Inspiratie

Bestuurswerk met het geloof voorop - Cursus

Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 september 2023

Bisschop Van den Hende verzorgde de eerste inleiding van de cursus. Hij sprak over: Kerk zijn is een roeping. (Foto's: Bisdom Rotterdam)

Nieuwe start van de cursus voor parochiebestuurders

Op zaterdag 2 september startte de nieuwe reeks van de cursus voor parochiebestuurders. De cursus wordt elk jaar gegeven voor nieuwe parochiebestuurders en voor bestuurders die eraan deel willen nemen als opfriscursus. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: online bijeenkomsten en een fysieke ontmoeting, waaraan de bisschop deelneemt, leden van de bisdomstaf en medewerkers van het bisdom.

Eerdere keren werd de cursus afgesloten met de fysieke ontmoeting. Deze keer is die ontmoeting naar voren gehaald als opening. Vicaris-generaal Lex van Deelen heet de ruim twintig deelnemers welkom aan het begin van de ochtend, wanneer iedereen zich heeft verzameld in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs.

Vicaris-generaal Van Deelen en pastoor Bladowski van de Parochie Christus Koning, waar de kerk in Berkel en Rodenrijs onderdeel van uitmaakt.

“Aan het begin van de cursus voor nieuwe bestuursleden zijn we met de eucharistie begonnen, omdat we ons werk als bestuurders in de parochie en ook op het bisdom steeds mogen doen met het geloof voorop”, zegt bisschop Van den Hende daarover in zijn homilie. “Besturen gaat niet alleen over geld, organisatie en een goede planning. Het gaat ook om het geloof voorop zetten. Dat is immers de reden waarom we de Kerk verder brengen, ook in onze tijd.” Vanuit de evangelielezing van de dag (Matteüs 25) gaat de bisschop in op talenten.

“Talenten kunnen geldstukken zijn en dan gaat het om de opbrengst die je weet te genereren. Maar talenten zijn voor ons veel meer de gaven die we van de Heer gekregen hebben en die we mogen gebruiken ten dienste van de gemeenschap van de Kerk. Dan kunnen we ons verheugen over goede vruchten, over een goede opbrengst, als het ons verder helpt op de weg van het evangelie. Zolang we onze gaven en talenten samenbrengen en niet alleen geconcentreerd zijn op wat we zelf goed kunnen, komen we als gemeenschap verder op de weg van de Heer. We mogen op die weg op de Heer rekenen. Hij geeft ons de kracht, de inspiratie en is de bron van onze talenten.”

Besturen gaat over geld, organisatie, een goede planning, met het geloof voorop. “Het geloof is immers de reden waarom we de Kerk verder brengen, ook in onze tijd”, zegt de bisschop.

Na de eucharistieviering wordt de ontmoeting vervolgd in de zaal achter de kerk. Bisschop Van den Hende verzorgt daar de eerste cursusinleiding: Kerk zijn is een roeping. “We zijn, zoals gezegd, met het geloof voorop met elkaar onderweg. Dat betekent dat je je geroepen mag weten door God om een aandeel te hebben in die voortgang van de Kerk”, zegt hij. De bisschop is blij met de deelname uit parochies uit het hele bisdom. “Het is belangrijk om elkaar te zien en ook heel concreet de binding tussen bisdom en parochies. We leven nu eenmaal niet van correspondentie via de mail, maar ook door elkaar te zien en in gesprek te zijn.” De bisschop spreekt over de zending van de Kerk en zegt: “Uw taak als bestuurder is een roeping, want u bent geroepen om verantwoordelijkheid te dragen voor uw parochie. En u kunt, als u uw ogen en uw hart openhoudt, de talenten van anderen ontdekken, en mensen betrekken bij de Kerk.”

Aan de gesprekstafels is veel gelegenheid voor kennismaking en uitwisseling.

De deelnemers verdelen zich opnieuw over de tafels om in een nieuwe samenstelling het vervolg mee te maken. Er ontstaan zo vijf tafels met mensen uit verschillende parochies. Medewerkers van het bisdom en de bisschop rouleren en gaan telkens in tien minuten in gesprek met elke tafel. De gesprekken zijn een goede manier om onderling kennis te maken en te spreken over een aantal onderwerpen op het snijvlak van parochies en bisdom: economaat, gebouwen, communicatie, stafzaken.

Voor deelnemers en medewerkers van het bisdom was het een mooie start die een goede basis legde voor de rest van de cursus. Daarin staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Financiën
  • Het parochiebestuur
  • Kerkgebouwen
  • Personeel en vrijwilligers
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven