek: Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek. Met ingang van 1 juli 2004 werd hem op zijn verzoek uit deze functie eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Als afgeleide van deze benoemingen heeft Mgr. Zuidgeest tal van functies op diocesaan en interdiocesaan niveau bekleed. Van 1969 tot 2001 was hij lid van het Kathedraal Kapittel en van 1984 tot 1997 en van 2001 tot 2011 was hij lid van de priesterraad.

Mgr. Jan Zuidgeest heeft zich eenenzestig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid is het bisdom hem dankbaar. Zijn verdiensten voor het bestuur van het bisdom zijn groot; zijn verlangen zijn werk als pastor te mogen afsluiten oprecht. Voor het geloofsleven in het bisdom heeft hij zich van harte ingezet; met woord en in daad getuigend van Gods liefde voor de mens.

Op woensdag 25 november is er van 19.00 tot 20.30 uur, met inachtneming van de beperkingen vanwege het coronavirus, gelegenheid om hem de laatste eer te brengen in de parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs. De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 26 november om 10.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs, waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het priestergraf op het parochiekerkhof.

De dienst is middels livestream te volgen op www.parochiechristuskoning.nl/vieringen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven