Algemeen nieuws

Vronesteyn: Laura Migliori wordt de nieuwe studiebegeleider

Door: Bisdom Rotterdam maandag 08 juli 2024

Laura Migliori. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Laura Migliori is de opvolger van Liesbeth Stalmeier

Laura Migliori start per 1 augustus als studiebegeleider van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn (0,2 fte). Ze volgt daarmee Liesbeth Stalmeier op die vorig jaar afscheid nam. Laura Migliori zal gaan toezien op de intellectuele vorming van de priesterstudenten en diakenstudenten van het bisdom Rotterdam en daarvoor samenwerken met rector Walter Broeders en de spirituaals Rochus Franken en Jeroen Smith.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Vronesteyn?

Ik heb een opleiding in de klassieke talen. In het verleden heeft de vorige rector van Vronesteyn, pastoor Wim Bakker, me eens gevraagd om enkele studenten daarmee te helpen. Ik heb het als vrijwilliger gedaan en later is het contact vervolgd onder rector Walter Broeders. Lesgeven beleef ik als een missie. Je ontvangt iets moois en je wil dat delen. Ik hou van talen, ze zijn een middel om een wereld te ontdekken. Als je een tekst leest, ga je een wereld binnen. Verder ben ik later betrokken geweest als Vronesteyn ambassadeur van de parochie HH. Maria en Jozef, een mooie taak die tegenwoordig door Vesna Verzaal vervuld wordt met groot enthousiasme.

De verschillende vormen van mijn aanwezigheid bij Vronesteyn hebben allemaal dezelfde bron, namelijk de liefde van onze Heer Jezus Christus. Hij is God de Zoon die uit liefde mens is geworden om ons te redden. Vanuit die oneindige liefde mogen wij ook elkaar liefhebben. De genade van Christus is daadwerkelijk aanwezig in de sacramenten, heel bijzonder in het sacrament van de eucharistie, dat kern en hoogtepunt van ons geloof is. Het gewijde ambt, waardoor sacramenten bediend worden, is onmisbaar voor het leven en de opbouw van de Kerk. Vandaar mijn beschikbaarheid om de opleiding Vronesteyn te ondersteunen.

En nu dus studiebegeleider.

Ja, dat is bijzonder. De bisschop heeft mij gevraagd en we hebben er persoonlijk over gesproken. Ik zie het als een dienst. Je mag de Heer Jezus Christus dienen in degenen die Hij roept tot het priesterschap of diaconaat. Je bent als docent of als studiebegeleider een instrument in een traject, in een levensgeschiedenis, in een weg die veel groter is dan wat jij doet. Dat is de houding waaruit ik werk.

Als studiebegeleider maak ik deel uit van de staf van Vronesteyn. Er zijn vier pijlers van de opleiding: persoonsvorming, geestelijke vorming, pastorale vorming, intellectuele vorming. Ik let met name op het laatste. Maar er moet een harmonieuze ontwikkeling zijn van de verschillende aspecten. Het is niet voldoende om alleen goede cijfers te halen. De vier pijlers hangen met elkaar samen en daarom is het heel mooi dat je het samen doet: de rector en de spirituaals, de studiebegeleider en anderen die betrokken zijn. Vooral doen we dat samen met de Heer. We zouden ons werk niet goed kunnen doen als we niet het directe contact met de Heer zouden zoeken en de verlichting ontvangen van de Heilige Geest. Die is nodig om goed te kunnen zien waar het om gaat.

Wat doet een studiebegeleider?

Als een student zich aanmeldt, kijkt de studiebegeleider wat het passende studietraject kan zijn voor die student. Vronesteyn heeft geen eigen opleiding en werkt voor de huidige studenten samen met de opleidingen in Utrecht/Tilburg en het Theologisch Instituut Rolduc. De studenten volgen daarnaast het vormingsprogramma dat vanuit Vronesteyn wordt aangeboden. Dat jaarprogramma wordt geleid door de spirituaals van Vronesteyn en de rector. Op vaste momenten in het jaar, bijvoorbeeld bij de sterke liturgische tijden, is de bisschop ook aanwezig bij vormingsbijeenkomsten.

Studenten die begonnen zijn met hun opleiding krijgen begeleiding. Dat houdt in: regelmatig kijken hoe het gaat, waar iemand tegenaan loopt, helpen om vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld rond het schrijven van een academisch paper. Het aantal studenten is klein. Dat biedt de ruimte om persoonlijke begeleiding aan te bieden. En verder is er ook het aspect van het evalueren van studieprogramma’s. Hoe sluiten de opleidingen aan op wat studenten van het bisdom Rotterdam nodig hebben?

Wat maakt jou hoopvol als het gaat om de opleiding van priesters en diakens?

We zien dat we kleine groepen mensen opleiden. Dat is overigens op de universiteiten bij de alfawetenschappen niet anders. Het is wat mij betreft geen reden om ontmoedigd te raken. We zijn juist geroepen om in onze tijd te getuigen. Verder moeten we niet vergeten dat het kleinste zaadje de grootste boom wordt dankzij God (Marcus 4, 30-32). Bisschop Van den Hende zegt: “God geeft roepingen”. Dat is zo. En hoe Hij geeft, mogen wij niet vanuit het louter menselijke perspectief beoordelen of evalueren. God schenkt zijn genade op zijn manier. We moeten in onze tijd, en in het kader van de missionaire parochie en nieuwe evangelisatie, niet te zeer in aantallen denken. Het gaat om Christus en zijn Kerk. Of het nu vijf of vijftig studenten zijn, is aan de Heer. Maar ook geldt: wat Hij geeft, moeten wij koesteren, moeten wij begeleiden, moeten wij laten groeien. Dat is onze taak, opdat wat Hij geeft vrucht mag dragen. Bovendien moeten we als kerkgemeenschap nooit vergeten om te bidden: bidden voor de Kerk en om roepingen. En zo kunnen wij met hoop en vertrouwen verder gaan.

Ik hoop dat degenen die in opleiding zijn vurige verkondigers van het geloof in Christus mogen worden, en dat zo het getuigenis van het evangelie door mag gaan. Daarbij zijn we samen onderweg in de Kerk met al onze onderscheiden roepingen: met de gewijde ambten die hun onverwisselbare plek hebben in de Kerk en met alle anderen die ook een eigen charisma mogen dragen. De Kerk is één grote familie die ons door Christus wordt geschonken. Dit jaar was ik voor het eerst bij de Oriëntatiedag van Vronesteyn. Mijn echtgenoot Chris en onze drie kinderen kwamen na afloop om het huis te zien en kennis te maken met de rector. Later hebben we samen in de kapel gebeden. Vronesteyn is het huis van de opleiding en, omdat we bij de familie van de Kerk horen, is het ook ons huis. Dat ervoer ik op dat moment sterk, zoals ik het regelmatig mag ervaren op de verschillende plekken in de Kerk waarheen de Heer mij zendt. De Kerk als een familie is niet alleen een theologische notie, maar een concrete werkelijkheid die je kunt beleven in grotere en kleinere dagelijkse dingen. Daar mogen we bijzonder dankbaar voor zijn.

---

Laura Migliori (1984) werd geboren in Rome en groeide daar op. In het bisdom Rome ontving ze een opleiding tot catecheet. Ze studeerde klassieke talen in Rome en Leiden, waar ze promoveerde in de Taalwetenschap. Tegenwoordig is ze Universitair Docent Italiaanse en Romaanse taalkunde aan de Universiteit Leiden en Utrecht. Verder studeert ze Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Studiejaar 2024-2025

  • Op dinsdag 3 september start Vronesteyn het nieuwe studiejaar. Wie zich wil aanmelden voor de priester- of diakenopleiding in het bisdom Rotterdam wordt verzocht dit uiterlijk 15 juli te doen. Dit kan via een mail naar rector Broeders w.broeders@bisdomrotterdam.nl.
  • Op maandag 23 september start vanuit Vronesteyn ook een nieuw “Kom en zie-jaar”. Dit onderscheidingsjaar is voor jonge mannen vanaf 18 jaar (tot 45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping. Download de digitale flyer en bekijk de video en meld je aan met het formulier vóór 15 september
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven