Algemeen nieuws

Robert Paul René van Nerum overleden

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 februari 2021

Woensdagnacht 24 februari is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de zeereerwaarde heer Robert Paul René van Nerum, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 26 januari 1937 te Brussel en priester gewijd op 12 november 1983.

Rob van Nerum behoorde voor de priesterwijding tot de kleine broeders van Charles de Foucauld en werd sinds 1980 aangesteld als pastoraal werker bij de Stichting Stadszicht van de Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstelling te Rotterdam. Na zijn wijding tot priester van het bisdom Rotterdam in 1983 werd hij benoemd tot pastor in het psychogeriatrisch centrum “Stadszicht” te Rotterdam. Op 1 oktober 1987 werd hem eervol ontslag verleend uit deze functie en werd hij per diezelfde datum benoemd tot pastor in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Uit deze functie werd hem op 1 januari 2002 eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na zijn emeritaat bleef hij priester-assistenties verlenen in diverse instellingen en parochies.

Pastor Rob van Nerum heeft zich ruim zevenendertig jaar als priester ingezet in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet is het bisdom hem dankbaar.

Ook in zijn priesterlijk dienstwerk bleef pastor Rob van Nerum altijd ‘broeder Rob’. Hij vervulde zijn pastorale werk in de geest van Charles de Foucauld en de heilige Franciscus: de mensen nabij zijn als medebroeder. Zijn instelling was: je leeft volgens het evangelie en je telt de tijd niet. Voor hem was de beleving van Christus’ aanwezigheid in de eucharistie het centrum van zijn spiritualiteit. Met Gods genade en de bijstand van Maria leefde hij zonder vrees.

De uitvaart en begrafenis vindt in besloten kring plaats op woensdag 3 maart om 10.00 uur.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven