Inspiratie

Bisdom Rotterdam start Holymass.nl

Door: Bisdom donderdag 27 juli 2017

Schildering van het Laatste Avondmaal, Eendrachtskapel Rotterdam. (Foto: Ramon Mangold)

Nieuwe website ontsluit internationale eucharistievieringen in het bisdom Rotterdam

Op donderdag 27 juli ging de website holymass.nl online. Deze website ontsluit een groot deel van de internationale eucharistievieringen in de migrantenparochies en –gemeenschappen in het bisdom. Het bisdom Rotterdam heeft een groot aantal katholieke migrantenparochies, zoals bijvoorbeeld de parochie La Sagrada Familia in de stad Rotterdam voor Spaanstaligen en de Franstalige parochie Tous les Saints in Den Haag.

De zorg voor het rooms-katholieke migrantenpastoraat is toevertrouwd aan de afzonderlijke bisdommen. In het bisdom Rotterdam is vicaris-generaal Verbakel verantwoordelijke voor de aandacht voor de migrantenparochies. Landelijk is hij voorzitter van Cura Migratorum, waar bisdommen onderling overleggen en contact houden inzake het pastoraat voor migranten. Vicaris-generaal Verbakel zegt bij de start van de nieuwe website: “Geloven is een vorm van communiceren. Dat doe je altijd het beste in de taal die je in je jeugd hebt meegekregen. Het is voor ons geloven daarom van belang dat je in je moedertaal kunt bidden. Dat geldt voor Nederlanders en evenzeer voor hen die van elders komen. Hoe goed je je ook kunt uiten in een andere taal, het blijft een tweede laag.”

De nieuwe website ontsluit ongeveer twintig parochies en migrantengemeenschappen. Het overzicht is nog niet volledig. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de Ursula parochie in Delft, waar elke zondag om 18.30 uur de eucharistie in het Engels wordt gevierd. De vicaris-generaal sluit een uitbreiding van het overzicht dat de website www.holymass.nl geeft niet uit.

“Katholieken die migrant zijn en die hier al langere tijd wonen en werken weten via hun netwerk over het algemeen heel goed hun parochie te vinden. Zij zijn uiteraard ook van harte welkom om de eucharistie mee te vieren in de Nederlandstalige parochies in het bisdom. We zien dat steeds vaker gebeuren. Migranten die hier al langere tijd zijn, vinden vaak de weg naar Nederlandstalige parochies, terwijl studenten en expats die hier een paar jaar verblijven nooit zullen doorstromen, maar wel verbinding willen leggen met de kerk.” Naast migrantenparochies zijn er ook gemeenschappen van migranten, legt de vicaris uit. Deze gemeenschappen hebben niet de status van parochie met een eigen parochiebestuur et cetera, maar komen bij elkaar als groep op een parochielocatie. “Denk bijvoorbeeld aan een stad als Den Haag, waar verschillende migrantengemeenschappen een plek hebben binnen de parochie Maria Sterre der Zee.”

'De Rooms-Katholieke Kerk is een Wereldkerk en het bisdom Rotterdam een internationaal bisdom.'

“Zowel de eucharistievieringen in de migrantenparochies als in migrantengemeenschappen worden beter ontsloten met deze website. Het bisdom heeft daarbij met name mensen op het oog die in Nederland nog geen netwerk hebben van familie en vrienden die hen op een heilige mis kunnen wijzen. Zij zullen zich voor een katholieke eucharistieviering allereerst via internet oriënteren. Denk bijvoorbeeld aan katholieke toeristen die plaatsen in het bisdom bezoeken en die op zondag de mis willen bezoeken. En denk aan katholieke expats en jonge professionals die hier kortere of langere tijd werken of studeren. Voor deze groep is soms ook niet het land van herkomst de gemene deler, maar de taal. Zo kan iedereen die het Engels machtig is in deze taal de mis meemaken bijvoorbeeld in Rotterdam in de Eendrachtskapel. Elke zondag wordt daar om 18.00 uur de eucharistie in de Engelse taal gevierd. Daar mengen zich studenten, die tijdelijk in Nederland zijn, en jonge professionals met migranten die hier al langer zijn en blijven.”

“Het bisdom Rotterdam is een internationaal bisdom, waar katholieken uit vele landen samen hun geloof vieren en belijden en handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Het bisdom zet zich in voor een goed pastoraal aanbod. Het bisdom werkt hiervoor ook samen met religieuzen die de talen machtig zijn en die vaak in de landen hebben gewerkt waar migranten vandaan komen. Of de religieuzen zelf zijn migrant. De Rooms-Katholieke Kerk is een Wereldkerk en het bisdom Rotterdam een internationaal bisdom”, aldus vicaris-generaal Verbakel.

Parochies in het bisdom Rotterdam worden uitgenodigd een link aan te maken naar de site. De website functioneert als een portal. Naast de informatie over de eucharistievieringen zijn adresgegevens opgenomen met een kaartje en links naar websites.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven