Inspiratie

‘BAR’ presenteert onderzoek ‘digitaal collecteren’

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 29 november 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Jongeren van de Bestuurs Academie Rotterdam onderzoeken voor parochies de mogelijkheden van digitaal collecteren

Het economaat van het Bisdom Rotterdam organiseert enkele malen per jaar bijeenkomsten per vicariaat om kennis en informatie uit te wisselen. De najaarsbijeenkomsten vonden plaats op maandag 25 november (vicariaat Rotterdam, Adelbertkerk in Delft) en donderdag 28 november (vicariaat Den Haag, Parochieel Centrum de Kapelaan in Zoetermeer). De bijeenkomsten werden geopend door vicaris Egging (vicariaat Rotterdam) en vicaris Van Deelen (vicariaat Den Haag).

De vicarissen vragen deze avonden samen met algemeen econoom John Bakker ook aandacht voor het kerstnummer van Tussenbeide. Parochies wordt op het hart gedrukt deze bij het uitgaan van de kerk met Kerstmis persoonlijk uit te delen. De Tussenbeide bevat deze keer een folder van Centrum Vronesteyn voor de priester- en diakenopleiding met een acceptgiro. Bovendien zit er vanwege Kerstmis het magazine bij dat katholiekleven.nl maakte voor parochies. “Kerk zijn heeft te maken met geloof, hoop en liefde”, zegt vicaris Egging daarover op de bijeenkomst in Delft. “Daarover gaat ook dit blad dat als presentje wordt verspreid met de Tussenbeide. Deel het uit.”

De vicariaatsbijeenkomsten worden goed bezocht, met op de eerste avond rond de vijftig en op de tweede avond ongeveer dertig deelnemers, en zijn zoals gebruikelijk een intensieve bijpraatsessie met allerhande onderwerpen van het economaat rond financiën en gebouwen. Te gast is deze keer in het bijzonder Robin Keijzer. Hij neemt deel aan de BAR (Bestuurs Academie Rotterdam, van en voor jongeren uit het bisdom) en vertelt over het project ‘digitaal collecteren’. Kerkbalansconsulent Ad Sosef introduceert hem en geeft aan hoe belangrijk de collectes zijn. In het bisdom Rotterdam staan de collectes voor 16% van de opbrengsten in de parochies. Naast de actie Kerkbalans zijn ze dus erg belangrijk.

Foto: Bisdom Rotterdam

“De Bestuurs Academie Rotterdam, de BAR, heeft drie pijlers”, vertelt Robin, “We komen bij elkaar om te leren en voor ons netwerk, omdat we elkaar in de toekomst ook tegen zullen komen als we bijvoorbeeld een bestuurlijke functie krijgen. En daarnaast pakken we projecten op, zoals het project digitaal collecteren. We onderzoeken de mogelijkheden daarvan, zodat niet elke parochie dat op zich hoeft te doen en we voor het bisdom een advies kunnen uitbrengen waar parochies allemaal wat aan hebben.”

Robin zet de overwegingen uiteen en de afwegingen die werden gemaakt bij het beoordelen van verschillende apps die er zijn. Je telefoon pakken om een betaling te doen kan een afleiding zijn tijdens een viering en het is goed daar alert op te zijn. Op sommige apps kun je een betaling ook vooraf klaarzetten. Maar dat heeft als nadeel dat een extra oproep tijdens een goed aangekondigde collecte dan zijn uitwerking mist.

Uit de vergelijking kwam uiteindelijk de Givt-app als beste naar voren. Robin: “Al met al bleek deze het meest eenvoudig in het gebruik. Ook hoef je er geen abonnement voor af te sluiten. De app werkt anoniem en is veilig. Als gebruiker krijg je, net als bij andere apps overigens, een overzicht dat je kunt gebruiken om je giften aan de parochie af te trekken van de belasting. Je kunt ook geven aan de collecte als je vanuit thuis via de kerkradio de mis meemaakt. Ook belangrijk is dat je bij deze app tijdens de collecte niet per se internet nodig hebt. Dat is handig in kerken die vaak dikke muren hebben.”

“Mensen hebben steeds minder contant geld bij zich. Dat geldt zowel jong als oud.”

Robin laat zien hoe de app eruit ziet en vertelt dat deze werkt met een chip die in het collectemandje zit. Door de telefoon erbij te houden, wordt het bedrag gegeven dat de gebruiker zelf instelt. Een interessante toepassingen voor de parochie is ook de QR-code die kan worden aangemaakt. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld het kaarsengeld in de Mariakapel betalen, of een bijdrage geven voor een deurcollecte met een specifiek doel.

In het gesprek dat volgt, wordt onder meer gevraagd naar de kosten. Er zijn enige kosten mee gemoeid, maar ervaringen elders laten zien dat de opbrengsten ook stijgen. In het nieuwe jaar wordt voor de zomer op drie verschillende plekken in een pilot gekeken hoe de app in de parochiepraktijk werkt. Daarbij zal ook worden gelet op de kosten en de baten. Algemeen econoom John Bakker onderstreept de noodzaak om nu deze start te maken: “Mensen hebben steeds minder contant geld bij zich en dat geldt zowel jong als oud. We verwachten dat het ons iets gaat brengen, zeker ook vanwege het gemak voor de gebruiker.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven