Algemeen nieuws

Louis Alfons Marie Banning overleden

Door: Bisdom Rotterdam maandag 04 december 2023

Op woensdagavond 29 november is, voorzien van het Sacrament der Zieken, op 86-jarige leeftijd in Voorhout overleden de hoogeerwaarde heer Louis Alfons Marie Banning, priester van het bisdom Rotterdam, oblaat van de Sint Willibrordabdij, erekapelaan van Lourdes, geboren op 29 oktober 1937 te Weerselo en priester gewijd op 8 juni 1963.

Pastor Louis Banning werd na zijn priesterwijding achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies H. Nicolaas te Zoetermeer (1963), H. Hart van Jezus te Rotterdam en tevens moderator godsdienstleraar van het Sint Laurenscollege te Rotterdam (1966) en H. Willibrordus te Vlaardingen (1967). Op 16 oktober 1970 werd hij benoemd tot assistent van de deken van het dekenaat Schiedam en tevens tot kapelaan van de parochie HH. Petrus en Paulus te Maassluis. Op 1 september 1973 werd hij benoemd tot dekenaal-assistent van het dekenaat Delft en tevens tot kapelaan van de parochie H. Joseph te Delft. Op 7 december 1974 werd hij tevens benoemd tot pastor van de parochie Allerheiligst Sacrament te Delft. Met ingang van 1 januari 1978 volgde zijn benoeming tot pastor-deservitor van de parochie Maria van Jesse te Delft en vanaf 1 januari 1981 tot pastoor van dezelfde parochie.

Met ingang van 1 december 1986 werd hij benoemd tot judex bij de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom Rotterdam en tevens werd hij per diezelfde datum gekozen tot lid van de Priesterraad van het bisdom Rotterdam. Per 1 september 1987 werd hij tevens benoemd tot spirituaal van het Centrum voor Priesteropleiding Vronesteyn van het bisdom Rotterdam. Met ingang van 1 september 1988 volgde zijn benoeming tot deken van het dekenaat Leiden en tevens vanaf oktober 1988 tot assistent van de parochies De Goede Herder en H. Willibrordus te Wassenaar. Per 1 oktober 1989 werd hij benoemd tot rechter van de Kerkelijke Rechtbank voor onbepaalde tijd. Op 1 mei 1990 werd hem ontslag verleend als assistent van de parochies te Wassenaar en werd hij naast zijn andere functies tevens parttime benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Leiden. Per 1 september 1991 werd hij tevens benoemd tot lid van het bestuur van het Diocesaan Pastoraal Centrum (D.P.C.) van het bisdom Rotterdam. Met ingang van 1 april 1992 werd hem ontslag verleend als deken van het dekenaat Leiden en werd hij naast de andere functies per diezelfde datum tevens benoemd tot deken van het dekenaat ’s-Gravenhage. Met ingang van 1 april 1994 werd hij opnieuw benoemd tot judex bij de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom Rotterdam. Op 1 januari 1997 werd hij naast zijn functie als deken van ’s-Gravenhage tevens benoemd tot pastoor van de parochie Christus Koning/Onbevlekt Hart van Maria te ’s-Gravenhage.

Naast zijn reguliere taken was hij in de loop der jaren in heel veel parochies in het bisdom actief als administrator. Met ingang van 1 maart 2003 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend uit deze functies en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat.

Als afgeleide van deze benoemingen heeft Louis Banning vele functies op diocesaan niveau bekleed zoals lid van de Dekensvergadering, lid van de Diocesane Commissie Roepingenpastoraal, lid van de Diocesane Beleidscommissie Jongerenpastoraat, lid van de Diocesane Pastorale Raad, lid van de Diocesane Bezoekersgroep Emeriti.

Pastor Louis Banning heeft zich zestig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Hij deed zijn werk met inzet en enthousiasme. In de diverse functies heeft hij als priester veel mensen geholpen door gesprekken, medeleven en prediking in woord en daad. Voor zijn inzet en betrokkenheid zijn wij hem dankbaar. Hijzelf gaf bij zijn emeritaat aan dat hij dankbaar was voor alles wat hij voor Kerk en wereld heeft mogen doen in het bisdom Rotterdam en daarbuiten.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op donderdag 7 december om 14.00 uur in de St. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout. Aansluitend zal hij worden begeleid naar zijn laatste rustplaats in het Priestergraf op de begraafplaats bij de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant Boerhaave, Herenstraat 57 te Voorhout.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven