Algemeen nieuws

Nieuwe priesterraad Bisdom Rotterdam van start

Door: Bisdom maandag 19 juni 2017

Op 30 mei was in het bisdomkantoor in Rotterdam een vergadering van de bisschop met de leden van de oude en de nieuwe samenstelling van de priesterraad. De gezamenlijke vergadering werd voorafgegaan door een lunch en het bidden van het kerkelijk middaggebed in de kapel.

In de voorbije weken werden verkiezingen gehouden ten behoeve van de samenstelling van de priesterraad voor de nieuwe periode van vijf jaar. Voorafgaande aan de verkiezingen werd het besluit genomen om voor de komende periode een kleinere priesterraad in te richten, met minder priesterleden, vanuit de diakens één toehoorder en vanuit de pastoraal werkers ook één toehoorder (eerder waren drie pastoraal werkers toehoorder).

De vicarissen-generaal zijn qualitate qua lid van de priesterraad.

In de gezamenlijke vergadering werd teruggekeken op de priesterraad in de afgelopen periode. Tevens werden meerdere voorstellen aangedragen voor gespreksonderwerpen in komende jaren.

De leden en toehoorders die afscheid namen zijn:

 • W.P.L. Bakker
 • Chr.N. Bergs
 • A.J. van Deelen
 • R.J.W. Franken
 • W.E.F.M. Froger
 • Th.J.J. van Steekelenburg
 • J.M.L. Smies
 • M.J.H.M. Hoogenbosch
 • C.A. Koeleman
 • R.I.M. Lijesen

De nieuw gekozen leden en toehoorders zijn:

 • W.P.L. Broeders
 • H.C. Flohr
 • Th.A.H. van Klaveren
 • C.W. Burgering
 • H.M. van de Reep

De nieuwe samenstelling van de priesterraad voor de komende periode is:

 • W.P.L. Broeders
 • H.C. Flohr
 • J.P.F. Glas
 • A.J.M. van der Helm
 • Th.A.H. van Klaveren
 • J.C.M. Steenvoorden
 • M.J.Th. Straathof
 • H.A. Verbakel (vicaris-generaal, membra nata)
 • T.F.M. Visser (vicaris-generaal, membra nata)
 • C.W. Burgering (diaken, toehoorder)
 • H.M. van de Reep (pastoraal werkster, toehoorder)

Mgr. J.H.J. van den Hende is voorzitter van de priesterraad. De bisschop kan statutair nog een lid aanwijzen.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) nam destijds het besluit dat in ieder bisdom een priesterraad moest worden ingericht. Het kerkelijk wetboek (1983), samengesteld in het licht van Vaticanum II, bepaalt aangaande de priesterraad het volgende: In elk bisdom dient een priesterraad ingesteld te worden, een groep priesters namelijk die als het ware de senaat van de bisschop is, het presbyterium vertegenwoordigend, wiens taak het is de bisschop in het bestuur van het bisdom volgens het recht te helpen om het pastorale welzijn van het hem toevertrouwde deel van het volk Gods zo goed mogelijk te bevorderen (canon 495 par. 1).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven