Algemeen nieuws

Wilhelmus (Wim) Johannes Maria van Paassen s.c.j. overleden

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 28 februari 2023

Op maandag 27 februari is in Huize Rosa te Nijmegen op 90-jarige leeftijd overleden de hoogeerwaarde pater dr. Wilhelmus (Wim) Johannes Maria van Paassen s.c.j., Priester van het Heilig Hart van Jezus, oud vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, geboren op 29 november 1932 te Kwintsheul, geprofest op 8 september 1954 te Asten en priester gewijd op 16 juli 1961 te Nijmegen.

Wim van Paassen s.c.j. promoveerde in 1966 cum laude in de moraaltheologie aan de Pauselijke Thomas Universiteit te Rome. Van 1966 tot 1968 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 1968 werd hij met instemming van zijn provinciaal benoemd tot studentenpastor aan de Technische Hogeschool te Delft. Op 25 januari 1973 werd hij door de bisschop van Rotterdam benoemd tot vicaris-episcopalis. Met ingang van 1 februari 1976 volgde zijn benoeming tot vicaris-generaal van de bisschop van Rotterdam. Op 15 augustus 1979 werd hij door zijn congregatie gekozen tot provinciaal overste en vertrok hij naar Breda. Op 1 augustus 1988 werd hij opnieuw, met instemming van het provinciebestuur van de Congregatie, benoemd tot vicaris-generaal en werd hij tevens benoemd tot rector van Vronesteyn, Centrum voor Priesteropleiding van het bisdom Rotterdam. Op 12 februari 1994 werd hij, met instemming van zijn provinciaal, door de nieuwe bisschop van Rotterdam benoemd tot diens vicaris-generaal. Op 1 januari 1999 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag van deze opdracht verleend.

Als afgeleide van deze benoemingen heeft Wim van Paassen s.c.j. tal van functies op diocesaan en interdiocesaan niveau bekleed. Met zijn benoeming tot vicaris-generaal in 1988 werd hij tevens benoemd tot referent van het bestuur van het Diocesaan Pastoraal Centrum, vicaris voor de catechese, diaconie en het jongerenpastoraat. Ook was hij lid van het Diocesaan Bestuurscollege, van de Priesterraad, het Kathedraal Kapittel, de Dekensvergadering, de Beleidscommissie Diaconie, het Beraad van Pastorale Bedieningen, het Curatorium voor de Priesteropleiding, de Commissie Jongerenpastoraat en de Adviescommissie Pastorale Organisatie.

Wim van Paassen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bestuur en het kerkelijk leven van het bisdom Rotterdam. Rijzig van gestalte, rap van tong, heeft hij zich van harte ingezet voor de vele aan hem toevertrouwde taken.

De eucharistieviering ter gelegenheid van zijn uitvaart zal plaatsvinden op maandag 6 maart om 14.00 uur in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG te Nijmegen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78 te Nijmegen. Voor de aanvang van de uitvaart is er vanaf 13.00 tot 13.45 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid van pater Wim van Paassen te nemen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven