Inspiratie

Bisdombrede meet & greet vrijwilligers Kerkbalans

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 26 september 2023

Foto: Bisdom Rotterdam

Vrijwilligers voor de actie Kerkbalans kwamen samen in Gouda

In parochies zijn de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans in gang. Ruim dertig parochievrijwilligers die betrokken zijn bij de actie Kerkbalans kwamen op woensdag 20 september samen in de ruimte bij de H. Josephkerk in Gouda. De meet & greet wordt elk jaar georganiseerd vanuit het bisdom om bij te praten en inspiratie op te doen voor de komende actie. De actieperiode Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari.

Daphne van Roosendaal opent de avond. Ze heet alle aanwezigen welkom. “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” is de oproep van Kerkbalans. De inkomsten van vandaag zijn bedoeld om nu en in de toekomst samen Kerk te zijn. In oktober vindt in Rome de bisschoppensynode plaats over de synodale Kerk. De drie trefwoorden van die synode (communio, participatio, missio) gaan over de verbondenheid met elkaar rond Christus en participeren in de missie van de Kerk. “Ook Kerkbalans kunnen we in dat verband zien”, zegt Daphne van Roosendaal. “Meedoen met de actie Kerkbalans is een uitdrukking van verbondenheid en ondersteunt de missie van de Kerk.”

Daarna vertelt Ad Sosef over de instructiebijeenkomsten voor ledenadministrateurs, die dit najaar vanuit het bisdom worden gehouden. De avond na de meet & greet is er bijvoorbeeld ook een instructiebijeenkomst specifiek voor vrijwilligers die de ledenadministratie gebruiken voor Kerkbalans. Door de koppeling van DocBase en Exact Online kan een parochie gericht mensen benaderen en worden bijdragen goed geregistreerd. Dat is ook zo als de parochie een QR-code gebruikt om het mensen makkelijk te maken hun bijdrage te geven.

Celine Timmerman begeleidt voor het bisdom parochies bij het maken van een eigen lokale Kerkbalansfolder. “Jullie zijn als vrijwilligers erg druk voor Kerkbalans”, vertelt ze. “We helpen daarom graag bij het maken van een sterke lokale folder, die professioneel is qua opmaak, tekst en fotografie.” Ze benadrukt het belang van eigen foto’s, omdat die de geloofsgemeenschap het meest herkenbaar in beeld brengen. Parochies kunnen de voorkant van hun folder ook laten afdrukken als poster. “Als daar de eigen QR-code van de parochie op staat, kunnen mensen die in het voorbijgaan makkelijk scannen en ook zo hun bijdrage voor Kerkbalans geven.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Iemand uit de zaal vraagt of parochies naast de folder nog een brief maken. Veel parochies zijn daar inderdaad mee gestopt, omdat alle informatie op een aantrekkelijke manier in de folder is opgenomen. Een van de deelnemers geeft aan dat haar parochie nog wel een brief maakt. Dat is een specifieke brief aanvullend op de folder, waarin parochianen persoonlijk worden aangeschreven in het verlengde van hun eerdere bijdrage.

Op de avond is ruim gelegenheid voor onderlinge uitwisseling aan de hand van twee vragen: 1) Organiseert u als parochie/geloofsgemeenschap een startmoment, waarom wel/niet? Als u een startmoment organiseert, hoe ziet dat eruit? 2) Wilt u in 2024 nieuwe mensen uitnodigen om mee te doen aan Kerkbalans om het draagvlak te verbreden, waarom wel/niet? Als u nieuwe mensen wil uitnodigen, hoe doet u dat?

Verschillende parochies organiseren een koffiemoment voor de vrijwilligers die de folders bezorgen met wat laatste informatie over de actie. In een enkel geval wordt aangegeven dat die vrijwilligers een aantal maanden later opnieuw worden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn, als bedankje op het moment dat de voorlopige resultaten bekend zijn. Parochies die een startmoment organiseren waarbij ze lokale media uitnodigen, doen dat vaak in samenwerking met andere kerken. Sommige parochies vragen zich af hoe je een startmoment goed kunt houden als je vier of zes verschillende locaties hebt en de afstanden daartussen groot zijn. Het gesprek over nieuwe mensen betrekken bij de actie Kerkbalans concentreert zich in de groepen op het benaderen van nieuwe parochianen. Parochies sturen hen een welkomstbrief. Anderen vatten het plan op om ook een folder te maken met informatie hoe mensen financieel kunnen bijdragen.

Het belang van de actie Kerkbalans voor parochies is niet te onderschatten. “Maar reken ook de collectes mee”, benadrukt Agnes Jansen van het economaat in de laatste bijdrage op deze avond. Op veel plekken is Kerkbalans een sterk merk. Waar dat niet zo is, wordt meer bijgedragen via de collectes. Voor alle parochies in het bisdom samen tekent zich vergeleken met vorig jaar een licht stijgende lijn af van enkele procenten, waar het gaat om de bijdrage Kerkbalans en collectes.

  • Parochies die een eigen lokale folder willen laten maken via het bisdom en eventueel ook een eigen poster kunnen zich tot 15 oktober aanmelden via kerkbalans@bisdomrotterdam.nl
  • Binnenkort kunnen de landelijke materialen worden besteld via de bestelsite van Actie Kerkbalans www.kerkbalans.nl (vanaf 2 oktober, bestellingen die worden gedaan voor 15 oktober worden uiterlijk 1 december verzonden)
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven