Algemeen nieuws

Kerkelijke Documentatie: over parochievernieuwing en over Querida Amazonia

Door: Bisdom Rotterdam maandag 12 juli 2021

Parochievernieuwing: samenwerking met het oog op de zending van de Kerk

De nieuwe uitgave van Kerkelijke Documentatie (2021-2) bevat de geautoriseerde vertaling van twee teksten: ‘Querida Amazonia’ en ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk’.

De eerste tekst is een ‘post-synodale exhortatie’ die in februari 2020 verscheen naar aanleiding van de bisschoppensynode over de Amazone (oktober 2019). Deze vergadering van bisschoppen uit het Amazonegebied had als thema: ‘Amazone: nieuwe wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie’.

In ‘Querida Amazonia’ gaat het paus Franciscus naast de relatie tot de natuur om de relatie tot de medemens. De zorg voor de schepping en de medemens hangen met elkaar samen en zijn geworteld in de zorg die God voor mensen heeft. “De Heer, die de eerste is om voor ons te zorgen, leert ons om op onze beurt voor onze broeders en zusters te zorgen en voor de omgeving die Hij ons dagelijks geeft”, schrijft de paus (Querida Amazonia, 41). En hij benadrukt: “Het evenwicht van onze planeet is afhankelijk van de gezondheid van de Amazone regio” (Querida Amazonia, 48).

De paus benadrukt ook dat een andere leefstijl nodig is: “Een gedegen en duurzame ecologie, eentje die verandering teweeg kan brengen, zal er niet komen tenzij mensen bereid zijn om te kiezen voor een andere manier van leven, eentje die minder hebzuchtig is en meer sereen, meer respectvol, minder angstig en meer broederlijk” (Querida Amazonia, 58).

De instructie zet zaken bijeen die de vernieuwing van de parochiestructuren vanuit een missionair perspectief mogelijk maken.

Het tweede document in deze Kerkelijke Documentatie, over de parochiegemeenschap, is een instructie van de Congregatie voor de Clerus uit juni 2020. De inleiding vermeldt: “De ecclesiologische reflectie van het Tweede Vaticaans Concilie en de aanzienlijke maatschappelijke en culturele veranderingen van de laatste decennia hebben verschillende particuliere Kerken ertoe gebracht de vorm van het inrichten van de pastorale zorg voor de parochiegemeenschappen te reorganiseren” (nr. 1).

“De parochie is geen structuur in verval; juist omdat zij een grote kneedbaarheid heeft, kan zij heel verschillende vormen aannemen”, citeert de congregatie paus Franciscus (nr. 29). De instructie zet zaken bijeen die de vernieuwing van de parochiestructuren vanuit een missionair perspectief mogelijk maken en spreekt over “de kern van de gewenste pastorale bekering die de verkondiging van het woord moet betreffen, de sacramenten en het getuigenis van de naastenliefde, ofwel de essentiële terreinen waarop de parochie groeit en zich conformeert aan het Mysterie waarin zij gelooft” (nr. 20)

Het document gaat in op samenwerking tussen parochiegemeenschappen en een versterkte samenwerking tussen gewijde bedienaren en leken met het oog op de evangelisatieopdracht van de Kerk. Dit is “de taak van heel het Volk van God, dat in de geschiedenis op weg is als 'familie van God' en dat in de synergie van de verschillende leden werkt aan de groei van heel het kerkelijke lichaam” (nr. 123). Het document onderstreept de urgentie van een dergelijke vernieuwing en noemt daarbij canonieke normen die de mogelijkheden, grenzen, rechten en plichten van de herders en leken specificeren in het licht van de wetgeving in de Universele Kerk.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven