Algemeen nieuws

‘Door zijn “bid én werk” ontving plebaan Bergs van God steeds weer de goede moed’

Door: Bisdom Rotterdam maandag 27 mei 2019

Plebaan Chris Bergs. (Foto: Ramon Mangold)

Uitvaartplechtigheid plebaan Chris Bergs

Op vrijdag 24 mei vond in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal de uitvaartmis plaats van plebaan Chris Bergs. De kerk was vol met de vele mensen die hem de laatste eer kwamen brengen. De dag ervoor deden ook velen dat, na eerst samen de eucharistie gevierd te hebben met pastoor Wim Bakker. In de loop van de dag trokken velen parochianen langs de baar. Er werd bij hem gezongen en gebeden en er werden bloemen neergelegd. De dag werd afgesloten met het samen zingen van het kerkelijk avondgebed onder leiding van de diakens Osseweijer, Van Zoelen en Lokken.

Chris Bergs overleed plotseling op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartfalen. Op maandagmorgen 13 mei vierde hij in de kathedraal de eucharistie. Na het uitreiken van de communie werd hij onwel. Hij overleed op vrijdag 17 mei, voorzien van het H. Sacrament der zieken.

Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de uitvaartmis op vrijdag 24 mei. Pastoor Wim Bakker, goede vriend van Chris Bergs, verzorgde de homilie. Chris Bergs heeft zich achtendertig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Pastoor Bakker sprak over het grote gemis dat het plotselinge overlijden van pastoor Chris Bergs met zich meebrengt in de parochie en het bisdom.

“Velen zien hem in zijn of haar gedachten hier nog staan leunend op de ambo, krachtige stem en met weidse gebaren om zonder papier, récht uit z’n hart en met z’n hárt op de tong het Woord van God te verkondigen in deze tijd.”

Tijdens de uitvaartplechtigheid werd gelezen uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs. Pastoor Bakker: “Paulus gebruikt daarin het beeld van de tent om de tijdelijkheid van ons bestaan te verwoorden. Maar vooral om te kunnen verkondigen, en ons tijdelijke bestaan, ons tijdelijke onderkomen in het lichaam, te verbinden met de onvergankelijke woning, het huis van de Vader in de hemel, dat voor ons gereed is van de grondvesting de aarde, om te bewonen, om te leven voor altijd. Zo wordt er ook gebeden in de prefatie vandaag: ‘Gij neemt het leven God niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw Woord; en als ons aardse huis - ons lichaam - afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. Op de dag van het overlijden van Chris, vrijdag 17 mei, werd het evangelie waarnaar we zojuist geluisterd hebben, gelezen in de liturgie van die dag.”

“Pastor Chris Bergs heeft als christen op zijn weg doorheen het leven volop geleefd, genoten, gelachen, gebeden en gewerkt. Ora et labora, bid én werk staat er boven op zijn rouwkaart. Doe beide! Zich bewust dat zijn lichaam als tent, als tempel van de Heilige Geest, de verantwoordelijkheid met zich meebracht om in het hier en nu als christen zo goed mogelijk te leven. Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan: goed en kwaad.”

“De gave van het woord en zijn liefde voor het menselijk leven wist hij op blijde, alledaagse en droevige momenten in de gesprekken en in de liturgie op een verstaanbare en nabije wijze te verwoorden als priester, als man Gods”, preekte pastoor Bakker. “Door zijn ‘bid én werk’ ontving hij van God uit steeds weer de goede moed, waarover Paulus sprak in de eerste lezing, om in dit kwetsbare bestaan u te laten voelen en aan u mee te geven: ik ben er, maar nog belangrijker God is er voor u.”

Na de uitvaartmis is plebaan Chris Bergs begraven op de R.K. Begraafplaats H. Laurentius aan de Nieuwe Crooswijkseweg in Rotterdam.

Op donderdag 23 mei was er gelegenheid om in de kathedraal afscheid te nemen van plebaan Bergs. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven