Inspiratie

Bisschop en jongeren sluiten het Tour of Faith-seizoen af

Door: Bisdom Rotterdam maandag 10 juni 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Tour of Faith rond de heilige Liduina van Schiedam en ieders roeping tot heiligheid

Op zondag 9 juni vond in Schiedam de laatste Tour of Faith van het seizoen plaats. Bijna dertig jongeren kwamen samen voor de ontmoeting in en rond de Liduina Basiliek. De jongeren vierden met bisschop Van den Hende de eucharistie. Bij de ontmoeting na de mis was er een inleiding over de heilige Liduina, die werd gegeven door diaken Iwan Osseweijer. Diaken Osseweijer assisteerde ook in de eucharistieviering samen met diaken Steef Lokken van de parochie De Goede Herder. Pastor Sander Verschuur uit Dordrecht concelebreerde.

Vooraan in de basiliek van Schiedam staat een reliekschrijn van de heilige Liduina. Diaken Iwan Osseweijer zegt over haar in zijn homilie: “We mogen getuigen van ons geloof. Dat is een kwestie van roeping en doen we dus niet allemaal op dezelfde manier. Vraag aan de Heer op welke manier jij in je leven met woorden en met daden kunt getuigen van zijn aanwezigheid in de wereld en van zijn liefde. De heilige Liduina, die hier niet ver vandaan heeft gewoond en is overleden en die hier in deze stad sinds eeuwen vereerd wordt, heeft dat op een hele bijzondere manier laten zien. Zij heeft haar eigen roeping uiteindelijk door veel strijd gevonden en was een baken van licht, hoop en liefde voor heel veel mensen om haar heen. Laten wij dat in haar voetsporen ook doen. Niet op eigen kracht, want dat kunnen we niet. Maar wel door onze inzet en met de kracht van de Heilige Geest die de Kerk de eeuwen door voortstuwt.”

In de basiliek staat een schrijn met een reliek van de heilige Liduina.

In zijn inleiding na de eucharistieviering staat de diaken uitgebreider bij haar stil. Hij schetst het levensverhaal van Liduina (1380-1433) en vertelt over het bijzondere geloofsgetuigenis dat ze heeft gegeven. Na een val op het ijs werd ze ziek. Ze werd bedlegerig en genas niet meer. Ze leerde haar lijden verbinden met het lijden van Christus en werd vele mensen die haar kwamen bezoeken tot steun en troost. De catechese mondt uit in een stelling en twee vragen, waarover de deelnemers in kleine groepjes in gesprek gaan (zie hieronder). De stelling wordt ingeleid met een paragraaf uit de DOCAT. De vragen gaan over heiligen.

Na de onderlinge uitwisseling vertellen de jongeren wat ze hebben besproken. “Ik vind het fijn dat we zo deze laatste maanden bij Tour of Faith een verdiepingsslag maken”, zegt bisschop Van den Hende daarover tot slot. “We hebben de vorige keren gesproken over de doop, over het vormsel en de kracht van de Heilige Geest, en over de communie die we steeds opnieuw ontvangen in de viering van de eucharistie. Zo worden we toegerust om vanuit ons geloof in de omgang met elkaar te bouwen aan de Kerk en ons geloof te delen.”

“Als ik jullie verhalen hoor merk ik dat er veel is dat uit jullie hart naar voren komt”, zegt hij. De bisschop spreekt de hoop uit dat er ruimte is bij jongeren in het algemeen om over het geloof in Christus en zijn evangelie te horen, en dat de jongeren met anderen over hun geloof kunnen spreken. “Het geloof is niet alleen iets van en voor ons. Het is van de Heer en voor alle mensen die wij ontmoeten”, aldus de bisschop. Hij hoopt op opnieuw een mooi seizoen van Tour of Faith vanaf het najaar. “Want onze tocht in geloof is nooit klaar. De weg met Jezus wordt niet uitgedrukt in kilometers, maar gaat over elke dag die God je geeft. Bij Liduina van Schiedam kwam er ook geen stappenteller aan te pas. Zij is gegroeid in haar op weg zijn met de Heer, door lijden en moeilijkheden heen.”

In het bisdom Rotterdam is op dit moment een reliek van de heilige Theresia van Lisieux. In april was een reliek van de heilige Bernadette vier dagen in de kathedraal in Rotterdam. In Schiedam zijn de relieken van de heilige Liduina. Bisschop Van den Hende: “Het is een roeping om met de heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan samen op weg te gaan in de Kerk en met de hulp van Gods genade op onze beurt heilig te worden met de talenten die je gekregen hebt. Welke heilige is jouw favoriet en wil jij navolgen? We hebben een roeping tot heiligheid. Roeping gebeurt midden in de gemeenschap van de Kerk. Ben jij overtuigd van je roeping om de weg van Jezus te gaan en zo heilig te worden? Daarover in gesprek gaan is heel praktisch. Het is dicht bij ons eigen leven. Het is iets binnen de gemeenschap van de Kerk dat we mogen delen met alle mensen van goede wil. En we overbruggen er eeuwen mee, want als we spreken over Liduina, over Bernadette en Theresia dan zijn dat mensen uit verschillende eeuwen, die door hetzelfde evangelie, door dezelfde Heer worden geraakt en die deel uitmaken van dezelfde Kerk die ook nu in verbondenheid met de Heer een toekomst voor zich heeft.”

Een van de jongeren die er deze middag bij is volgde het ‘Kom en zie-jaar’ dat in het bisdom Rotterdam via Vronesteyn wordt aangeboden. Dit onderscheidingsjaar staat open voor mannen (18-45 jaar) die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat openhouden. Hij vertelt hoe hij het jaar heeft ervaren en dat het een bepaalde rust bracht om op een goede manier over zijn roeping na te denken. In september 2024 start een nieuw jaar. Meer informatie staat in de digitale flyer.

De Tour of Faith wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor iedereen iets mee heeft gebracht. En daarna wordt ook de afwas samen gedaan.

Dit waren de gespreksvragen

Docat #82 Waarom zijn de mensen bang om afhankelijk te zijn van verpleging of verzorging?

Het gaat hierbij om de bezorgdheid om afhankelijk te zijn van andere mensen. Men is bang voor afhankelijkheid of eenzaamheid. De hospicebeweging geeft een antwoord op deze bezorgdheid. We moeten juist in de eindfase van het leven de mens de ruimte geven om in liefde en omringd door de zorg van andere mensen hun dood tegemoet te gaan. Bovendien hebben de mensen tijdens de laatste dagen en weken van hun leven vooral geestelijke zorg nodig.

Stelling: Bij lijden en tegenslag is Jezus een steun in troost in je leven

Vraag 1: Wat maakt iemand tot een heilige?

Vraag 2: Welke heilige is jouw favoriet en waarom?

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven