Algemeen nieuws

Paus Franciscus: ‘Zorg voor de Schepping’

Door: Rkkerk.nl maandag 09 september 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering met het oog op de Schepping

“We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt voor de natuur en het leven zelf, inclusief het onze.” Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping op zondag 1 september. Met de Wereldgebedsdag start een hele periode, waarin om speciale aandacht voor de schepping wordt gevraagd. Dit zogeheten ‘Seizoen van de Schepping’ duurt tot en met 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi.

De paus begint zijn boodschap met een verwijzing naar het scheppingsverhaal: “En God zag dat het goed was.” Tragisch genoeg wordt het menselijk antwoord op het geschenk van de schepping gekenmerkt door zonde, egoïsme en een hebzuchtig verlangen om te bezitten en uit te buiten, aldus paus Franciscus.

De paus somt de negatieve gevolgen op van het menselijk uitbuiten van de schepping voor eigen gewin, zoals klimaatverandering, vervuiling, natuurrampen en microplastic in onder meer de oceanen. “In feite zijn we vergeten wie we zijn: schepselen die naar Gods beeld zijn gemaakt (vgl. Gen. 1, 27) en geroepen om als broeders en zusters in een gemeenschappelijk huis te wonen. … Nu is het tijd voor berouw, voor bekering en een terugkeer naar onze wortels. Wij zijn geliefde schepselen van God, die ons in zijn goedheid oproept om het leven lief te hebben en het te leven in gemeenschap met de rest van de schepping.”


“Denk na over je keuzes als het gaat om voedsel, consumptie, transport, gebruik van water en energie.”

De paus ziet de periode van 1 september tot 4 oktober onder meer als een periode om na te denken over de eigen keuzes als het gaat om voedsel, consumptie, transport, gebruik van water en energie enzovoort. Hij vindt het tijd om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen los te laten en over te stappen op schone energie voor een duurzame, circulaire economie. De paus wijst op de roep tot actie van jonge mensen, die over de hele wereld hun stem laten horen en vragen om moedige beslissingen van bestuurders waar het gaat om onder meer klimaat en milieu. “We zijn hen echte antwoorden verschuldigd, in plaats van loze woorden; daden in plaats van illusies”, aldus de paus.

Hij roept alle gelovigen op tot gebed en zegt: “Onze gebeden en oproepen zijn in de eerste plaats gericht op de bewustmaking van politieke en burgerlijke leiders. Ik denk in het bijzonder aan de regeringen die de komende maanden bijeenkomen om nieuwe toezeggingen te doen die van doorslaggevend belang zijn om de planeet in de richting van het leven te sturen en niet de dood.” De paus wijst in dit opzicht naar de komende klimaattop van de Verenigde Naties en naar de komende synode over het Amazonegebied, waarvan de integriteit, zo zegt hij in zijn boodschap, ernstig wordt bedreigd.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven