Inspiratie

Adventsviering Vronesteyn: God die mens wordt maakt zich klein

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 20 december 2023

Foto's: Bisdom Rotterdam

In de laatste week van de Advent kwamen de bisschop, staf en studenten van Vronesteyn samen voor de adventsviering

Op maandag 18 december kwamen de bisschop, staf en studenten van Vronesteyn samen voor de adventsviering van Vronesteyn. De derde kaars op de adventskrans brandde tijdens de viering van de eucharistie in de kapel van Vronesteyn. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering. Rector Walter Broeders, spirituaal Rochus Franken, oud-rector Huub Flohr en Arno Aardoom, die in november de priesterwijding ontving, concelebreerden.

Aan het begin van de eucharistieviering heet de rector iedereen welkom. De adventsbijeenkomst is een jaarlijks terugkerende ontmoeting met na de eucharistieviering een gezamenlijke maaltijd.

In zijn homilie staat de bisschop stil bij de heilige Franciscus van Assisi en de kerststal. “Franciscus richtte 800 jaar geleden de eerste kerststal in om te gebruiken bij zijn prediking. Als diaken wilde hij het evangelie verkondigen met de woorden van de Schrift zelf, maar het ook tot uitdrukking brengen. Hij maakte de verkondiging van de menswording van het woord van God aanschouwelijk door een levende kerststal.”

“God maakt zich zo klein dat Hij in ons midden komt en ons leven wil delen. God die zo groot is, neemt genoegen met een levensstaat van kou en afwijzing. Dat is heel bijzonder. En Franciscus raakte daar niet over uitgesproken”, preekt de bisschop.

De bisschop spreekt over de drievoudige komst van de Heer: zijn komst als klein kind, zijn komst aan het eind van de tijd en zijn komst in ons hart. “Voor Franciscus was de komst van de Heer in de eucharistie de voortzetting van Gods nederigheid”, zegt hij. “God die mens wordt maakt zich klein. God die aan het kruis sterft maakt zich klein. En in het sacrament van de eucharistie is Hij bij ons in de nederige gedaanten van brood en wijn, zijn lichaam en bloed.”

“Als God zich dan zo klein maakt, met een Grieks woord ‘kenosis’ ofwel ontlediging, mogen wij Hem aanbidden, in dankbaarheid en eerbied neerknielen (‘eusebeia’) ”, aldus de bisschop “Jozef en Maria maakten zich klein voor Gods plan. En ook wij mogen ons klein maken op de weg van de Heer. Niet zelf de regie houden, maar ons klein maken voor God. Want dan pas zal Hij ten volle in ons kunnen uitwerken waartoe we zijn geroepen.”

“Mogen wij in deze eucharistie op weg naar Kerstmis die nederigheid van de Heer niet alleen bewonderen, maar ook beter leren kennen en vragen aan de Heer dat we die nederigheid kunnen opbrengen in ons eigen leven, zoals Maria en Jozef. Daar mogen we in elke eucharistieviering aan herinnerd worden als we zeggen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en ik zal gezond worden.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven