Inspiratie

Ad limina: Geloofsgesprek, mediaviering, homilie bisschop Van den Hende

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 16 november 2022

Foto: Ramon Mangold

Over de ontmoeting met paus Franciscus en het ad limina bezoek

Op zondag 13 november was bisschop Van den Hende te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek op NPO2 om 9.45 uur. Daarna was de bisschop hoofdcelebrant in de mediaviering die werd uitgezonden vanuit de Friezenkerk. De Friezenkerk ligt op een steenworp afstand van de Sint Pieter en is een ontmoetingsplaats voor Nederlandse pelgrims in Rome.

In het Geloofsgesprek vertelt de bisschop vanaf het Sint Pietersplein in Rome over de ontmoeting met paus Franciscus op vrijdag 11 november. De toespraak die de bisschop voor de paus had voorbereid, heeft hij bij het gesprek overhandigd, vertelt hij. De paus wilde namelijk zoveel mogelijk tijd nemen voor het onderlinge gesprek. Paus Franciscus vroeg bisschop Van den Hende als voorzitter van de bisschoppenconferentie om het gesprek te leiden. Overigens hield ook de paus bij het vorige ad limina bezoek (2013) geen toespraak. Hij gaf deze destijds op papier mee en nam ook toen zoveel mogelijk tijd voor het gesprek.

“De paus gaf in het gesprek een aantal antwoorden op vragen die te maken hadden met wat hij zich voorstelt als belangrijke taak voor de bisschoppen”, vertelt de bisschop. “Hij zei dat de bisschoppen nabij moeten zijn aan hun gelovigen, en dat dit op de eerste plaats betekent dicht bij God blijven met je gebed. Wat je verder ook allemaal moet doen, het gebed moet je niet verwaarlozen, zei hij. De tweede nabijheid was aan elkaar als bisschoppen. Je bent als groep bisschoppen werkzaam in een bepaald gebied, waar je als opvolgers van de apostelen verantwoordelijk bent voor de voortgang van het evangelie. Dus blijf dicht bij elkaar. Het derde is nabij zijn aan de priesters die in de parochies verschillende verantwoordelijkheden dragen namens de bisschop om de geloofsgemeenschap te leiden en met anderen op te bouwen. De vierde nabijheid is die aan de gelovigen die gedoopt zijn en die tot die Kerk behoren, en aan alle mensen die op zoek zijn en die daar naartoe willen groeien.”

De ontmoeting op 11 november duurde een uur en drie kwartier. Aan het eind ervan plaatste de paus zijn naam op een kaart die de bisschoppen hadden getekend voor bisschop Liesen die vanwege ziekte niet deel kon nemen aan het ad limina bezoek en de kaart voor bisschop Van Burgsteden die vanwege zijn hoge leeftijd afmeldde.

Homilie bisschop Van den Hende, Friezenkerk

Maleachi 3, 19-20a

2 Tessalonicenzen 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

Broeders en zusters, u thuis en hier in de Friezenkerk voor de viering van de eucharistie. Deze zondag zijn we met meerdere bisschoppen uit Nederland aanwezig. De afgelopen dagen mochten wij hier in Rome het Ad Limina bezoek afleggen. ‘Ad Limina’ betekent: ‘naar de drempels’. Dat wil zeggen: wij hebben de graven van de heilige Petrus en Paulus bezocht. In het licht van het geloof in de verrijzenis worden de graven aangeduid als de drempels naar het eeuwig leven.

Het Ad Limina bezoek hier in Rome was allereerst een bedevaart om de apostelen Petrus en Paulus te eren. Daarnaast mochten wij vrijdag paus Franciscus ontmoeten, de opvolger van Petrus, en we hadden gesprekken met de medewerkers van de paus van de Romeinse curie. Dit waren bijzondere dagen.

En vandaag vieren wij hier dichtbij het Sint Pietersplein met u de eucharistie. We sluiten aan bij het ritme van het liturgisch jaar van onze wereldwijde Kerk. Volgende week is alweer de laatste zondag, het hoogfeest van Christus Koning. Naarmate het einde van het kerkelijk jaar nadert, kan naar aanleiding van de Schriftlezingen de vraag naar boven komen: hoe staan we als leerlingen van Christus in het leven? Waar komt het op aan in ons leven als christenen? Wat brengen we ervan terecht?

De eerste lezing uit de profeet Maleachi benadrukt dat ons leven niet beheerst moet worden door hoogmoed en daden van kwaad en onrecht, maar dat wij in ons doen en laten verbonden moeten zijn met de Naam van de Heer.

In de tweede lezing roept de apostel Paulus op om Christus na te volgen. Op die weg gaat Paulus ons voor. Paulus heeft zich veel moeite getroost om de boodschap van Gods liefde en barmhartigheid te verspreiden. Hij gelooft in Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer. Hij gaat voor Hem tot het uiterste.

In het evangelie is het Christus zelf die -nog vóórdat zijn lijdensweg begint- voorvoelt wat Hem te wachten staat. Ondanks zijn barmhartigheid en liefde krijgt Hij te maken met valse aanklachten, bespotting en de veroordeling tot de dood. Maar de Heer ging het lijden en de dood niet uit de weg.

Na Jezus’ dood en zijn verrijzenis op Pasen, hebben de apostelen en vele anderen in de loop van de eeuwen geloof gehecht aan het evangelie en hebben zij hun eigen levensweg verbonden met de kruisdood en de verrijzenis van Christus. Met Pasen voor ogen, hielden zij vast aan hun geloof in het Rijk van God. In kracht van de Heilige Geest gaven zij ondanks dreiging en tegenwerking niet op. Jezus zegt: ‘Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen’.

Standvastig zijn in geloof en liefde. Vandaag, deze zondag voorafgaande aan het feest van Christus Koning, is door paus Franciscus ingesteld als Werelddag van de Armen. De paus benadrukt dat Jezus Christus zich klein heeft gemaakt omwille van ons door mens te worden. In de woorden van Paulus: ‘Jezus is om uwentwil arm geworden’ (2 Korintiërs 8, 9).

Op de Werelddag van de Armen vraagt paus Franciscus om solidariteit met vluchtelingen en met mensen in oorlogsgebieden, met hen die gebrek hebben aan voedsel, water, medische zorg en genegenheid. Wanneer wij geloven in Christus, dan volgt daaruit dat wij ook volharden in liefde en solidariteit met hen die arm zijn. Paus Franciscus stelt dat we ons geloof en de liefde van Christus in praktijk brengen door middel van een directe betrokkenheid, wereldwijd en dichtbij.

Naast volharden in gebed en trouwe kerkgang getuigt daarom ook de liefde voor de armen van ons geloof in Christus, juist ook in onze tijd. In de woorden van de heilige paus Paulus VI: we zijn geroepen om te bouwen aan een beschaving van liefde die steeds meer de contouren aanneemt van het Rijk van God, in het besef dat uiteindelijk de voltooiing komt van God zelf. Dat is op weg naar volgende week, het feest van Christus Koning, onze roeping en uitdaging. Jezus zegt: ‘al wat gij doet voor de geringsten der Mijnen, doet gij voor Mij’ (cf. Matteus 25, 40).

Amen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven