Inspiratie

Arno Aardoom opgenomen als kandidaat voor de wijding

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 27 april 2023

Arno Aardoom spreekt de Geloofsbelijdenis en de Eed van Trouw uit. (Foto: Bisdom Rotterdam)

“Hier ben ik”, Geloofsbelijdenis en Eed van Trouw

Voorafgaand aan de diakenwijding (21 mei) is priesterstudent Arno Aardoom opgenomen als kandidaat voor de wijding (‘admissio’, ofwel aanvaarding). Dat gebeurde in de kapel van Vronesteyn op 26 april in de aanwezigheid van zijn ouders. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering. Rector Broeders concelebreerde, samen met pastoor Glas van Arno’s stageparochie (parochiefederatie HH. Clara en Franciscus). Studiecoördinator Stalmeier was lector. De viering met de admissio kon worden gevolgd als livestream.

Bij de admissio verzoekt de rector de kandidaat om naar voren te komen. De admissio vindt plaats op basis van het getuigenis van de verantwoordelijken van de opleiding en vorming. De kandidaat zegt tegen de bisschop: “Hier ben ik.” Daarna vraagt de bisschop aan de kandidaat of hij bereid is zijn voorbereiding op de wijding te voltooien en na zijn wijding het dienstwerk in de Kerk te aanvaarden, in de Geest van Christus de Heer. Ook spreekt de wijdingskandiaat in deze viering de Geloofsbelijdenis en de Eed van Trouw uit. Al eerder sprak Arno Aardoom “hier ben ik” uit. Dat gebeurde in de opleiding bij de aanstelling tot lector en de aanstelling tot acoliet. Bij de diakenwijding en de priesterwijding zullen de woorden opnieuw worden uitgesproken.

In zijn homilie bedankt de bisschop de ouders van Arno Aardoom, omdat zij hem op de weg van het evangelie en de persoonlijke band met de Heer hebben gezet: “‘Hier ben ik’ is zeker de persoon zelf die antwoordt op de roepstem van God, maar dat is nooit zonder de context van de Kerk en ook niet zonder de context van je eigen familie waar je het eerst het gebed, de band met de Heer en de waarde van het evangelie hebt mogen ontdekken.”

Rector Broeders spreekt het woord van welkom uit.

“Je beschikbaar stellen voor het dienstwerk van het gewijde ambt is in de gemeenschap van de Kerk een belangrijke stap”, zegt de bisschop tegen de kandidaat voor de wijding. “Want hoe zouden wij zonder de viering van de sacramenten verder moeten? Hoe zouden wij zonder de band met de Heer in de verkondiging de weg van het evangelie kunnen vasthouden? We zijn blij dat jij op die weg ook bedienaar zult kunnen zijn van het woord en uiteindelijk ook als je priester bent van de tafel van de eucharistie.”

In de paastijd is de eerste lezing in eucharistievieringen uit het boek Handelingen van de apostelen. Daarin wordt geschreven over de vreugde van de leerlingen van de Heer, omdat Jezus was verrezen, maar ook over ernst van verdrukking en de beproevingen van de eerste leerlingen. “Er is de vreugde van ons geloof, maar ook het besef dat het ernst is als je op de weg van de Heer wilt volharden”, zegt de bisschop. “Vandaag klinkt ook die ernst door. Er komt een verantwoordelijkheid op je schouders, Arno, die je als bedienaar van de Kerk op je wilt nemen. Daarom ook dat je vandaag de Geloofsbelijdenis luid en duidelijk wil uitspreken en de Eed van Trouw uitspreekt.” De Eed van Trouw gaat over de eenheid van de Kerk: in het samen vieren van de sacramenten, in de leer en de verkondiging van het evangelie, met de paus en de bisschoppen. Het uitspreken ervan is een “je toevertrouwen aan de Kerk”, zegt de bisschop, “met je eigen ondervinding en je persoonlijke geloof.”

Arno Aardoom beantwoordt de vragen van de bisschop in de ritus van de admissio.

De bisschop spreekt de hoop uit dat Vronesteyn steeds opnieuw een huis mag zijn van opleiding, vorming en toerusting van priesters en diakens voor de parochies in het bisdom. “Om zo goed mogelijk gehoor te geven aan de roepstem van de Heer, want de Heer roept nog steeds. Hij roept ouders om hun kinderen vertrouwd te maken met het evangelie. En hij roept jou, Arno, om zorg te dragen voor de mensen die jou worden toevertrouwd in het parochieleven.”

Arno Aardoom ontving als priesterstudent voor het bisdom Rotterdam zijn opleiding en vorming via Vronesteyn aan de priesteropleiding Bovendonk. De diakenwijding op 21 mei zal hij daarom ontvangen van bisschop Liesen van Breda tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in Teteringen.

Bekijk de eucharistieviering met de ritus van de admissio (aanvaarding) en met de Geloofsbelijdenis en het uitspreken van de Eed van Trouw hieronder of via het YouTube-kanaal van het bisdom.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven