Inspiratie

Adventsviering Vronesteyn: Jozef als voorbeeld voor je roeping

Door: Bisdom vrijdag 22 december 2017

De kerststal van Vronesteyn. (Foto: Peter van Mulken)

Bisschop, staf en studenten van Vronesteyn vieren de Advent

“De adventstijd is van ouds een periode van verlangend uitzien naar de komst van de Heer. Maar misschien moeten we het omdraaien. Dat we beseffen dat het Gods verlangen is om naar óns toe te komen.” Hiermee opent Mgr. Van den Hende op 18 december zijn homilie tijdens de adventsviering van priester- en diakenopleiding Vronesteyn in de huiskapel in Voorburg. “Paus Benedictus heeft dat meerdere keren in zijn scheppingstheologie onderschreven: Waarom is alles gemaakt en geschapen? Dat is om de context te hebben van het verbond tussen God en mens”, zegt de bisschop.

“Het is goed om in deze adventstijd te beseffen dat God het verlangen heeft om bij ons te zijn. De vervolgvraag is niet of we God dan maar zijn zin moeten geven, want dan gaan we met Hem om alsof Hij een klein kind is. Hij is de God van hemel en aarde en zo een superieur gedrag past ons niet. Wat wel belangrijk is: dat we beseffen dat God in zijn grootheid naast ons is komen staan. Daaruit spreekt zijn verlangen om bij ons te zijn. Onze roeping is om dat verlangen van God te beantwoorden met een volmondig ‘ja’. En daarom vieren we ieder jaar opnieuw de Advent, omdat we dat niet in één keer voor elkaar krijgen.”

“God schept, en in de schepping is een verbond met ons gesloten. Heel bijzonder in Jezus Christus heeft God een gezicht gekregen: wie Jezus ziet, ziet de Vader. Wij mogen opnieuw ons hart scherpen om te zien hoe groot Gods verlangen is om bij ons te zijn; hoe groot zijn intentie is vanaf het begin om met ons om te gaan. Het is een echt antwoord op zijn roepstem als wij in staat zijn om dat verlangen te beantwoorden. Niet zomaar als het ons uitkomt, maar als fundament van ons leven.”

“Het verlangen van Jozef is een verlangen om te doen wat God behaagt.”

“Je mag ook kijken naar de reactie die Jozef aan de dag legt. Hij is met Maria verbonden geraakt, maar is wel geschokt wanneer zij zwanger blijkt te zijn zonder zijn tussenkomst. Hij wil in stilte van haar scheiden. Zo is Jozef ook wel weer: hij wil haar niet te schande maken of haar in de schijnwerpers afbranden. Hij wil in stilte bij haar weggaan. En dan is het God zelf die opnieuw aan Jozef bekend maakt wat zijn intentie is. Jozef is iemand die zich laat gezeggen. Hij is iemand die afziet van zijn eigen plannen, en zich voegt in de geschiedenis van ‘God met ons’.”

“Het verlangen van Jozef is een verlangen om te doen wat God behaagt. Dat is iets anders dan een gevoel van verlangen op het spoor proberen te komen. De houding van Jozef is fundamenteler. Ook als je het niet voelt, of als er andere dingen op de voorgrond komen, dat je dan toch zegt: “In gehoorzaamheid wil ik doen wat God van mij vraagt.”

“In de adventstijd mogen wij die keuze opnieuw maken. Het is goed dat we de Advent van God krijgen. Wat de Kerk ons geeft, is ten diepste ook een geschenk van de Heer. Wij mogen opnieuw ons hart afstemmen op God zelf. Niet alleen in deze adventstijd, maar ons hele leven, om onze roeping te beseffen als een gehoorzaam zijn aan God. Dat ons verlangen vooral daardoor wordt geleid, en we ook bij slecht weer en bij minder vrome momenten toch vast kunnen houden aan wat de Heer voor ogen staat. We mogen daarbij kijken naar hoe Jozef in staat was zijn leven af te stemmen op de Heer.”

Foto: Peter van Mulken

“Er zijn prachtige iconografische afbeeldingen waarbij Jozef als het ware op zijn hand steunt en de andere kant uitkijkt, terwijl Maria zich om het kind bekommert. Daarmee wordt gezegd: het is Jozef ook nog niet helemaal duidelijk, maar hij wil gehoorzaam zijn aan de Heer, de wil van God doen. Er wordt van Jozef gezegd dat hij een rechtvaardige is en vrome man, door zijn volgehouden trouw aan God en aan Maria en het Kind. Hij wil de weg gaan die de Heer voor ogen staat. Ook al zal Jozef zelf zijn bezwaren hebben gehad, zijn vragen en zijn angsten.”

“Op deze manier komt Jozef in het evangelie als een menselijke persoon naar ons toe. We mogen hem vragen, op zijn voorspraak, dat wij op onze beurt een antwoord geven op het verlangen van God en zijn plan met ons. Een antwoord dat past bij ons hart. Mogen we daar de Heer om bidden, heel bijzonder ook in dit huis van opleiding en vorming, dat we steeds opnieuw gehoor mogen geven aan de Heer. En dat zijn verlangen ons verlangen mag voeden.”

Foto: Peter van Mulken

Na de eucharistieviering is er een maaltijd voor de priester- en diakenstudenten, stafleden en het personeel van Vronesteyn. “Dat is traditie”, legt rector Broeders uit. “We vieren de adventstijd, met ook een maaltijd. Het gaat niet zozeer om wat we eten, maar dat we samenzijn. En met de bisschop in ons midden is dat natuurlijk heel bijzonder. Hij gaat voor in de eucharistie en inspireert ons op weg naar Kerstmis.”

Op het einde van het diner spreekt de rector de aanwezigen toe: “Ben je klaar voor Kerstmis? Wat moet er allemaal nog gebeuren, in je hoofd, in je hart? In je hoofd ben je misschien bezig met de praktische voorbereidingen. Maar ben je ook in je hart klaar voor Kerstmis?”

Hij legt aan de hand van een hardloper uit dat Kerstmis meer is dan een gevoel: “Mensen die hardlopen ontwikkelen een stofje in hun hoofd, waardoor ze een gevoel van geluk ervaren. Daarom willen hardlopers alleen maar meer hardlopen. Ze raken er als het ware aan verslaafd. Ik denk dat bij de gezelligheid van Kerst ook een stofje wordt afgegeven in je hoofd, waardoor je je gelukkig voelt: gezellig aan tafel met z’n allen, en als gezin fijn samen naar de kerk waar het bekende ‘stille nacht heilige nacht’ klinkt. Dat geeft een gevoel van geluk, en dat is goed. Maar Kerstmis is méér dan een stofje in je hoofd, een gevoel van geluk. Kerstmis gaat over God die mens wordt. Met Kerstmis mag je ziel herademen.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven